Mobiele menu

Effectiviteit van een blaassparende behandeling (d.m.v. chemoradiatie of brachytherapie) in vergelijking met een radicale cystectomie bij patiënten met een niet-gemetastaseerd spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas

Deze studie omvat een landelijke registratie van alle patiënten die met genezende intentie behandeld worden voor niet uitgezaaide blaaskanker, die in de blaasspier doorgegroeid is (spierinvasief).

Voor patiënten met spierinvasief blaaskanker bestaan er 2 geaccepteerde behandelmogelijkheden:
• Een operatie waarbij de blaas helemaal verwijderd wordt met aanleggen van een stoma.
• Een bestraling en gelijktijdige chemotherapie waarbij de blaas gespaard blijft.

In deze studie worden de uitkomsten, kwaliteit van leven, bijwerkingen en kosten in kaart gebracht en onderling vergelijken. De uitkomsten geven inzicht in de voor- en nadelen van beide behandelingen. Ook geven de uitkomsten meer inzicht welke behandeling geschikt is voor welke tumor en welke patiënt. Daarmee kan een beter individueel behandeladvies gegeven worden. De uitkomsten worden verwerkt in een behandelwijze (keuzeboek) voor de patiënt en in de Nederlandse richtlijn voor behandeling van blaaskanker.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Urologie (2016)

Kenmerken

Projectnummer:
843004124
Looptijd: 93%
Looptijd: 93 %
2018
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.C.C.M. Hulshof
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC