Mobiele menu

In gesprek met de burger - NPZ Almere

Het Netwerk Palliatieve Zorg Almere (NPZ Almere) is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. In NPZ Almere organiseerden huisartsen(praktijken) voor oudere mensen uit hun praktijk of gezondheidscentrum een pilot over het effect van voorlichtingsbijeenkomsten over levenseindevraagstukken. We besloten om dit grondiger en uitgebreider te onderzoeken.

Doel

We willen bijdragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in de regio. We organiseerden 12 informatiebijeenkomsten binnen de interventieperiode van ons project met 20-40 mensen per bijeenkomst en hoopten op een positieve evaluatie van de meerderheid van de deelnemers. Na afloop van de interventieperiode ontwikkelen we een implementatie- en borgingsplan en startten we hiermee vanaf mei 2022.

Aanpak/werkwijze

In Almere tekenden de Vrijwilligers- en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) en Zorggroep Almere (ZGA) in op dit project. De VMCA en huisartsen van ZGA organiseerden informatieavonden voor hun mantelzorgers en mensen van 75 jaar en ouder. Voor de bijeenkomsten gebruikten wel de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek), die het landelijk onderzoeksproject doorontwikkelt.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met Netwerk palliatieve zorg Almere, Zorggroep Almere, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) en Amsterdam UMC.

Resultaten

De mantelzorgers en ouderen bezochten de bijeenkomsten redelijk tot goed. De in het begin wat tegenvallende opkomst had met de coronapandemie te maken. Mensen waren enthousiast; de bijeenkomsten voorzagen duidelijk in een behoefte. Met dat mensen zich meer bewust zijn van wat er rond het levenseinde wel en niet meer mogelijk en zinvol is, zijn zij beter in staat hier een persoonlijke keuze in te maken. De hoop is dat hun sterfbed meer verloopt zoals zij zich dat voor ogen hadden. Als hulpverleners beter weten wat mensen wel en niet meer willen, kunnen zij daar in hun behandeling/ begeleiding beter rekening mee houden. Dit draagt bij aan een betere stervensfase, meer passende bij degene die zal komen te overlijden.

Vervolg

De VMCA kijkt afhankelijk van subsidie en personele mogelijkheden naar mogelijkheden tot borging van het project. Verder volgen mogelijk alsnog ook vrijwilligers de bijeenkomsten en/of we breiden de samenwerking uit met externe betrokkenen. Voor de ZGA blijven de kaderhuisartsen palliatieve zorg voorlichtingsbijeenkomsten over levenseindevraagstukken onder de aandacht brengen van beleidsmakers, collega medisch managers van gezondheidscentra, collega huisartsen en praktijkondersteuners somatiek.

ZonMw en publieksinformatiebijeenkomsten

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg een te onderzoeken interventie in organisaties binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Kenmerken

Projectnummer:
844001904
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Ponstein
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk Palliatieve Zorg Almere