Mobiele menu

GEricht imPLementeren USD-4D (GEPLUSD-4D) VIMP

Patiënten in de palliatieve fase gebruiken bij sociale en spirituele behoeften overeenkomstige woorden over hun eigen zorgen of behoeften. Het is daarom belangrijk om de individuele behoeften van een patiënt uitgebreid te verkennen. Dit vereist van zorgverleners ervaring, kennis en bewustzijn voor het uitvragen van de sociale en spirituele dimensie, de verschillende behoeften zoals de patiënt deze bespreekt in kaart brengen en, indien noodzakelijk, kunnen doorverwijzen naar maatschappelijk werkers of geestelijk verzorgers.

Doel

In het INZICHT-project ontwikkelden we het USD-4D (4-dimensionele Utrecht Symptoom Dagboek) instrument dat helpt om de focus voor de palliatieve zorg en ondersteuning van alledag te verhelderen, te bespreken en bespreekbaar te houden.

We willen met deze VIMP het USD-4D bij zoveel mogelijk patiënten in de palliatieve fase en hun naasten brengen. De implementatie van het USD-4D richt zich op de zorg voor patiënten in de palliatieve fase thuis, in het hospice, verpleeghuis en ziekenhuis. We helpen de zorgverlener meer en beter aandacht te geven aan de patiënt en naasten; speciaal om de zorgen die er zijn over de grote levensvragen en het eigen gezins- en familieleven te bespreken en mee te nemen in de palliatieve zorg.

Aanpak/werkwijze

Het betreft een doelgerichte start van een landelijk implementatietraject van het USD-4D, via alumni van de post-HBO opleiding palliatieve zorg van de Hoge School Utrecht in samenwerking met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg UMC Utrecht. Het implementatietraject bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van een train-de-trainer module, het ontwikkelen van een toolkit met ondersteunende middelen en een wetenschappelijke evaluatie van het implementatieprogramma aan de hand van vragenlijsten.

Samenwerkingspartners

We werken samen met (alumni van de) post-HBO opleiding palliatieve zorg Hogeschool Utrecht, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg UMC Utrecht, Palliatieve Thuiszorg (PaTz) groepen, afdeling Palliatieve Zorg Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Patiënten en Naastenraad van het consortium Septet en Centra voor Levensvragen.

Resultaten

Gespecialiseerd verpleegkundigen in de palliatieve zorg kunnen met meer kennis levensvragen en zorgen over de persoonlijke leefwereld van de patiënt bespreken en begeleiden. Er is een dagboek dat de patiënt, naasten en verpleegkundigen samen helpt om de niet-medische vragen steeds terug te laten komen in de zorg. Door meer aandacht voor niet-medische vragen willen we meer aandacht creëren voor de kwaliteit van leven, rouwen en sterven in de palliatieve zorg.

Vervolg

Deze VIMP is een vervolgproject van INZICHT project: hetINitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg door integratie van het Ars Moriendi model in het Utrecht Symptoom Dagboek tot het USD-4DIn dit project ontwikkelden we het patiënt gedreven USD-4D. 

ZonMw en proactieve zorgplanning in de palliatieve fase

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
08440462310002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. E. de Graaf
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht