Mobiele menu

Healthy by Design komt in beweging

Doel

In vervolg op het project Health by design is in dit project het interventieprogramma Healthy by Design uitgevoerd voor én door mbo-studenten op het Albeda College in Rotterdam en op het Lentiz MBO Westland, onder supervisie van een docent, de Health by Design coördinator. De primaire doelstelling van dit project was inzicht krijgen in de voorwaarden waaronder de Health by Design interventie succesvol kan worden geïmplementeerd bij andere mbo-instellingen.

Aanpak

De mbo-studenten hebben in de rol van fitcoach beweeg-/sportactiviteiten en voedingslessen en kookworkshops aan hun studenten gegeven. Tevens hebben ze medestudenten individueel gecoacht. Helaas was het door corona niet mogelijk om fysieke fitdagen te organiseren. Er heeft wel een online Leefstijldag plaatsgevonden, waarbij 21 fitcoaches van het Albeda Collega, Lentiz en ROC Mondriaan (hier is Healthy by Design al een paar jaar een project binnen de opleiding Sport & Bewegen) informatie met elkaar hebben uitgewisseld en met elkaar online sportactiviteiten hebben gedaan. Hierbij waren tevens 4 Health by Design coördinatoren aanwezig. De fitcoaches hebben een eigen Instagramaccount aangemaakt om sociale media campagnes op te zetten en hun activiteiten te promoten. Met de Health by Design interventie bevorderen de fitcoaches een gezonde leefstijl van hun medestudenten.

Opbrensten

De resultaten zijn positief dus wordt er aangetoond dat de innovatieve gezondheidsbevorderende interventie Health by Design overdraagbaar, toepasbaar en uitvoerbaar is voor andere mbo-instellingen. Er is inzicht verkregen in de belemmerende en bevorderende factoren wat betreft implementatie van Healthy by Design en de benodigde minimale financiële middelen. Zo blijkt onder meer dat Health by Design als stagevak een bevorderende factor is voor succes gezien de intrinsieke motivatie van de studenten die voor deze stage kiezen.

Kenmerken

Projectnummer:
555001012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. de Tombe
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sportief Besteed Groep