Mobiele menu

Een betekenisvol leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Zingeving is een essentieel onderdeel van kwaliteit van leven. In palliatieve units en verpleeghuizen is er behoefte aan ondersteuning om betere zingevingszorg te geven.

Doel

Het doel is het implementeren van de Patient Dignity Question (PDQ) 'Wat moet ik van u weten als persoon om u de best mogelijke zorg te verlenen?' om betere zingevingszorg te geven.

Aanpak/werkwijze

We voeren actieonderzoek uit in 1 palliatieve unit en 5 verpleeghuizen, waarbinnen we de PDQ implementeren. We onderzoeken hoe de PDQ wordt ingezet, wat de inhoud van de gesprekken is en wat alle betrokkenen van de gesprekken vinden. 

Belanghebbenden in de organisaties van implementatie geven gezamenlijk vorm aan verbeteringen in hun praktijk en onderzoeken het proces en de uitkomsten daarvan in een cyclisch proces van implementatie, uitvoering, evaluatie en reflectie. Elke deelnemende organisatie vormt een actieonderzoekgroep (AOG) waarin hun belanghebbenden (zorgmedewerkers, patiënten/bewoners, studenten, naasten en onderzoekers) deelnemen en als co-onderzoekers het actieonderzoek uitvoeren. De deelnemers zijn alle patiënten/bewoners van desbetreffende afdelingen en hun zorgverleners.

Samenwerkingspartners

We werken samen met het Consortium Zingeving en Persoonsgerichte Palliatieve Zorg, ROC Nova College, Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen, Zonnehuisgroep Amstelland, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Stichting Groenhuysen en Stichting De Wever.

Verwachte resultaten

Het resultaat van dit project is een toepasbare methode om zingeving bespreekbaar te maken bij patiënten van palliatieve units en bij verpleeghuisbewoners. Door het toepassen van de PDQ is er aandacht voor zingeving in de palliatieve zorg. Zorgverleners hebben meer zicht op wat voor de patiënt/bewoner betekenisvol is en hebben een betere zorgrelatie met patiënten/bewoners doordat ze het gesprek aangaan over betekenisvolle onderwerpen.

Deelnemende netwerken

Afbeelding
Michael en Joceline op de foto

Projectleider Michael Echteld vertelt, samen met coördinator van het deelnemende Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland en Meerlanden, Joceline Kranenburg. 'Doordat we het samen met de verpleeghuizen van praktijkpartners in het netwerk ontwikkelen, is de kans ook groter dat andere locaties ermee aan de slag gaan.'

> Lees het interview

ZonMw en zingeving in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen. Lees meer over ons onderwerp zingeving.

Kenmerken

Projectnummer:
844001704
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Corporaal
Verantwoordelijke organisatie:
Avans Hogeschool