Mobiele menu

Een platform voor pandemische paraatheid voor patiënten met chronische inflammatoire aandoeningen

Tijdens de COVID-19 pandemie voerde het Amsterdam Rheumatology Center een groot prospectief cohortonderzoek uit om vragen met betrekking tot COVID-19 bij patiënten met chronische inflammatoire aandoeningen te beantwoorden. Door digitale vragenlijsten en bloedafnames via vingerprikken te gebruiken, konden ze snel reageren op veranderingen in de pandemie. Dit heeft geholpen bij het beantwoorden van verschillende vragen over COVID-19 en het aanpassen van vaccinatie- en behandelrichtlijnen voor deze patiënten. Het resultaat was de ontwikkeling van een platform dat nuttig is voor epidemiologisch onderzoek en informatievoorziening voor kwetsbare groepen tijdens een pandemie.

Doel

Het onderzoek streeft ernaar het platform toekomstbestendig te maken door een digitale omgeving te ontwikkelen waarin alle aspecten van het onderzoek centraal worden gecoördineerd. Hierdoor zal het platform direct inzetbaar zijn voor toekomstige pandemieën. Ook kan het platform ingezet worden voor andere kwetsbare groepen.

Verwachte resultaten

Het verwachte resultaat is de ontwikkeling van een centraal online platform waar patiënten zich kunnen aanmelden als deelnemer. Op dit platform kunnen ze informatie vinden over het onderzoek, communiceren met de onderzoekers en via een persoonlijk account toegang hebben tot hun gegevens en toestemmingsformulieren. Bovendien zal de logistiek rondom vingerprikken worden geïntegreerd in de website.

Kenmerken

Projectnummer:
10710032310009
Looptijd: 61%
Looptijd: 61 %
2024
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. L. Boekel
Verantwoordelijke organisatie:
Reade