Mobiele menu

GERiatric Screening in the treatment of elderly patients with Ovarian Carcinoma (GERSOC)

Het onderzoek richt zich op vrouwen van 70 jaar of ouder met eierstokkanker . Bij 80% van de patiënten is er sprake van een gevorderde ziekte. De standaard behandeling is een combinatie van 6 kuren chemotherapie en chirurgie.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 patiënten de gestarte behandeling niet afmaakt. In 75% werd minder dan de helft van de 6 kuren gegeven. Dit heeft een negatieve uitkomst op overleving en kwaliteit van leven.

Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van zorg door betere patiëntselectie en het voorkomen van overbehandeling bij kwetsbare ouderen met ovariumcarcinoom.

Onderzocht wordt of met geriatrische screeningstesten een onderscheid mogelijk is tussen fitte patiënten die de standaardbehandeling kunnen ondergaan en kwetsbare patiënten die een aangepaste behandeling behoeven.

Het streven is dat screening leidt tot meer afgemaakte standaardbehandelingen bij fitte patiënten en meer afgemaakte aangepaste behandelingen bij kwetsbare ouderen.

Inclusieversneller

Deze zorgevaluatie heeft een inclusieversneller gekregen

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de NVOG kennisagenda 2017-2020

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: GERSOC: Geriatric screening in the treatment of elderly patients with ovarian carcinoma
Titel: GERSOC-studie: Geriatric screening in the treatment of elderly patients with ovarian carcinoma
Auteur: NJ van Soolingen
Titel: GERSOC: GERIATRIC SCREENING IN THE TREATMENT OF ELDERLY PATIENTS WITH OVARIAN CARCINOMA
Auteur: Neeltje J. van Soolingen, Carolina H. Smorenburg, Marije E. Hamaker, Valesca P. Retèl, Wim G. Groen, Christianne A. Lok, Lonneke V. van de Poll-Franse, Johannes W. Trum
Link: https://kankerbijouderen.nl/
Titel: Geriatrische screening in de behandeling van ouderen met ovariumcarcinoom: Rationale en design van de GERSOC-studie (GERiatric Screening in the treatment of elderly patients with Ovarian Carcinoma)
Auteur: N.J. van Soolingen, C.H. Smorenburg, L.V. van de Poll-Franse, M.E. Hamaker, V.P. Retèl, W.G. Groen, C.A.R. Lok, J.W. Trum
Link: https://gynaecongres.nl/over/vorige-congressen/52e-gynaecongres/donderdag-16-november-2017
Titel: GERSOC: A cluster randomized clinical trial to assess the effectiveness of a GERiatric Screening in the treatment of elderly patients with advanced Ovarian Cancer
Auteur: N.J. van Soolingen, C.H. Smorenburg, M.E. Hamaker, V.P. Retèl, W.G. Groen, C.A.R. Lok, L.V. van de Poll-Franse, J.W. Trum
Link: https://siog.org/
Titel: Geriatrisch onderzoek voor een gepersonaliseerde behandeling van ouderen met ovariumcarcinoom
Auteur: N.J. van Soolingen
Titel: Behandeling van de oudere patiënt met ovariumcarcinoom: GERSOC-studie
Titel: De GERSOC-studie: een multicenter, cluster-gerandomiseerde studie naar de waarde van het verrichten van een geriatrische screening bij de behandeling van oudere patiënten met een primair ovariumcarcinoom
Auteur: van Soolingen NJ, Trum JW, van de Poll-Franse LV, Hamaker ME, Lok CAR, Retèl VP, Groen WG, Smorenburg CH
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Oncologie
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.ntvo.nl/journal-article/de-gersoc-studie-een-multicenter-cluster-gerandomiseerde-studie-naar-de-waarde-van-het-verrichten-van-geriatrische-screening-bij-de-behandeling-van-oudere-patienten-met-een-primair-ovariumcarcinoom/
Titel: GERiatric Screening in the treatment of elderly patients with Ovarian Carcinoma (GERSOC): study protocol for a pragmatic, cluster randomised controlled trial
Auteur: van Soolingen NJ, Smorenburg CH, Hamaker ME, Groen WG, Retèl VP, Lok CAR, van de Poll-Franse LV, Trum JW
Magazine: Trials
Link: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-020-4157-y
Titel: Onderzoek naar een geriatrische screening in de behandeling van oudere patiënten met een ovariumcarcinoom: de GERSOC-studie
Auteur: Bouter ELM, van Soolingen NJ, Hoetjes NJ, Smorenburg CH, Trum JW
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie
Begin- en eindpagina:
Link: http://www.ntog.nl/dynamic/media/3/documents/NTOG_2021_8_web.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
843004102
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.H. Smorenburg
Verantwoordelijke organisatie:
Antoni van Leeuwenhoek