Mobiele menu

e-Health 2019-2022

Door het veranderende zorglandschap is het aanbieden van zorg op maat noodzakelijk. Digitale zorg is bij uitstek geschikt om gepersonaliseerde zorg te bewerkstelligen en de regie van de patiënt te bevorderen. Nederland kent uitstekende ICT-randvoorwaarden om digitale zorg tot uitvoering te brengen, maar aan samenwerking en onderbouwing ontbreekt het nog vaak. Het Citrienfondsprogramma e-Health startte binnen Citrienfonds 1 (2014-2018) waarin evidence-based e-health centraal stond. Tijdens het Citrienfonds 2 (2019-2023) werkten wij aan de implementatie en opschaling van bewezen e-health projecten uit het 1e programma. 

Doel

‘Altijd en overal toegang tot alle zorginformatie.’ Een integrale persoonsgerichte digitale zorgomgeving die de patiënt en zijn zorgnetwerk in staat stelt zijn gezondheid en ziekte te managen. Dat was het gezamenlijk streven van de universitair medisch centra (umc's) in het Citrienfondsprogramma e-health.

Aanpak/ werkwijze

Het Citrienfondsprogramma e-health richtte zich op het implementeren en opschalen van bewezen e-health projecten. Met de focus op de inhoud en kwaliteit van de projecten, niet de lokale en persoonlijke binding met een project. Onze uitgangspunten waren samenwerking en adoptie. Zo was een belangrijke voorwaarde dat umc’s succesvolle e-health toepassingen overnamen van andere umc’s of van externe partners. Dit, om beter om te kunnen schakelen van ‘not invented here’ naar ‘proudly copied from’ als leidraad in opschaling. De opgedane ervaringen van de implementatie en opschalingstrajecten deelde het Citrienfondsprogramma breed. Daarbij stimuleerde het programma de samenwerking met instellingen en partners in de regio.

Samenwerkingspartners

In ons project hebben we samengewerkt met de Gelderse Vallei, Alliantie ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland, Menzis, CZ, Zilveren Kruis, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorginstituut Nederland, Samenwerkende Topklinische ziekenhuizen, Federatie Medisch Specialisten, Berenschot en Wielinq&Zorg.

Resultaten

De samenwerking tussen de umc’s, via meerdere projecten, bracht een gezamenlijke transformatie tot stand - in het denken en doen - om te komen tot digitaal beter ondersteunde zorg. En daarmee ontstond een netwerk van implementatiedeskundigen. Samen kwamen wij tot een eindresultaat, waarbij daadwerkelijk belangrijke opschaling binnen de umc’s plaatsvond met als ‘bijvangst’ een bredere doorwerking naar zorgorganisaties en -instellingen om ons heen.

Ons programma speelde een rol van betekenis in de transitie naar meer duurzame, toekomstgerichte zorg op de juiste plek binnen onze umc’s. Waarbij niet alleen binnen het eigen umc, maar ook het bredere zorglandschap daaromheen betrokken is waar passend en mogelijk. Het netwerk leverde belangrijke, gedeelde inzichten met betrekking tot generieke barrières en succesfactoren op. En ook gedegen kennis van regelgeving gerelateerd aan borging van digitale zorginnovatie.

Meer informatie over de resultaten van het Citrienfondsprogramma e-health is te vinden op onze website.

Vervolg

Dit project is een vervolg op het Citrienfondsprogramma e-health 2016 -2019.

Producten

Titel: Feasibility of Perioperative eHealth Interventions for Older Surgical Patients: A Systematic Review
Auteur: Jonker LT, Haveman ME, De Bock GH, Van Leeuwen BL. Lahr MMH.
Magazine: Journal of the American Medical Directors Association
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/e-health-toolkit/publicaties/
Titel: Enablers and barriers in upscaling telemonitoring across geographic boundaries: a scoping review
Auteur: Harm Gijsbers, Tim M Feenstra, Nina Eminovic, Debora van Dam, Shaikh Azam Nurmohamed, Tom van de Belt, Marlies P Schijven
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/12/4/e057494.long
Titel: SAFE@HOME: Digital health platform facilitating a new care path for women at increased risk of preeclampsia – A case-control study
Auteur: Josephus F.M.van den Heuvela, Titia Lely, Jolijn J.Huisman, Jaap C.A.Trappenburg, Arie Franx, Mireille N.Bekkera
Magazine: Pregnancy Hypertension;An International Journal of Women's Cardiovascular health
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210778920300957?via%3Dihub
Titel: Perioperative telemonitoring of older adults with cancer: Can we connect them all?
Auteur: Leonie T. Jonker, Maarten M.H. Lahr, Suzanne Festen Maaike H.M. Oonk, Geertruida H. de Bock, Barbara L. van Leeuwen
Magazine: Journal of Geriatric Oncology
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/e-health-toolkit/publicaties/
Titel: User Experiences With and Recommendations for Mobile Health Technology for Hypertensive Disorders of Pregnancy: Mixed Methods Study
Auteur: Karin Rolanda Jongsma, Josephus F M van den Heuvel, Jasmijn Rake, Annelien L Bredenoord1, Mireille N Bekker
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Begin- en eindpagina:
Link: https://mhealth.jmir.org/2020/8/e17271/pdf
Titel: E-health bij poliklinische follow-up van myocardinfarctpatiënten
Auteur: Roderick Treskes, Loes van Winden, Nicole van Keulen, Enno van der Velde, Saskia Beeres, Douwe Atsma, M J Schalij
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Begin- en eindpagina:
Titel: Postoperative recovery of accelerometer-based physical activity in older cancer patients
Auteur: Jonker LT, Hendriks S, Lahr MMH, Van Munster BC, De Bock GH, Van Leeuwen BL.
Magazine: European Journal of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/e-health-toolkit/publicaties/
Titel: Remote Home Monitoring of Older Surgical Cancer Patients: Perspective on Study Implementation and Feasibility
Auteur: Jonker LT, Plas M, De Bock GH, Buskens E, Van Leeuwen BL, Lahr MMH.
Magazine: Annals of Surgical Oncology
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/e-health-toolkit/publicaties/
Titel: Coordination of a remote mHealth infrastructure for atrial fibrillation management during COVID-19 and beyond: TeleCheck-AF
Auteur: Rachel MJ van der Velden,Astrid NL Hermans,Nikki AHA Pluymaekers, Monica Gawalko, Bianca Vorstermans, Herm Martens, Saskia Buskes, Harry JGM Crijns, Dominik Linz, and Jeroen M Hendriks
Magazine: International Journal of Care Coordination
Begin- en eindpagina:
Link: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053434520954619
Titel: Online Guide for Electronic Health Evaluation Approaches: Systematic Scoping Review and Concept Mapping Study
Auteur: Tobias N Bonten, Anneloek Rauwerdink, Jeremy C Wyatt, Marise J Kasteleyn,Leonard Witkamp, Heleen Riper, Lisette JEWC van Gemert-Pijnen, Kathrin Cresswell, Aziz Sheikh, Marlies P Schijven, Niels H Chavannes, EHealth Evaluation Research Group
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.jmir.org/2020/8/e17774/
Titel: Minisymposium Verloskundigen, Echoscopisten en Assistenten.
Auteur: Mireille Bekker
Link: https://www.poortbv.nl/
Titel: 22e NEDERLANDS-VLAAMS DOELENCONGRES INFERTILITEIT, GYNAECOLOGIE EN OBSTETRIE
Auteur: Mireille Bekker
Link: https://igoandpractice.nl/
Titel: Clarifying responsibility: professional digital health in the doctor-patient relationship, recommendations for physicians based on a multi-stakeholder dialogue in the Netherlands
Titel: Facilitators of and Barriers to Lifestyle Support and eHealth Solutions: Interview Study Among Health Care Professionals Working in Cardiac Care
Link: https://www.jmir.org/2021/10/e25646/
Titel: Effect of Smartphone-Enabled Health Monitoring Devices vs Regular Follow-up on Blood Pressure Control Among Patients After Myocardial Infarction: A Randomized Clinical Trial
Link: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2764578
Titel: Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg
Auteur: Maarten Lahr
Link: https://www.zn.nl/336986125/publicaties?DossierIds=339148806
Titel: Eindrapportage Citrienprogramma e-health
Auteur: Schijven MP, van Dam D.
Link: https://public.3.basecamp.com/p/Zz7FseexrtjER3umUucJpWzL
Titel: Model e-health inkoop umc’s / Stappenplan opschalingsprojecten
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/e-health-toolkit/kennisbank/

Kenmerken

Projectnummer:
839205004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. drs P Schijven MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC