Mobiele menu

Gebruik, kwaliteit en toegankelijkheid van oefentherapie voor mensen met reumatoïde artritis en axiale spondyloartritis

Projectomschrijving

Reumatoïde artritis (RA) en axiale SpondyloArtritis (axSpA) zijn vormen van ontstekingsreuma die bij een deel van de patiënten tot ernstige functionele beperkingen leiden. In twee lopende doelmatigheidsonderzoeken wordt bij deze patiënten het effect van langdurige oefentherapie (≥52 weken), aangeboden door speciaal getrainde fysio/oefentherapeuten, vergeleken met gebruikelijke zorg.

Om de implementatie te kunnen richten op passende zorg ten aanzien van langdurige oefentherapie door patiënten die voldoen aan de criteria hiervoor, is het van belang om inzicht te krijgen in het huidige gebruik van oefentherapie (duur , frequentie en gebruikte behandelmodaliteiten) bij mensen met RA en axSpA. De resultaten van de inventarisatie vormen, samen met die van een parallelle kwalitatieve exploratie van perspectieven van stakeholders op implementatie, de basis voor een implementatiestrategie voor passende zorg ten aanzien van langdurige oefentherapie voor mensen met RA en axSpA.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie aangaande RA en hoofdstudie aangaande axSpA van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Kenmerken

Projectnummer:
10390462310002
Looptijd: 56%
Looptijd: 56 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S.F.E. van Weelij PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum