Mobiele menu

Het CombiConsult en andere vormen van gerichte medicatieconsulten in de eerste lijn: definities en plaatsbepaling (VIMP)

Projectomschrijving

Eerder is de implementatie van het CombiConsult onderzocht: een kort consult door de openbaar apotheker voor patiënten die chronisch medicatie gebruiken, gekoppeld aan de controle bij de praktijkverpleegkundige.

Het CombiConsult bleek een geschikte methode voor een gericht medicatieconsult. Onder stakeholders was er consensus over de wenselijkheid van verdere implementatie van farmaceutische zorgverlening in de vorm van consultvoering door de apotheker, zoals het CombiConsult. De inzichten over de plaatsbepaling van deze gerichte medicatieconsulten en de stappen richting implementatie varieerden echter sterk. Dat is een barrière voor de uitrol.

In deze VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) zullen de beschikbare onderbouwing en richtlijnen worden gebundeld. Deze informatie dient als input voor een werkconferentie met stakeholders, waar we met case-studies gerichte medicatieconsulten onderzoeken om te komen tot een plaatsbepaling en toekomstbeeld.

Meer informatie

Dit project is een vervolg op het project: Het combiconsult van huisarts, praktijkverpleegkundige en openbaar apotheker voor patiënten met diabetes, CVRM en COPD (848023004)

Kenmerken

Projectnummer:
10140272210001
Looptijd: 57%
Looptijd: 57 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Heringa
Verantwoordelijke organisatie:
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy