Mobiele menu

Handelingsperspectief verduurzaming zorgproces SEH, OK en IC.

In dit onderzoek wordt de klimaat- en milieu-impact (CO2-uitstoot en afvalproductie) in kaart gebracht van specifieke, frequent voorkomende, individuele zorgtrajecten voor patiënten van de afdelingen spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers (OK) en intensive care (IC). Deze kennis leidt tot een handelingsperspectief voor het verduurzamen van de zorgprocessen op deze afdelingen.

Aanleiding

De negatieve gevolgen van de klimaatcrisis zijn onacceptabel voor onze toekomst en onze gezondheid. Paradoxaal levert de zorgsector een grote bijdrage (~6%) aan de totale CO2 uitstoot van Nederland. Hoe de zorg de vastgestelde 49% CO2 reductie daadwerkelijk gaat bereiken in 2030 is nog onduidelijk. Fundamentele kennis ontbreekt over de exacte impact van de verschillende onderdelen van het zorgproces.

Doel

In dit onderzoek wordt de milieuimpact van zorgtrajecten van patiënten op de spoedeisende hulp (SEH), operatie kamers (OK) en intensive care (IC) middels life cycle assessments tot in detail in kaart gebracht. Hierdoor zal bijvoorbeeld de milieuimpact van het gebruik van herbruikbare- en wegwerpartikelen, verschillende medicijnen en apparatuur onderzocht worden in samenwerking met o.a. Philips, SUEZ en MVO NL.

Onderzoeksopzet

Dit project is onderverdeeld in vier fases:

  1. Voorbereiding
  2. Dataverzameling
  3. Data analyse
  4. Het onderhouden van contact met de stakeholders inclusief disseminatie van de bevindingen

Verwachte resultaten

Duidelijkheid over de milieuimpact van zorgpaden op de SEH, OK en IC zullen de nodige handvatten bieden voor het verduurzamen van de zorg en het beperken van de klimaatcrisis.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10240012010003
Looptijd: 96%
Looptijd: 96 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Stobernack
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum