Mobiele menu

Een betekenisvol leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde - NPZ ''s-Hertogenbosch - Bommelerwaard

Projectomschrijving

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven bestaat uit lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden en zingeving: levensvragen over de betekenis van het leven. Zingeving is een essentieel onderdeel van kwaliteit van leven. In verpleeghuis Van Neynsel is er behoefte aan ondersteuning om betere zingevingszorg te geven.

Werkwijze

Dit project implementeert de Patient Dignity Question (PDQ) 'Wat moet ik van u weten als persoon om u de best mogelijke zorg te verlenen?' in Van Neynsel in samenwerking met het netwerk palliatieve zorg 's Hertogenbosch-Bommelerwaard. De methode ‘actieonderzoek’ wordt toegepast, waarin zorgmedewerkers, patiënten/bewoners, studenten, naasten en onderzoekers samen de PDQ implementeren.

Verwacht resultaat

Door het inzetten van de PDQ verbetert de aandacht voor zingevingsvragen.

Producten

Titel: Persoonsgerichte zorg bevorderen bij het levenseinde
Auteur: Joost van Iersel, Olga Gershuni, Robbert Gobbens, Daniëlle Jansen, Guus Munten, Michael Echteld
Magazine: TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Door deel te nemen aan dit project wil Van Neynsel (1) toegang verkrijgen tot een toepasbaar hulpmiddel voor detectie van zingevingsvragen bij cliënten, (2) bewustzijn over zingevingsvragen verhogen (3) een gevoel van bekwaamheid bevorderen bij zorgverleners in het omgaan met zingevingsvragen van cliënten, en (4) lessons learned eventueel delen met het Regionaal Netwerk Palliatieve zorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844001928
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I.A. Snier MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard