Mobiele menu

Een betekenisvol leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde - Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen

Bij Groenhuysen staat de lichamelijke, psychische en sociale zorg op een hoog niveau, maar zorgverleners van Groenhuysen voelen zich onvoldoende handelingsbekwaam om spirituele of zingevingszorg op een hoog niveau te kunnen geven. Het gaat hierbij om op een persoonsgerichte manier laagdrempelig en adequaat voldoende nabij de cliënt te kunnen zijn om zingevingsvragen te kunnen detecteren en er ook mee om te gaan. Beschikken over een praktisch hulpmiddel voor verzorgenden en verpleegkundigen op de afdelingen voor deze doelen is van groot belang.

Doel

Het doel is het implementeren van de Patient Dignity Question (PDQ) 'Wat moet ik van u weten als persoon om u de best mogelijke zorg te verlenen?' om betere zingevingszorg te geven.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de PDQ in Groenhuysen in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen. We passen actieonderzoek toe, waarin zorgmedewerkers, patiënten/bewoners, studenten, naasten en onderzoekers samen de PDQ implementeren. Deze actieonderzoeksgroep observeert, evalueert en verbetert de implementatie herhaaldelijk, totdat de implementatie optimaal is.

Samenwerkingspartners

We werken samen met Netwerk Palliatieve Zorg regio Roosendaal- Bergen op Zoom - Tholen, 

Verwachte resultaten

Door het inzetten van de PDQ verbetert de aandacht voor zingevingsvragen. Binnen Groenhuysen is er meer bewustzijn over zingevingsvragen, hebben zorgverleners een beter gevoel van bekwaamheid in het omgaan met zingevingsvragen en is er adequate inzet van de geestelijke verzorger (voor advies en crises). Daarnaast voegen we de resultaten van het project toe in palliatieve zorgscholing in de regio.

ZonMw en zingeving in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde, als ook zingevings- of levensvragen, helpt om passende zorg aan hen te verlenen. Lees meer op ons onderwerp zingeving in de palliatieve fase.

Kenmerken

Projectnummer:
844001927
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Wesselius
Verantwoordelijke organisatie:
Groenhuysen