Mobiele menu

e-Health 2019-2022

Projectomschrijving

Door het veranderende zorglandschap is het aanbieden van zorg op maat noodzakelijk. Digitale zorg is bij uitstek geschikt om gepersonaliseerde zorg te bewerkstelligen en de regie van de patiënt te bevorderen. Nederland kent uitstekende ICT-randvoorwaarden om digitale zorg tot uitvoering te brengen, maar aan samenwerking en onderbouwing ontbreekt het nog vaak. Het Citrienfondsprogramma e-Health startte binnen Citrienfonds 1 (2014-2018) waarin evidence-based e-health centraal stond. Tijdens het Citrienfonds 2 (2019-2023) werkten wij aan de implementatie en opschaling van bewezen e-health projecten uit het 1e programma. 

Doel

‘Altijd en overal toegang tot alle zorginformatie.’ Een integrale persoonsgerichte digitale zorgomgeving die de patiënt en zijn zorgnetwerk in staat stelt zijn gezondheid en ziekte te managen. Dat was het gezamenlijk streven van de universitair medisch centra (umc's) in het Citrienfondsprogramma e-health.

Aanpak/ werkwijze

Het Citrienfondsprogramma e-health richtte zich op het implementeren en opschalen van bewezen e-health projecten. Met de focus op de inhoud en kwaliteit van de projecten, niet de lokale en persoonlijke binding met een project. Onze uitgangspunten waren samenwerking en adoptie. Zo was een belangrijke voorwaarde dat umc’s succesvolle e-health toepassingen overnamen van andere umc’s of van externe partners. Dit, om beter om te kunnen schakelen van ‘not invented here’ naar ‘proudly copied from’ als leidraad in opschaling. De opgedane ervaringen van de implementatie en opschalingstrajecten deelde het Citrienfondsprogramma breed. Daarbij stimuleerde het programma de samenwerking met instellingen en partners in de regio.

Samenwerkingspartners

In ons project hebben we samengewerkt met de Gelderse Vallei, Alliantie ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland, Menzis, CZ, Zilveren Kruis, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorginstituut Nederland, Samenwerkende Topklinische ziekenhuizen, Federatie Medisch Specialisten, Berenschot en Wielinq&Zorg.

Resultaten

De samenwerking tussen de umc’s, via meerdere projecten, bracht een gezamenlijke transformatie tot stand - in het denken en doen - om te komen tot digitaal beter ondersteunde zorg. En daarmee ontstond een netwerk van implementatiedeskundigen. Samen kwamen wij tot een eindresultaat, waarbij daadwerkelijk belangrijke opschaling binnen de umc’s plaatsvond met als ‘bijvangst’ een bredere doorwerking naar zorgorganisaties en -instellingen om ons heen.

Ons programma speelde een rol van betekenis in de transitie naar meer duurzame, toekomstgerichte zorg op de juiste plek binnen onze umc’s. Waarbij niet alleen binnen het eigen umc, maar ook het bredere zorglandschap daaromheen betrokken is waar passend en mogelijk. Het netwerk leverde belangrijke, gedeelde inzichten met betrekking tot generieke barrières en succesfactoren op. En ook gedegen kennis van regelgeving gerelateerd aan borging van digitale zorginnovatie.

Meer informatie over de resultaten van het Citrienfondsprogramma e-health is te vinden op onze website.

Vervolg

Dit project is een vervolg op het Citrienfondsprogramma e-health 2016 -2019.

Producten

Titel: Postoperative recovery of accelerometer-based physical activity in older cancer patients
Auteur: Jonker LT, Hendriks S, Lahr MMH, Van Munster BC, De Bock GH, Van Leeuwen BL.
Magazine: European Journal of Surgical Oncology
Titel: Feasibility of Perioperative eHealth Interventions for Older Surgical Patients: A Systematic Review
Auteur: Jonker LT, Haveman ME, De Bock GH, Van Leeuwen BL. Lahr MMH.
Magazine: Journal of the American Medical Directors Association
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/e-health-toolkit/publicaties/
Titel: User Experiences With and Recommendations for Mobile Health Technology for Hypertensive Disorders of Pregnancy: Mixed Methods Study
Auteur: Karin Rolanda Jongsma, Josephus F M van den Heuvel, Jasmijn Rake, Annelien L Bredenoord1, Mireille N Bekker
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: E-health bij poliklinische follow-up van myocardinfarctpatiënten
Auteur: Roderick Treskes, Loes van Winden, Nicole van Keulen, Enno van der Velde, Saskia Beeres, Douwe Atsma, M J Schalij
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: SAFE@HOME: Digital health platform facilitating a new care path for women at increased risk of preeclampsia – A case-control study
Auteur: Josephus F.M.van den Heuvela, Titia Lely, Jolijn J.Huisman, Jaap C.A.Trappenburg, Arie Franx, Mireille N.Bekkera
Magazine: Pregnancy Hypertension;An International Journal of Women's Cardiovascular health
Titel: Online Guide for Electronic Health Evaluation Approaches: Systematic Scoping Review and Concept Mapping Study
Auteur: Tobias N Bonten, Anneloek Rauwerdink, Jeremy C Wyatt, Marise J Kasteleyn,Leonard Witkamp, Heleen Riper, Lisette JEWC van Gemert-Pijnen, Kathrin Cresswell, Aziz Sheikh, Marlies P Schijven, Niels H Chavannes, EHealth Evaluation Research Group
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: Perioperative telemonitoring of older adults with cancer: Can we connect them all?
Auteur: Leonie T. Jonker, Maarten M.H. Lahr, Suzanne Festen Maaike H.M. Oonk, Geertruida H. de Bock, Barbara L. van Leeuwen
Magazine: Journal of Geriatric Oncology
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/e-health-toolkit/publicaties/
Titel: Remote Home Monitoring of Older Surgical Cancer Patients: Perspective on Study Implementation and Feasibility
Auteur: Jonker LT, Plas M, De Bock GH, Buskens E, Van Leeuwen BL, Lahr MMH.
Magazine: Annals of Surgical Oncology
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/e-health-toolkit/publicaties/
Titel: Enablers and barriers in upscaling telemonitoring across geographic boundaries: a scoping review
Auteur: Harm Gijsbers, Tim M Feenstra, Nina Eminovic, Debora van Dam, Shaikh Azam Nurmohamed, Tom van de Belt, Marlies P Schijven
Magazine: BMJ Open
Titel: Coordination of a remote mHealth infrastructure for atrial fibrillation management during COVID-19 and beyond: TeleCheck-AF
Auteur: Rachel MJ van der Velden,Astrid NL Hermans,Nikki AHA Pluymaekers, Monica Gawalko, Bianca Vorstermans, Herm Martens, Saskia Buskes, Harry JGM Crijns, Dominik Linz, and Jeroen M Hendriks
Magazine: International Journal of Care Coordination
Link: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053434520954619
Titel: NFU e-health website
Auteur: Schijven MP
Link: https://www.nfu-ehealth.nl
Titel: Programmanieuws in Coronatijd
Auteur: Debora van Dam (ook communicatie afdelingen van de betreffende huizen)
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/
Titel: Clarifying responsibility: professional digital health in the doctor-patient relationship, recommendations for physicians based on a multi-stakeholder dialogue in the Netherlands
Auteur: Anna V. Silven, Petra G. van Peet, Sarah N. Boers, Monique Tabak, Aviva de Groot, Djoke Hendriks, Hendrikus J. A. van Os, Tobias N. Bonten, Douwe E. Atsma, Tycho J. de Graaf, Mirjam P. Sombroek, Niels H. Chavannes & María Villalobos-Quesada
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Effect of Smartphone-Enabled Health Monitoring Devices vs Regular Follow-up on Blood Pressure Control Among Patients After Myocardial Infarction: A Randomized Clinical Trial
Auteur: Roderick W. Treskes, PhD; Loes A. M. van Winden, MSc; Nicole van Keulen, MANP; Enno T. van der Velde, PhD; Saskia L. M. A. Beeres, MD, PhD; Douwe E. Atsma, MD, PhD; Martin Jan Schalij, MD, PhD
Magazine: JAMA Network Open
Link: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2764578
Titel: Nieuwsbrief november
Auteur: UMC e-health team
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-november-2020/
Titel: Facilitators of and Barriers to Lifestyle Support and eHealth Solutions: Interview Study Among Health Care Professionals Working in Cardiac Care
Auteur: Talia R Cohen Rodrigues, David R de Buisonjé, Mike Keesman, Thomas Reijnders, Jessica E van der Geer, Veronica R Janssen, Roderik A Kraaijenhagen, Douwe E Atsma, Andrea W M Evers
Magazine: JMIR Mhealth Uhealth
Link: https://www.jmir.org/2021/10/e25646/
Titel: Nieuwsbrief januari 2020
Auteur: Umc e-health team
Titel: 22e NEDERLANDS-VLAAMS DOELENCONGRES INFERTILITEIT, GYNAECOLOGIE EN OBSTETRIE
Auteur: Mireille Bekker
Link: https://igoandpractice.nl/
Titel: Minisymposium Verloskundigen, Echoscopisten en Assistenten.
Auteur: Mireille Bekker
Link: https://www.poortbv.nl/
Titel: Model e-health inkoop umc’s / Stappenplan opschalingsprojecten
Auteur: Gerben Bekema, Gerwin Meijer, stuurgroepleden en plaatsvervangend stuurgroepleden
Link: https://www.citrienfonds-ehealth.nl/e-health-toolkit/kennisbank/
Titel: Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg
Auteur: Maarten Lahr
Link: https://www.zn.nl/336986125/publicaties?DossierIds=339148806
Titel: Eindrapportage Citrienprogramma e-health
Auteur: Schijven MP, van Dam D.
Link: https://public.3.basecamp.com/p/Zz7FseexrtjER3umUucJpWzL

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De juiste zorg, op de juiste plek. Dat is het kernthema van het bestuurlijk akkoord Medisch Specialistische Zorg. De ambitie van programma e-health is om een cruciale bijdrage te leveren aan de transformatie van zorg door strategische inzet en opschaling van bewezen effectieve, doelmatige informatie- en communicatietechnologie in umc overstijgend verband en samenwerkingen. Hiervoor is het belangrijk dat deze technologie zó wordt ingezet, dat er ook daadwerkelijk sprake kan zijn van deling en verspreiding. Het programma Citrien-1 e-health (‘Citrien-1’) richtte zich op waardeverkenning en valorisatie van toepassingen onder het thema ‘evidence-based e-health’. Binnen het programma Citrien-2 e-health (‘Citrien-2’) wordt hier een gepast vervolg aan gegeven. Dit doen we onder meer door opschaling van de beste ‘Citrien voorbeeldprojecten’ uit Citrien-1; één tot maximaal 2 projecten per umc. Dit zijn de projecten welke aantoonbaar hebben bijgedragen aan de gewenste uitkomsten van het programma. Via een pragmatische aanpak wordt er in Citrien-2 voortgebouwd op verworven inzichten. Tegelijkertijd wordt er meer focus en verdieping aangebracht door opschaling van minder, maar bewezen waardevolle activiteiten. Niet alleen binnen, maar vooral ook tussen de umc’s en diverse partners. Uniek is dat de projecten binnen Citrien-2 in meerdere kennisinstellingen en met meerdere partners gaan draaien. Hierbij gaan umc’s daadwerkelijk over tot adoptie van ‘elkaars’ projecten (opschaling). De programma insteek is dat de implementatie van een eerder Citrien-1 project niet beperkt kan zijn tot één academische omgeving, integendeel, er wordt op gestuurd dat er tijdens de Citrien looptijd verdere verspreiding in ten minste 2 umc’s gerealiseerd wordt. Uiteraard vergt dit streven voor ieder project specifieke implementatie- en aanpassingsexpertise, welke logischerwijs grotendeels verworven wordt tijdens het programma. Daarmee is implementatie- en uitkomstonderzoek voor én door de projectleiders, aangestuurd door de stuurgroepverantwoordelijke, een belangrijk onderwerp. De resultante hiervan is daarmee een belangrijke kennisuitkomst van het programma. Citrien-2 geeft vervolg aan de opbrengsten van Citrien-1 door opschaling te bieden aan de meest kansrijke projecten hiervan. Maar Citrien-2 staat met nadruk óók open voor kansrijke, discipline overstijgende en verbindende projecten in de wereld om de umc’s heen. Het programma verkent actief deze wereld door openbare matchingsbijeenkomsten in vroege programmafase. Na toetsing in de stuurgroep, waarbij naast opschalingskansen ook diversiteit en aansluiting op programmadoelen bewaakt wordt, kan er voor gekozen worden een kansrijk project (partnerproject) te adopteren in het programma. Dit zijn projecten die buiten een umc verband succesvol zijn opgestart, zich lenen voor een umc omgeving, maar nog niet succesvol zijn geadopteerd in umc verband. Uiteindelijk mentort ieder umc via het door de Raad van Bestuur (RvB) gemandateerde Stuurgroeplid tenminste twee projecten. Projecten, die de grenzen van het eigen ziekenhuis overstijgen, en waarvan er tenminste één afkomstig is uit Citrien-1. De Stuurgroep bewaakt dit proces via de iteratieve evaluatiecyclus, en bewaakt ook dat er tenminste vier van de geselecteerde projecten in alle acht de umc’s geadopteerd zijn bij einde van de looptijd van het programma. Overkoepelende onderwerpen en uitdagingen, zoals privacy aspecten en adoptie van e-health toepassingen worden door de uitvoeringsprojecten zo in gezamenlijkheid verder gebracht. Ook de reflectie en afstemming met de andere Citrien-programma’s is in het programma geborgd. Dit, ter versterking van onderlinge samenhang binnen het Citrienfonds en het faciliteren van cohesie in de besluitvorming. Daarbij zal elk umc in uitvoering van projecten een passende samenwerking aangaan met tenminste twee andere instellingen ten behoeve van kennisdeling, implementatie en verdere opschaling. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld regionale ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, huisartsenpraktijken, verloskundige praktijken, verzekeraar(s), technische universiteit of ggz instellingen. Daarmee vervullen de umc’ s zeker ook mét elkaar een voorbeeldfunctie; waarbij een krachtige ‘umc’ hand wordt uitgestoken naar het opschalen van initiatieven aangedragen door andere partijen (patiëntenverenigingen, kennisinstellingen, algemene ziekenhuizen en professionele koepels in de zorg). Want de juiste zorg, die maak je tenslotte sámen.

Kenmerken

Projectnummer:
839205004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. drs P Schijven MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC