Fiks MDT project 4C

Projectomschrijving

De MDT-reis

Dit reguliere MDT-project voor jongeren in de regio Breda, Zundert en Etten-Leur is een voortzetting van het in 2020 gestarte programma FIKS. Het helpt jongeren op weg naar passend en betaald werk door te focussen op maatschappelijke impact maken, skills leren en verbeteren en persoonlijke groei (oftewel: fiks je sh*t).

In dit project worden 2 varianten aangeboden: een programma van 4 maanden (FIKS) en een programma van 10 weken (QuickFIKS). FIKS is een verkorte voortzetting van het lopende programma en is bedoeld voor jongeren die hun persoonlijke én werknemers-skills willen ontwikkelen en van betekenis willen zijn voor hun omgeving. QuickFIKS is voor jongeren die vooral willen ontdekken waar hun talenten liggen, hoe zij impact kunnen maken en welke stappen ze daarvoor moeten zetten. Deze oriënterende versie is heel geschikt voor kleinere gemeenten.

Beide varianten bestaan uit FIKS-dagen samen met de groep. Op deze dagen volgen de jongeren trainingen en workshops om skills te leren en verbeteren en worden ze gecoacht. Daarnaast zetten de jongeren zich bij een gastorganisatie in voor een challenge die ze zelf hebben gekozen. Ze bedenken samen een oplossing voor een sociaal maatschappelijke probleem volgens de design thinking methode. Vervolgens brengen ze deze oplossing ook direct in de praktijk.

Aan het einde van dit project ontvangen jongeren een MDT-certificaat. De skills die zij hebben ontwikkeld en de workshops en trainingen die zij hebben gevolgd kunnen ze op hun CV zetten en laten zien bij werkgevers of in het onderwijs.

Betekenis

  • Voor jongeren

Door samen te werken aan sociaal maatschappelijke problemen leren jongeren meer over zichzelf én over de wereld. Zij weten beter waar zij enthousiast van worden, welke doelen zij willen nastreven en welke stappen zij moeten zetten om daar te komen. Hierdoor kunnen ze betere keuzes maken voor hun toekomst. De meerwaarde op de langere termijn is dat de jongeren onderdeel zijn van een gelijkgestemde community waar ze hun hele leven op kunnen terugvallen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Jongeren hebben een directe impact op hun omgeving door bij een gastorganisatie aan de slag te gaan met het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. Zij bieden de gastorganisaties nieuwe inzichten en verrassende oplossingen voor vraagstukken waar de organisaties zelf vaak zelf geen tijd voor hebben. Bovendien brengen de jongeren deze oplossingen ook direct in de praktijk. De jongeren ontwikkelen zichzelf hierdoor verder tot betrokken en initiatiefrijke burgers.

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 27 jaar, en in het bijzonder vroegtijdige schoolverlaters, kwetsbare jongeren en jongeren uit generaties Y en Z.

Regio

Breda, Zundert en Etten-Leur.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
We ontwikkelde in 2019/20 het MDT programma FIKS samen met jongeren in call 3 (Gemeentecall/ Belgisch Samenlevingsmodel). Het huidige FIKS programma is samen met jongeren ontwikkeld en wordt hooggewaardeerd door de deelnemende jongeren én partners. De gemeenten Breda en Zundert vonden het belangrijk om een diverse groep jongeren samen te brengen in een intensief programma zodat ze elkaars wereld kennen én elkaar kunnen helpen in interactie met aansprekende organisaties met boeiende vraagstukken. Door die combinatie wordt de stap naar een vervolgopleiding en werk ondersteund, een belangrijk doel. De eerste programma’s waren succesvol en met dit project pakken we daar graag op door met een verbeterd programma, een uitgebreid netwerk en nog meer mogelijkheden om aan verduurzaming te werken. Dat doen we ondermeer door 2 varianten aan te gaan bieden van het programma, een van 4 maanden (A. FIKS) en een van 10 weken (B. QuickFIKS). A. FIKS is een continuering van het lopende programma (maar dan iets verkort), B. QuickFIKS is een oriëntatie versie die directer focust op een vervolgstap én die ook makkelijker in kleinere gemeenten kan worden uitgevoerd. Hierdoor komt FIKS makkelijker in de grotere regio beschikbaar met een nog betere lokale verbinding. Daarnaast zien we dat veel potentiële deelnemers niet aansluiten bij het huidige programma vanwege de intensiteit. Daarom willen we door verschillende programma’s een grotere doelgroep bereiken. Op deze manier willen we van februari 2022 tot en met februari 2024 nog 225 jongeren extra in onze regio een waardevolle MDT laten meemaken. FIKS heeft een brede doelgroep. Wij helpen jongeren tussen de 16 en 27 jaar in West-Brabant Oost te gaan van “geen-idee-wat-ik-wil” naar “sh*t-dit-vind-ik-chill”. We zien dat er 4 groepen in de programma’s zitten: Vroegtijdig Schoolverlaters, Kwetsbare jongeren, Generatie Z en Generatie Y. Met FIKS leren zij impact maken door bij een gast organisatie een maatschappelijk vraagstuk op te lossen, nieuwe (werknemer) skills die ze helpt naar economische zelfstandigheid en werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het FIKS programma wordt uitgebreid door het op een nieuwe plek en in samenwerking met de Gemeente Etten-Leur aangeboden, waar op dit moment nog geen MDT aanbod is. Ook hebben we nieuwe samenwerkingen opgestart met onder andere NAC Academy, Bredero College (speciaal onderwijs) en Goedzooi (Marketing & Communicatie) om het huidige programma krachtiger te maken en nieuwe kansen te creëren.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110037
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
R. Becher
Verantwoordelijke organisatie:
Starters4communities