Mobiele menu

Eerder uit de schulden: wat werkt?

Doel

Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van inwoners met schulden en in ondersteuning voor duurzame uitstroom uit de schulden. De kennis over wat hierbij werkt is nog steeds beperkt en vooral gebaseerd op praktijkkennis. Het onderzoeken van bestaande interventies geeft inzicht in wat werkt en wat niet werkt. Wat is de effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden? Wat zijn de werkzame elementen van deze interventies? En welke aanpassingen kunnen, onder andere door een integrale aanpak, het beoogde effect versterken?

Samenwerkingspartners

Hogeschool Utrecht (penvoerder), Verwey-Jonker Instituut, Centraal Bureau voor Statistiek, Pharos, Gemeente Amsterdam, Gemeente Deventer, Gemeente Gouda, Gemeente Haarlem, Gemeente Utrecht, Valente, Save the Children, Bureau Bartels.

Aanpak/werkwijze

Voorafgaand aan dit onderzoek zijn vier clusters van interventies vastgesteld die zijn gericht op vermindering van schuldenproblematiek. Het gaat om de volgende clusters: 1) samenwerking met ketenpartners, 2) ondersteuning door getrainde ervaringsvrijwilligers, 3) ondersteuningsgesprekken en 4) bereiken van jongeren (17-27 jaar). In de eerste maanden van het onderzoek worden de definitieve interventies uit de clusters gekozen. De effectiviteit en werkzame bestanddelen van de interventies worden met een mixed-methods benadering onderzocht. Met de Theory of Change wordt in kaart gebracht hoe een interventie tot de beoogde resultaten leidt en hoe interventies verbeterd kunnen worden.

Resultaten

Dit project richt zich op het vergroten van kennis over de effectiviteit van interventies voor het bereiken en ondersteunen van inwoners met betalingsachterstanden. Hiermee worden de huidige interventies van gemeente verrijkt met wetenschappelijke onderbouwing en kan een impuls worden gegeven aan de verbetering ervan. Dit geeft gemeenten en hun partners inzicht in het bereiken van deze inwoners en het aanbieden van de juiste ondersteuning. Het project levert kennis op voor de gehele kennisketen.

Producten

Van elk cluster afzonderlijk wordt een onderzoeksrapport geschreven. Er verschijnt een uitwerking van de Theory of Change en een eindrapportage. Om te zorgen dat de kennis in de praktijk landt worden artikelen in vakbladen gepubliceerd en publieksuitgaven gemaakt, in de vorm van infographics, korte video’s en factsheets. Verder worden overkoepelende lessen in beeld gebracht en wordt een slotbijeenkomst georganiseerd.

Producten

Titel: Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventies - Theory of Change van de pilot

Kenmerken

Projectnummer:
50-53500-98-365
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
A. van Leeuwen
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht