Mobiele menu

Effectiveness of routine nebulisation of mucolytic agents and bronchodilating drugs in intubated and ventilated intensive care unit patients.

Samenvatting na afronding

Kunstmatige beademing is vaak noodzakelijk voor patiënten met ernstige ademhalingsproblemen. Op veel Intensive Care afdelingen worden deze patiënten preventief verneveld met medicijnen die hun luchtwegen helpen schoon te houden. De gedachte hierachter is dat beademde patiënten niet zelf hun luchtwegen kunnen ontdoen van slijm door te hoesten, omdat ze in slaap worden gehouden. Tegenwoordig worden deze patiënten echter niet meer diep of zelfs helemaal niet in slaap gehouden. Mogelijk is de arbeidsintensieve en kostbare preventieve vernevelbehandeling daarom overbodig geworden.

Resultaten

In deze studie waarin 922 patiënten vanuit 7 Nederlandse ziekenhuizen hebben deelgenomen, is aangetoond dat het niet nodig is om patiënten die kunstmatig beademd worden preventief te vernevelen. Een strategie waarbij slechts op indicatie wordt verneveld is even effectief en bovendien goedkoper en veiliger dan een strategie waarbij preventief wordt verneveld.
 

Samenvatting bij start

Kunstmatige beademing is vaak noodzakelijk voor patiënten met ernstige ademhalingsproblemen. Op veel Intensive Care afdelingen worden deze patiënten preventief verneveld met medicijnen die hun luchtwegen helpen schoon te houden. De gedachte hierachter is dat beademde patiënten niet zelf hun luchtwegen kunnen ontdoen van slijm door te hoesten omdat ze diep in slaap gehouden worden door sedatie. Tegenwoordig worden deze patiënten echter niet meer diep of zelfs helemaal niet in slaap gehouden. Mogelijk is de arbeidsintensieve en kostbare preventieve vernevel behandeling daarom overbodig geworden. De onderzoekers hypothetiseren dat een strategie waarbij slechts op indicatie wordt verneveld even effectief en bovendien goedkoper en veiliger is dan een strategie waarbij preventief wordt verneveld. In deze studie wordt onderzocht of het preventief vernevelen van mucolytica en bronchodilatoren zinvol of overbodig is en of het eventueel risico's met zich meebrengt.

Producten

Titel: Effect of On-Demand vs Routine Nebulization of Acetylcysteine With Salbutamol on Ventilator-Free Days in Intensive Care Unit Patients Receiving Invasive Ventilation
Auteur: van Meenen, David M. P., van der Hoeven, Sophia M., Binnekade, Jan M., de Borgie, Corianne A. J. M., Merkus, Maruschka P., Bosch, Frank H., Endeman, Henrik, Haringman, Jasper J., van der Meer, Nardo J. M., Moeniralam, Hazra S., Slabbekoorn, Mathilde, Muller, Marcella C. A., Stilma, Willemke, van Silfhout, Bart, Neto, Ary Serpa, ter Haar, Hans F. M., Van Vliet, Jan, Wijnhoven, Jan Willem, Horn, Janneke, Juffermans, Nicole P., Pelosi, Paolo, Gama de Abreu, Marcelo, Schultz, Marcus J., Paulus, Fred
Magazine: Journal of the American Medical Association
Link: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2673505

Verslagen


Eindverslag

Kunstmatige beademing is vaak noodzakelijk voor patiënten met ernstige ademhalingsproblemen. Op veel Intensive Care afdelingen worden deze patiënten preventief verneveld met medicijnen die hun luchtwegen helpen schoon te houden. De gedachte hierachter is dat beademde patiënten niet zelf hun luchtwegen kunnen ontdoen van slijm door te hoesten omdat ze in slaap gehouden worden.
Tegenwoordig worden deze patiënten echter niet meer diep of zelfs helemaal niet in slaap gehouden. Mogelijk is de arbeidsintensieve en kostbare preventieve vernevel behandeling daarom overbodig geworden. In deze studie waarin 922 patiënten vanuit 7 Nederlandse ziekenhuizen hebben deelgenomen hebben wij aangetoond dat het niet nodig is om patiënten die kunstmatige beademd worden preventief te vernevelen. Een strategie waarbij slechts op indicatie wordt verneveld is even effectief en bovendien goedkoper en veiliger dan een strategie waarbij preventief wordt verneveld.

De Nebulae studie een nationale multicenter studie die de effectiviteit van routine verneveling van mucolytica en bronchodilatoren bij beademde intensive care patiënten onderzoekt. De studie is in augustus 2014 van start gegaan en heeft 7 deelnemende centra.

Kenmerken

Projectnummer:
836021016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F. Paulus
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC