Mobiele menu

Interview met projectleider

Afbeelding

Wat gaan jullie precies doen?

‘Met het gevormde consortium gaan we Mental Health First Aid (MHFA) aanbieden op Curaçao. MHFA is een laagdrempelige cursus om aan professionals en burgers bekend te maken hoe om te gaan met acute psychische problematiek.’

‘Dit gaan we in eerste instantie aanbieden aan alle ketenpartners die te maken kunnen krijgen met verward gedrag. Het achterliggende doel is om het bewustzijn bij de ketenpartners te vergroten en het huidige samenwerkingsverband uit te breiden tot de noodzakelijke ketenbrede samenwerking. Wij zien dit als een voorstadium van een goedwerkende aanpak gebaseerd op de principes van de 9 bouwstenen, zoals geformuleerd door het Aanjaagteam.’

Wat maakt de situatie in Curaçao anders dan in Nederland? 

‘Mensen zoeken te weinig psychische hulp en weten nog niet zo goed waar ze die hulp kunnen krijgen. Psychische problemen zijn hier nog steeds een taboe.’ 

‘Een ander belangrijk onderscheid is dat het ggz-stelsel hier erg gefragmenteerd is. Ook is er veel minder dan in Nederland sprake van samenhangende beleidsontwikkeling en samenwerking tussen ketenpartners. Dat laatste is juist zo belangrijk, want verward gedrag is meer dan ggz. Het gaat om mensen die door meerdere problemen de grip op hun leven verliezen. Voor een goede aanpak is de gehele keten nodig. Maar die heb je niet zomaar bij elkaar. Wij hebben gekozen voor deze aanpak omdat het laagdrempelig is en maximaal bijdraagt aan de bewustwording van de problematiek. 

‘In Nederland staat verward gedrag hoog op de politieke agenda. Hier is dat niet zo. Wij hopen dat met dit project te verbeteren. Het is essentieel om op Curaçao niet met te veel tegelijk te willen beginnen. Mensen haken dan af. Dit is dus een goed begin, maar we zijn er nog lang niet.’ 

Hoe kwam je op het idee om bij ZonMw een subsidieaanvraag in te dienen?

‘Ik heb in Utrecht Geneeskunde gestudeerd, maar kwam er al snel achter dat directe patiëntenzorg niet voor mij was weggelegd. Ik haalde veel meer voldoening uit onderzoek doen, management en een bijdrage te kunnen leveren aan bredere maatschappelijke vraagstukken. Mensen verbinden, adviseren en het doen van praktijkonderzoek zijn dingen waar ik veel meer energie uit haal.’ 

‘In mijn tijd in Nederland heb ik 5 jaar lang ervaring opgedaan en gewerkt onder Europese subsidies. Terug op Curacao wist ik dat er allerlei subsidieprogramma’s bestaan in Nederland waar je ook aanspraak op kan maken door andere delen van het Koninkrijk. Dat dat nauwelijks gebeurt, is vooral een kwestie van onbekendheid. Ik merk dat op Curaçao nog veel te winnen is. Daarom ben ik me sinds vorig jaar verder gaan verdiepen in de diverse mogelijkheden en vond ik gelukkig deze mogelijkheid bij ZonMw.’ 
 

mei 2019

‘Psychische hulp zoeken is hier nog steeds een taboe, nog veel meer dan in Nederland’, vertelt Zaira Barriento (projectleider). Begin dit jaar startte zij op Curaçao een project om de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag te verbeteren. Haar project richt zich op Mental Health First Aid, een soort EHBO voor acute psychische problemen. 

Afbeelding

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd op Curaçao.

Kenmerken

Projectnummer:
638021014
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Expertisecentrum Preventie

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd op Curaçao.