Mobiele menu

EnergiseME: Auto-immuniteit en verstoringen in het metabolisme van immuuncellen bij ME/CVS

Welke veranderingen in de stofwisseling van immuuncellen kunnen de oorzaak zijn van ME/CVS? Om hier achter te komen zullen de onderzoekers de stofwisseling van afweercellen van volwassen en adolescente ME/CVS-patiënten in kaart brengen. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze veranderingen afweercellen beïnvloeden, symptomen van ME/CVS veroorzaken, en of deze veranderingen worden veroorzaakt door autoantistoffen in ME/CVS-patiënten. Het onderzoek moet bijdragen aan het diagnosticeren van ME/CVS en het identificeren van nieuwe medicijnen om ME/CVS mee te behandelen

Doel

Eerder onderzoek toonde defecten in de energiefabrieken (mitochondriën) van afweercellen aan en aanwezigheid van antistoffen die gericht zijn tegen eigen cellen. Tijdens dit onderzoek wordt achterhaalt waar de defecten precies zitten en in welke mate dit ME/CVS veroorzaakt. De onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe zijn de mitochondriën en stofwisseling van monocyten aangetast?
  • Wat is het verband tussen auto-immuniteit en de gevonden veranderingen in de stofwisseling van?
  • Zijn veranderingen in de stofwisseling van monocyten voldoende voor het veroorzaken van ME/CVS-symptomen?

Aanpak/werkwijze

Vanwege de heterogeniteit binnen ME/CVS-patiënten zullen wij eerst volwassen en adolescente ME/CVS-patiënten en gezonde controles categoriseren op basis van uitgebreide bloedanalyse samen met het AutonoME project. In deze subgroepen gaan wij specifiek kijken welke veranderingen in mitochondriën en stofwisselingen aanwezig zijn. Door autoantistoffen van ME/CVS patiënten toe te voegen aan celkweken van afweercellen van gezonde controle kunnen we zien of deze antistoffen identieke veranderingen in de stofwisseling veroorzaken en hoe dit de functie van cellen beïnvloed. Als laatste gaan we ook deze gevonden veranderingen nabootsen in een diermodel om te zien of deze identieke symptomen geeft als in ME/CVS patiënten.

Onderdeel van het NMCB consortium

Dit project is een deelonderzoek binnen het Nederlands ME/CVS Cohort- and Biobank (NMCB) consortium. Meer informatie over het consortium en andere deelprojecten van het NMCB consortium leest u op de projectpagina van het NMCB consortium

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het UMC Utrecht, het AMC, de Universiteit Utrecht, de Vermoeidheidskliniek, Charité (Berlijn, Duitsland), Uppsala University (Zweden), Universiteit of Bergen (Noorwegen), de ME/cvs Vereniging, de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME/CVS Stichting. Hiermee waarborgen we dat het onderzoeksteam bestaat uit diverse nationale en internationale experts van verschillende wetenschapsvelden.

(Verwachte) Resultaten

We verwachten dat we op basis van onze bevindingen patiënten in subgroepen kunnen verdelen en mogelijk zelfs tot objectieve diagnosetools voor deze ziekte kunnen komen. Dit is belangrijk omdat door een duidelijke diagnose vastgesteld kan worden dat de ziekte ‘echt’ is, wat tot meer begrip van de maatschappij zal leiden. Naar verwachting zullen er ook inzichten verworven worden over welke medicijnen mogelijk gebruikt kunnen worden, en kunnen wij deze  testen onder andere dankzij een nieuw ME/CVS-diermodel dat samen met een ander onderzoeksproject ontwikkeld wordt.

Overig

Voor dit onderzoek zal een datamanagementplan gemaakt worden en gewerkt worden met een datasteward. De uitkomsten van het onderzoek zullen beschikbaar gesteld worden op openbare servers en in traditionele peer-reviewed (Open Access) tijdschriften publiceren. Resultaten zullen op conferenties gepresenteerd worden en opgenomen worden in het onderwijs omdat kennis van ME/CVS nu in de meeste curricula ontbreekt. De uitkomsten zullen ook gedeeld worden met artsen en verzekeringsmaatschappijen. Ook gaan de uitkomsten met de media en op de sociale media-kanalen van de onderzoekers gedeeld worden. Patiënten en afgevaardigden van patiënten zijn nauw betrokken bij dit en  ontmoeten elkaar elk half jaar om de voortgang van het onderzoek te bespreken.

Kenmerken

Projectnummer:
10091012110013
Looptijd: 16%
Looptijd: 16 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N Eijkelkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht