Grensverleggers

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

(Jongeren)organisaties door heel Nederland worden toegerust om zelf jongeren te begeleiden in de MDT-trajecten. Voor de invulling van die trajecten volgen de deelnemers 4 centraal georganiseerde trainingen met een focus op burgerschapsthema’s (zoals diversiteit en inclusie). Met deze input gaan ze lokaal aan de slag met het organiseren van een buurtfestival dat aansluit bij een van de behandelde thema’s. De jongeren hebben de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf de doelgroepen, thema’s en activiteiten voor het buurtevent te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld een theaterstuk of diner zijn. Als de deelnemers maar lokale bewoners, jongeren en andere stakeholders betrekken en proberen werelden bij elkaar te brengen. Het is ook mogelijk om aan te sluiten bij bestaande lokale initiatieven.   

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Via een uitdagend traject doen jongeren vaardigheden op die bijdragen aan hun toekomst en voelen ze zich gewaardeerd en serieus genomen. Ze ontdekken voor hen onbekende werelden en groepen, komen in contact met andere deelnemers en leren samen iets neer te zetten. Ook leren ze in welke richting ze zich willen ontwikkelen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Deelnemende lokale organisaties kunnen via het train-the-trainer-principe profiteren van de kennis en ervaring van de 8 partnerorganisaties van YCE, zodat ze op termijn zelf MDT-trajecten kunnen opzetten en uitvoeren. Daarbij hebben deze lokale organisaties de vrijheid om de toekomstige MDT-trajecten binnen hun eigen werkveld vorm te geven. Zo dragen de MDT-trajecten bij aan hun kerndoelen, terwijl ze de organisaties tegelijkertijd toegang tot een uitgebreid jongerennetwerk verschaffen. De inzet van de jongeren draagt bovendien bij aan de sociale cohesie als tegenwicht voor polarisatie.

Doelgroep

Jongeren met een tussenjaar of met ruimte naast hun opleiding, en in een kwetsbare situatie (zoals statushouders en werkloze jongeren)

Regio/gemeente(n)

Landelijk

Producten
Titel: Podcast compilatie ervaringen deelnemers MDT programma Grensverleggers
Auteur: Henrik Looij van Eye opener works - M&E partner van Grensverleggers
Link: https://www.shift-foundation.org/wp-content/uploads/2021/08/Podcast-versie-1.mp3
Titel: website Grensverleggers - MDT programma
Auteur: Grensverleggers programma team - voor betrokken partners check website.
Link: http://www.grensverleggers.nu
Titel: Presentatie Grensverleggers voor partners en deelnemers
Auteur: Grensverleggers partners - zie www.grensverleggers.nu voor omschrijving partnership
Link: https://www.shift-foundation.org/wp-content/uploads/2021/08/GV.pptx
Titel: Flyer Grensverlegger ronde #3 - voorbeeld flyer van MDT programma
Auteur: Grensverleggers partnership
Link: http://www.shift-foundation.org/wp-content/uploads/2021/08/FlyerRonde3updated.png
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Youth Crossing Edges (YCE) is een persoonlijk- en sociaal ontwikkelingsprogramma voor jongeren- en jongerenorganisaties die hun grenzen willen verleggen en op lokaal niveau bruggen willen bouwen tussen verschillende werelden. Daarbij worden jongeren en de omgeving uitgedaagd om aldoende te leren over hun grenzen heen te stappen. YCE is ontstaan uit een samenwerking tussen 8 organisaties die met regelmaat samenwerken op basis van gezamenlijke filosofie, doelgroep en uitgangspunten. Het partnership brengt jongeren-, training, werving en communicatie organisaties bij elkaar uit verschillende delen van het land die aanvullende methodes bij elkaar brengen voor een krachtig maatschappelijk ontwikkelingstraject. Het doel van het partnership is jongeren in een tussenjaar, op zoek naar houvast en toekomst- perspectief, een persoonlijk- en lokaal ontwikkelingstraject te bieden dat hen maatschappelijke en persoonlijke vaardigheden biedt om in een polariserende wereld een positieve bijdrage te leveren, terwijl ze kansen voor hun toekomst vergroten. Elos Foundation en House of Deep Democracy coördineren het programma, organiseren trainingen en begeleiden lokale organisaties met matching. De 5 Jongerenorganisaties nemen een hoofdrol in communicatie, werving en selectie van jongeren. Elos, House of Deep Democracy en stichting Vreedzaam bieden 4 trainingsweekenden aan die jongeren ondersteunen om op lokaal niveau aan de slag te gaan. Lokaal gebeurt dit onder begeleiding van jongerencoaches van de jongerenorganisaties. Lessen, verhalen en resultaten worden online gedeeld vanuit het platform van Dare to be grey (www.daretobegrey.com/ en facebook.com/DaretobeGreyNL/). De monitoring en evaluatie wordt uitgevoerd door Eyeopenerworks. Onze gezamenlijke overtuiging is dat we jongeren en ondersteunende organisaties willen stimuleren in hun ontwikkeling om een betere toekomst te creëren. In een moment van polarisatie, groeiende sociale druk en onzekerheid over de toekomst willen we jongeren tools en ervaringen geven om bruggen te bouwen tussen verschillende werelden en naar de toekomst die wij en zij willen. Onze kern slogan is ‘De toekomst is van ons, onze toekomst is hier en nu’. Samen groeien: In het traject staat niet alleen de ontwikkeling van de jongeren centraal, maar ook capaciteitsopbouw van jongerenbegeleiders van betrokken organisaties. Met dit train-the-trainer aspect zorgen we voor duurzaamheid waarbij in 2e en daaropvolgende MDT trajecten de jongeren en betrokken organisaties steeds meer de lead krijgen in de training, facilitatie en uitvoering. De training modules die lokale MDT trajecten versterken geeft ruimte aan andere MDT initiatieven in de regio op een waardevolle manier aan te sluiten en deze tools mee te nemen in eigen trajecten. Uitwisseling tussen diverse werelden: Dit onderscheid ons traject ook iets sterker t.o.v. andere MDT programma’s. Naast werving en matching van jongeren zit er een sterk leer- en trainings component in, waarbij de opgedane burgerschapsvaardigheden lokaal worden toegepast en begeleid. De aangereikte vaardigheden en frameworks geven houvast aan jongeren om naar een sociaal resultaat toe te werken, waarbij ze zelf thema’s, doelgroep en activiteiten kunnen bepalen. Door jongeren uit verschillende regio’s en gebieden op een centrale plek te trainen ontstaat er een sterke uitwisseling tussen de verschillende werelden en lokale toepassingen, zodat er tussen regio’s verbonden, geleerd en gevierd wordt. We verbinden hier o.a. school, stad en dorp, maar ook verschillende culturele en opleidingsachtergronden. een sterke trigger voor enthousiasme, beloning en deelname zijn; - leren van uitdaging: Jongeren worden uitgenodigd om zichzelf uit te dagen. Dit gebeurd doordat ze veel verantwoordelijkheden krijgen tijdens het traject. Van de keuze waar hun project plaats kan vinden, tot de organisatie van een eind-evenement krijgen jongeren (begeleid) de lead. - persoonlijke ontwikkeling: focus op het vaardigheden training aspect en hoe ze kwaliteiten en technieken aangereikt krijgen die baangarantie verhogen. Jongeren krijgen training in 4 methodes, o.a. Deep democracy, mediation op basis van vreedzame wijk, Go Deep en community building. - Samenwerken: samen met vrienden iets tofs neerzetten. - Bepaal je eigen toekomst: het traject richt zich sterk op toekomst, met ruimte om te reflecteren op wat je wil en enkele jongeren worden geselecteerd om in de volgende ronde (betaald) mee te draaien als co-facilitator. - Netwerk: andere jongeren leren kennen uit andere delen van het land of de stad. Jezelf en je mening: Jongeren zullen zichzelf kunnen profileren door hun mening en lessen te doen m.b.v. social media training en storytelling workshops. - certificaat: jongeren krijgen een diploma/certificaat van de verschillende technieken. - vergoeding: Het traject biedt tevens 300 euro vrijwilligersvergoeding
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002046
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. G. van Beek
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Shift