Mobiele menu

Evaluatie van het Medisch Centrum Haaglanden-protocol ter verbetering van de signalering van zorgwekkende gezinssituaties op de SpoedEisende Hulp

In dit project wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van het Medisch Centrum Haaglanden-protocol ter verbetering van de signalering van zorgwekkende gezinssituaties op de SpoedEisende Hulp. Ook zal het kennis opleveren over de effectiviteit van implementatieonderzoek. Dit project is een vervolg op project 157004010.

Verspreiding en implementatie

Er bestaat veel vraag vanuit andere SEH’s naar de Haaglandse aanpak. Op een speciale website vinden zij onder andere een implementatieplan, scholingsmateriaal en standaardbrieven. Desgewenst krijgt een SEH ondersteuning op locatie.

Verslagen


Eindverslag

In deze Verspreidings- en Implementatie Impuls van ZonMw was het doel om de landelijke implementatie van de signalering van ouderproblematiek op de Spoedeisende Hulp en het aannemen van de SEH oudermeldingen op de AMK te waarborgen binnen een termijn van 18 maanden om zo nog meer mishandelde kinderen vroegtijdig te signaleren.
Het doel is bereikt; het protocol oudermeldingen is nu landelijk goed verspreid en geïmplementeerd: de overgrote meerderheid van de Spoedeisende Hulpposten en alle AMK’s in Nederland voeren nu het protocol oudermeldingen uit ter signalering van ouderproblematiek. Over de ziekenhuizen waar dat niet het geval is, is contact opgenomen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg die de oudermeldingen mee zal nemen in haar reguliere toezicht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
15700095006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.M. Diderich
Verantwoordelijke organisatie:
Haaglanden Medisch Centrum