Mobiele menu

In gesprek met de burger, Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) gaat samen met het Maasstad ziekenhuis informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt.

Doel

We dragen bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven.

Aanpak/werkwijze

We organiseren 10 publieksbijeenkomsten in de regio Rotterdam. 5 bijeenkomsten organiseert het Maasstad ziekenhuis en 5 het NPZR&o. Hierbij zoeken we samenwerking met de huisartsen die deelnemen aan de Palliatieve ThuisZorg bijeenkomsten, de zogenaamde PaTz (Palliatieve zorg Thuis)-groepen. Voor de bijeenkomsten gebruiken we de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) die het landelijke onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring maken we een implementatie- en borgingsplan om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

ZonMw en publieksbijeenkomsten palliatieve zorg

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Producten

Kenmerken

Projectnummer:
844001909
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en Omstreken