Mobiele menu

In gesprek: gezonde leefstijl voor iedereen

Doel

Mensen die leven met een licht verstandelijk beperking staan vaker aan de maatschappelijke zijlijn. Zij hebben (daardoor) een slechte gezondheid en een lage levensverwachting. MEE versterkt hun participatiekansen door vanuit een brede vraagverheldering samen te inventariseren waar iemands kansen, krachten en ontwikkelpotentieel liggen. Er worden vervolgacties gepland die bijdragen aan welzijn, welbevinden en gezondheid. In dit project benut MEE de ZonMw Implementatie-impuls in regio Noord om de vereenvoudigde Positieve Gezondheids-tool toe te passen samen met ervaringsdeskundigen.

Aanpak en verwachte opbrengst

Dit project levert instrumenten op waarmee veerkracht, weerbaarheid en sociale contacten van mensen met een licht verstandelijke beperking versterkt worden. Zij vergroten daarmee inzicht in de eigen gezondheid, ontwikkelen handvatten voor leefstijlverandering en worden gezondheidsvaardiger. Er wordt hierin nauw samengewerkt met het Louis Bolk Instituut.

Producten van ZonMw

Lees meer over dit project in het artikel Leefstijlverandering bij mensen met een licht verstandelijke beperking, in onze artikelenreeks Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk.

Dit project bouwt voort op een eerder ZonMw project, namelijk: 'Positieve Gezondheid als een verbindende factor voor een integrale gezondheidsaanpak in Amsterdam Zuidoost die de burger met lage sociaal-economische status ondersteunt de regie over de eigen gezondheid te nemen'

Kenmerken

Projectnummer:
555001013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G. Roos
Verantwoordelijke organisatie:
MEE IJsseloevers