Mobiele menu

Endocrine therapy plus CDK 4/6 inhibition in first or second line for hormone receptor positive advanced breast cancer (SONIA)

CDK4/6 remmers (palbociclib, ribociclib en abemaciclib) zijn nieuwe geneesmiddelen die effectief zijn bij vrouwen met uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker. CDK4/6 remmers zijn geneesmiddelen zijn die de celdeling van kankercellen remmen en die worden toegevoegd aan de standaardbehandeling met hormoontherapie.

Bij het voorschrijven van een CDK4/6 remmer  moet een keuze worden gemaakt om dit als startbehandeling te doen, of als vervolgbehandeling als de eerste hormoonbehandeling niet meer goed werkt. Het toevoegen van deze CDK4/6 remmers als start- of vervolgbehandeling maakt veel uit voor de duur van de behandeling en daardoor voor de kosten en de bijwerkingen die patiënten kunnen ervaren, zoals verminderde bloedaanmaak, vermoeidheid en diarree.

Studie en verwachte uitkomsten

Het doel van het onderzoek, de SONIA studie (Selecting the Optimal positioN of CDK4/6 Inhibitors in HR+ Advanced breast cancer), is om te onderzoeken wat het verschil in effectiviteit is tussen het gebruik van CDK4/6 remmers als start- of als vervolgbehandeling en wat het verschil is in bijwerkingen en kosteneffectiviteit.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.
 

Meer informatie

Producten

Titel: Selecting the optimal position of CDK4/6 inhibitors in hormone receptor-positive advanced breast cancer – the SONIA study: study protocol for a randomized controlled trial
Auteur: van Ommen-Nijhof, A., Konings, I. R., van Zeijl, C. J. J., Uyl-de Groot, C. A., van der Noort, V., Jager, A., Sonke, G. S.
Magazine: BMC Cancer
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6247672/
Titel: Het bepalen van de optimale positie van CDK4/6-remmers in hormoonreceptor-positief gevorderd mammacarcinoom: de SONIA-studie (BOOG 2017-03)
Auteur: drs. A. van Ommen-Nijhof dr. I.R.H.M. Konings dr. C.J.J. van Zeijl dr. A. Jager prof. dr. G.S. Sonke
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Oncologie
Begin- en eindpagina:

Kenmerken

Projectnummer:
848050008
Looptijd: 83%
Looptijd: 83 %
2017
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. G.S. Sonke
Verantwoordelijke organisatie:
Borstkanker Onderzoek Groep