Mobiele menu

Healthy Living in Utrecht after (minor) Stroke (HeLiUS)

Twee derde van de mensen die een (lichte) beroerte krijgt, gaat direct vanuit het ziekenhuis naar huis. Zij ervaren geen grote (lichamelijke) consequenties van de beroerte, maar hebben thuis vaak wel vragen of klachten. Bovendien is de kans op herhaling en verslechtering aanwezig doordat zij vaak een ongezonde leefstijl hebben. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van deze mensen in de eerste lijn is vaak lastig te vinden. Bij wie kunnen zij het beste met hun vragen terecht? Hoe kunnen zij een 2e beroerte voorkomen en hoe kunnen zij gezonder mee (blijven) doen? Welke expertise bestaat er eigenlijk in de regio?

Doel

Dit project wil de zorg en ondersteuning voor mensen na beroerte in de regio Utrecht verbeteren, door een multidisciplinair zorgpad gericht op zorg-gerelateerde preventie in de eerste lijn te ontwerpen. Dit zorgtraject omvat 1) een inhoudelijk programma evidence based therapeutische diagnostiek en interventies en 2) een blauwdruk voor de organisatie van de multidisciplinaire samenwerking met een digitale ondersteuning hiervan.

Werkwijze

In het bestaande netwerk MMNU (multidisciplinair eerstelijns NAH Netwerk Utrecht) worden de volgende onderwerpen in co-creatie aangepakt:

  • Hoe ziet een multidisciplinair programma eruit gericht op zorg gerelateerde preventie voor mensen na een beroerte?
  • Hoe kan de samenwerking tussen professionals verbeteren, zodat er een heldere infrastructuur (zorgpad) ontstaat voor mensen na een beroerte?
  • Hoe kan een digitale omgeving voor professionals ingericht worden om die samenwerking te ondersteunen?
  • Het zorgpad en de digitale omgeving worden in enkele iteratieve cycli geïmplementeerd en geëvalueerd binnen het MMNU.

Kenmerken

Projectnummer:
10270022110012
Looptijd: 51%
Looptijd: 51 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Jacqueline Outermans
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht
Afbeelding

Kennisvergroting en onderzoek

Kennisvergroting door wetenschappelijk onderzoek en de verspreiding van die kennis onder paramedici zijn nodig om zowel onderzoek als zorg op een hoog niveau te houden. Daarom investeren we in kennisvergroting en onderzoek.