Mobiele menu

In gesprek met de burger - Netwerk palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland

Het Netwerk palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland (NPZ NOF) gaat samen met Welzijn Lelystad informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor inwoners van Lelystad. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’.

Doel

Wij willen bijdragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in de regio.

Aanpak/werkwijze

Wij organiseren 10 publieksbijeenkomsten (8 voor algemeen publiek, 2 voor vrijwilligers). Voor de bijeenkomsten gebruiken we de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek), die het landelijk onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring maken we een implementatie- en borgingsplan om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

ZonMw en publieksinformatiebijeenkomsten

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Kenmerken

Projectnummer:
844001905
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.E. Dame
Verantwoordelijke organisatie:
Coloriet