Mobiele menu

Healthy by Design komt in beweging

Projectomschrijving

Doel

In vervolg op het project Health by design is in dit project het interventieprogramma Healthy by Design uitgevoerd voor én door mbo-studenten op het Albeda College in Rotterdam en op het Lentiz MBO Westland, onder supervisie van een docent, de Health by Design coördinator. De primaire doelstelling van dit project was inzicht krijgen in de voorwaarden waaronder de Health by Design interventie succesvol kan worden geïmplementeerd bij andere mbo-instellingen.

Aanpak

De mbo-studenten hebben in de rol van fitcoach beweeg-/sportactiviteiten en voedingslessen en kookworkshops aan hun studenten gegeven. Tevens hebben ze medestudenten individueel gecoacht. Helaas was het door corona niet mogelijk om fysieke fitdagen te organiseren. Er heeft wel een online Leefstijldag plaatsgevonden, waarbij 21 fitcoaches van het Albeda Collega, Lentiz en ROC Mondriaan (hier is Healthy by Design al een paar jaar een project binnen de opleiding Sport & Bewegen) informatie met elkaar hebben uitgewisseld en met elkaar online sportactiviteiten hebben gedaan. Hierbij waren tevens 4 Health by Design coördinatoren aanwezig. De fitcoaches hebben een eigen Instagramaccount aangemaakt om sociale media campagnes op te zetten en hun activiteiten te promoten. Met de Health by Design interventie bevorderen de fitcoaches een gezonde leefstijl van hun medestudenten.

Opbrensten

De resultaten zijn positief dus wordt er aangetoond dat de innovatieve gezondheidsbevorderende interventie Health by Design overdraagbaar, toepasbaar en uitvoerbaar is voor andere mbo-instellingen. Er is inzicht verkregen in de belemmerende en bevorderende factoren wat betreft implementatie van Healthy by Design en de benodigde minimale financiële middelen. Zo blijkt onder meer dat Health by Design als stagevak een bevorderende factor is voor succes gezien de intrinsieke motivatie van de studenten die voor deze stage kiezen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

We bouwen met deze subsidieaanvraag voort op het project Healthy by Design. Co creating the social and physical environment to promote a sustainable healthy lifestyle among vocational students met projectnummer Projectnr: 531001111. Healthy by Design komt in beweging Mbo studenten leven in een omgeving waarin ze worden verleid tot een ongezonde leefstijl: ze bewegen te weinig, slaan regelmatig het ontbijt over en ze eten veel ongezonde tussendoortje. Kortom, nog te veel Nederlandse mbo studenten hebben een ongezonde leefstijl, wat negatieve gevolgen kan hebben op latere leeftijd. Voor mbo-studenten zijn echter weinig gezondheidsbevorderende interventies ontwikkeld. Dit onderstreept het belang van deze HbD interventie. Met deze interventie zijn we in staat een gezonde leefstijl van mbo studenten te bevorderen in samenwerking met mbo-instellingen die zelf ook aangeven meer te willen doen met de gezondheid van hun studenten in het kader van de Gezonde School Aanpak. In april 2016 is het onderzoeksproject ‘Healthy by Design’ van start gegaan. Dit onderzoeksproject hbD had als doel om een sociale en fysieke omgevingsinterventie te ontwikkelen gericht op het stimuleren van meer bewegen en gezonde voedingskeuzes bij mbo-studenten. Het interventieprogramma wordt uitgevoerd voor en door mbo-studenten, onder supervisie van een docent, de HbD-coördinator. De mbo studenten begeleiden in de rol van fitcoach wekelijkse beweeg/sportactiviteiten en geven voedingslessen of kookworkshops aan hun studenten. Ook coachen zij individuele studenten en organiseren zij fitdagen met allerlei sportieve en gezonde activiteiten. De fitcoaches zijn ook de verspreiders van een sociale media campagne op Instagram en Facebook. Tussentijdse resultaten laten zien dat er draagvlak is bij mbo-studenten, mbo-management en -docenten. In deze subsidie aanvraag bouwt de Sportief Besteed Groep samen met De Haagse Hogeschool, GGD Haaglanden en twee mbo-instellingen: Albeda College Rotterdam en MBO Lentiz Westland voort op de resultaten van het onderzoeksproject. Met de HbD interventie zijn we in staat een gezonde leefstijl van mbo-studenten te bevorderen in samenwerking met mbo-instellingen die zelf ook aangeven meer te willen doen met de gezondheid van hun studenten in het kader van de Gezonde School aanpak. Onze primaire doelstelling is om inzicht te krijgen in de voorwaarden waaronder de HbD interventie succesvol kan worden geïmplementeerd bij andere mbo-instellingen. Indien de resultaten positief zijn tonen we aan dat de innovatieve gezondheidsbevorderende interventie HbD overdraagbaar, toepasbaar en uitvoerbaar is voor andere mbo-instellingen en een praktijkorganisatie als interventie-eigenaar.

Kenmerken

Projectnummer:
555001012
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. de Tombe
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sportief Besteed Groep