Mobiele menu

In gesprek met de burger - Netwerk palliatieve zorg West-Friesland

Projectomschrijving

Het Netwerk palliatieve zorg West-Friesland gaat informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor ouderen. Wij werken mee aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’ omdat deze methode goed aansluit bij de ervaringen die wij in West-Friesland al hebben met het organiseren van bijeenkomsten voor ouderen samen met de regionale ouderenbonden zoals KBO-PCOB.

Doel

We willen verder bijdragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste levensfase in onze regio.

Aanpak/werkwijze

We organiseren 12 publieksbijeenkomsten waarbij we interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) gebruiken die door het landelijke onderzoeksproject is doorontwikkeld.

Samenwerkingspartners

Het Netwerk palliatieve zorg West-Friesland werkt samen met de regionale ouderenbonden zoals KBO-PCOB aan informatiebijeenkomsten. 

Verwachte resultaten

Met de opgedane kennis en ervaring maken we een implementatie- en borgingsplan om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen ons netwerk.

ZonMw en Publieksbijeenkomsten palliatieve zorg

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk palliatieve zorg West-Friesland gaat informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor ouderen. Wij werken mee aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’ omdat deze methode goed aansluit bij de ervaringen die wij in West-Friesland al hebben met het organiseren van bijeenkomsten voor ouderen samen met de regionale ouderenbonden zoals KBO en PCOB. Met dit project willen we verder bijdragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste levensfase in onze regio.

Werkwijze

We willen dit doen door het organiseren van 12 publieksbijeenkomsten, waarbij de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) die door het landelijke onderzoeksproject worden doorontwikkeld worden gebruikt.

Verwacht resultaat
Met de opgedane kennis en ervaring willen we een implementatie- en borgingsplan maken om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen ons netwerk.

Kenmerken

Projectnummer:
844001952
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
ZONH