Mobiele menu

In gesprek met de burger: het vergroten van bewustwording van en kennis over palliatieve zorg via informatiebijeenkomsten - NPZ Zuid-Holland Noord

Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Zuid- Holland Noord gaat samen met Zorggroep ROHWN informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. ROHWN is een samenwerkingsverband van 122 huisartsen in de regio West-Nederland. Wij zijn één van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Hiermee willen we bijdragen aan publieksbewustwording over (on)mogelijkheden en van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in onze regio.

 

Werkwijze

We dragen hieraan bij door het organiseren van 10 publieksbijeenkomsten in het werkgebied van ROHWN. Voor de bijeenkomsten gebruiken we de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) die door het landelijke onderzoeksproject worden doorontwikkeld.

 

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring willen we een implementatie- en borgingsplan maken om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen ons netwerk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk palliatieve zorg Zuid- Holland Noord gaat samen met Zorggroep ROHWN informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. ROHWN is een samenwerkingsverband van 122 huisartsen in de regio West-Nederland. Wij zijn één van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Hiermee willen we bijdragen aan publieksbewustwording over (on)mogelijkheden en van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in onze regio.

 

Werkwijze

We dragen hieraan bij door het organiseren van 10 publieksbijeenkomsten in het werkgebied van ROHWN. Voor de bijeenkomsten gebruiken we de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) die door het landelijke onderzoeksproject worden doorontwikkeld.

 

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring willen we een implementatie- en borgingsplan maken om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen ons netwerk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844001929
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Kors-Walraven
Verantwoordelijke organisatie:
Transmuralis