Mobiele menu

In gesprek met de burger Zaanstreek-Waterland

Projectomschrijving

Het Netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland gaat samen met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD-ZW) informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. 

Doel

Wij zijn 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Wij willen bijdragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste levensfase in de regio.

Aanpak/werkwijze

Het netwerk en SMD-ZW organiseren 12 publieksbijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten gebruiken we de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) die door het landelijke onderzoeksproject zijn doorontwikkeld.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring maakt het netwerk een implementatie- en borgingsplan om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

ZonMw en publieksinformatiebijeenkomsten

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten is een goede kwaliteit van leven belangrijk. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Met ons programma Palliantie investeren we daarom in kennisontwikkeling in de palliatieve zorg voor burgers en zorgverleners. Om bestaande interventies in de palliatieve zorg in de praktijk te brengen, financieren we een aantal projecten waarin de Netwerken Palliatieve Zorg deze binnen het netwerk implementeren. Dit project is daar 1 van.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland gaat samen met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD-ZW) informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Wij zijn een van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Met dit project wil het netwerk bijdragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste levensfase in de regio.

Werkwijze

Het netwerk en SMD-ZW doen dit door het organiseren van 12 publieksbijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten zullen de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) die door het landelijke onderzoeksproject worden doorontwikkeld worden gebruikt.

Verwacht resultaat
Met de opgedane kennis en ervaring wil het netwerk een implementatie- en borgingsplan maken om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

Kenmerken

Projectnummer:
844001950
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
ZONH