Mobiele menu

Efficacy and cost-effectiveness of Short-Term Inpatient Psychotherapy (STIP) as compared to outpatient psychotherapy: a randomized clinical trial among patients with personality disorders in the Netherlands

Cluster C persoonlijkheidsstoornissen (mensen die zeer afhankelijk zijn, anderen juist proberen te ontwijken of mensen die last hebben van dwangmatig handelen) en persoonlijkheidsstoornis niet-anderszins-omschreven (PSNAO)  zijn ernstige psychische aandoeningen die gepaard gaan met hoge maatschappelijke kosten. De gebruikelijke behandeling bij deze mensen is ambulante psychotherapie (mensen wonen thuis en komen voor behandeling regelmatig naar een kliniek). Hierbij duurt het veelal lang voordat er verbetering  optreedt. Kortdurende klinische psychotherapie (KKP) leidt sneller tot verbeteringen. Hierbij vindt de behandeling plaats terwijl de patiënt tot maximaal een half jaar is opgenomen in de kliniek. Doel van het Amsterdamse project was te onderzoeken of het grotere en snellere effect van KKP opweegt tegen de extra kosten die de opname met zich meebrengt. De studie is echter stopgezet aangezien er te weinig deelnemers bereid waren mee te doen aan de studie. Dit maakte een wetenschappelijk verantwoorde vergelijking tussen beide behandelvormen onmogelijk.

Verslagen


Eindverslag

Cluster C persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidsstoornis niet-anderszins-omschreven (PSNAO) zijn ernstige aandoeningen die gepaard gaan met hoge maatschappelijke kosten. De gebruikelijke behandeling is ambulante psychotherapie, waarbij het veelal lang duurt voordat verbetering optreedt. Kortdurende klinische psychotherapie (KKP) leidt sneller tot verandering. Een conservatieve schatting van de effectgrootte is 1.6-1.7, hetgeen als zeer groot kan worden aangemerkt, ook in vergelijking met effecten die doorgaans voor ambulante behandeling worden gerapporteerd. Er is dus enige evidentie dat de voordelen van deze behandeling opwegen tegen de extra kosten. Dit is nog nooit formeel getoetst. Deze studie is de eerste RCT ooit verricht waarbij ambulante en klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen worden vergeleken.
Cluster C persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidsstoornis niet-anderszins-omschreven (PSNAO) zijn ernstige aandoeningen die gepaard gaan met hoge maatschappelijke kosten. De gebruikelijke behandeling is ambulante psychotherapie, waarbij het veelal lang duurt voordat verbetering optreedt. Kortdurende klinische psychotherapie (KKP) leidt sneller tot verandering. Een conservatieve schatting van de effectgrootte is 1.6-1.7, hetgeen als zeer groot kan worden aangemerkt, ook in vergelijking met effecten die doorgaans voor ambulante behandeling worden gerapporteerd. Er is dus enige evidentie dat de voordelen van deze behandeling opwegen tegen de extra kosten. Dit is nog nooit formeel getoetst. Deze studie is de eerste RCT ooit verricht waarbij ambulante en klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen worden vergeleken.

Kenmerken

Projectnummer:
94504418
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2005
2006
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R. Verheul
Verantwoordelijke organisatie:
Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong