Mobiele menu

In gesprek met de burger: het vergroten van bewustwording van en kennis over palliatieve zorg via informatiebijeenkomsten - NPZ Zuid-Holland Noord

Het Netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord gaat samen met Zorggroep ROHWN informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. ROHWN is een samenwerkingsverband van 122 huisartsen in de regio West-Nederland. Wij zijn 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. 

Doel

We willen bijdragen aan publieksbewustwording over (on)mogelijkheden en van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in onze regio.

Aanpak/werkwijze

We organiseren 10 publieksbijeenkomsten in het werkgebied van ROHWN. Voor de bijeenkomsten gebruiken we de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) die door het landelijke onderzoeksproject is doorontwikkeld.

Samenwerkingspartners

Netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord werkt samen met Zorggroep ROHWN aan informatiebijeenkomsten. 

Verwachte resultaten

Met de opgedane kennis en ervaring maken we een implementatie- en borgingsplan om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen ons netwerk.

ZonMw en Publieksbijeenkomsten palliatieve zorg

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Kenmerken

Projectnummer:
844001929
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Kors-Walraven
Verantwoordelijke organisatie:
Transmuralis