Het combiconsult van huisarts, praktijkverpleegkundige en openbaar apotheker voor patiënten met diabetes, CVRM en COPD

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Bij het combiconsult voeren patiënten met diabetes, COPD en/of risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk een gesprek met hun openbaar apotheker over hun medicijnen. Aansluitend hierop gaan deze patiënten op jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige (PVK). De apotheker, PVK en huisarts werken daarbij nauw samen om in samenspraak met de patiënt eventuele problemen met het medicijngebruik op te lossen.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat het CombiConsult zinvol is voor patiënten met diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten en/of COPD.
Er worden relevante geneesmiddelgerelateerde problemen opgelost en als er persoonlijke behandeldoelen bij de patiënt worden gesteld, worden deze in ongeveer de helft van de gevallen bereikt.
Met het CombiConsult kan de openbaar apotheker bijdragen aan effectief, veilig en doelmatig gebruik van medicatie door de patiënt en zo zorg op maat leveren. Patiënten ervaren deze zorg als prettig en ook zorgverleners zijn positief over het concept.
Wel zouden een aantal aanpassingen gedaan kunnen worden om het CombiConsult makkelijker te kunnen uitvoeren. Zo hoeft het consult bij de apotheker niet per se aansluitend te zijn op de (jaar)controle bij de huisarts of PVK. Het is vooral belangrijk dat de zorgverleners elkaar goed weten te vinden en samen met de patiënt tot de juiste medicatie en behandeldoelen komen. Scholing in consultvoering voor apothekers is hierbij wenselijk.
Voor implementatie van het CombiConsult is het van belang dat het aansluit bij bestaande richtlijnen en dat er een passende financiering voor is.


Samenvatting bij start

Bij het combiconsult voeren patiënten met diabetes, COPD en/of risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk een gesprek met hun openbaar apotheker over hun medicijnen. Aansluitend hierop gaan deze patiënten op jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. De apotheker, praktijkverpleegkundige en huisarts werken daarbij nauw samen om in samenspraak met de patiënt eventuele problemen met het medicijngebruik op te lossen.

In dit project wordt in 16 huisartsenpraktijken gestart met het combiconsult. Onderzocht wordt welke problemen met medicijnen worden gesignaleerd en opgelost, hoe patiënten hun betrokkenheid bij de behandeling met medicijnen ervaren en hoe de samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners bij het combiconsult verloopt.
 

In de media

Beter medicijngebruik door combi-consult
(Zorgbelang Zuid-Holland, juli 2018)

Producten
Titel: Klachten door verkeerd slikken
Auteur: Bas van de Steeg en Mette Heringa
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Titel: Verlichting klachten na gesprek
Auteur: Valérie Meijvis en Toine Seesing
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Titel: The CombiConsultation: a new concept of sequential consultation with the pharmacist and practice nurse/general practitioner for patients with a chronic condition.
Auteur: · Valérie A. M. Meijvis · Mette Heringa · Henk-Frans Kwint · Niek J. de Wit · Marcel L. Bouvy
Magazine: International Journal of Clinical Pharmacy
Titel: Eén consult: klachten opgelost
Auteur: Harm Geers, Mette Heringa
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Titel: Lactulose oorzaak diarree
Auteur: Ricky Valentijn en Valérie Meijvis
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Titel: Op zoek naar de zorgvraag
Auteur: Edwin Bos
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Titel: Combiconsult met praktijk­verpleegkundige voor betere zorg
Auteur: KNMP
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Titel: Medicijnjournaal oktober 2018
Auteur: IVM
Titel: Het combiconsult van huisarts, praktijkverpleegkundige en openbaar apotheker voor patiënten met diabetes, CVRM en COPD
Auteur: Henk-Frans Kwint, Mette Heringa
Titel: Het combiconsult van huisarts, praktijkverpleegkundige en openbaar apotheker voor patiënten met diabetes
Auteur: Toine Seesing en Henk-Frans Kwint
Titel: The CombiConsultation for patients with diabetes, COPD and/or CVR
Auteur: Valérie Meijvis, Mette Heringa, Henk-Frans Kwint, Niek de Wit, Marcel Bouvy
Titel: Het Combiconsult bij diabetes / CVRM / COPD - patiënten: evaluatie van interventies en persoonlijke behandeldoelen
Auteur: Valérie Meijvis, Mette Heringa, Henk-Frans Kwint, Niek de Wit, Marcel Bouvy
Titel: Het Combiconsult: de ervaring van de patiënt
Auteur: Valérie Meijvis, Fleur van Gelder, Mette Heringa, Henk-Frans Kwint, Niek de Wit en Marcel Bouvy
Titel: The CombiConsultation for patients with diabetes, COPD and/or CVRM
Auteur: Valérie Meijvis1, Mette Heringa, Henk-Frans Kwint, Toine Seesing, Niek de Wit, Marcel Bouvy
Titel: Patient perspectives on CombiConsultation with community pharmacists
Auteur: Valérie Meijvis, Mette Heringa, Henk-Frans Kwint, Marcel Bouvy
Titel: Patient perspectives on CombiConsultation with community pharmacists
Auteur: Valérie Meijvis, Fleur van Gelder, Mette Heringa, Henk-Frans Kwint, Niek de Wit, Marcel Bouvy
Titel: Bevorderende en belemmerende factoren voor het implementeren van het CombiConsult: een kwalitatieve studie
Auteur: Valérie Meijvis, Mette Heringa, Henk-Frans Kwint, Niek de Wit, Marcel Bouvy
Titel: Draaiboek "CombiConsult" voor (openbaar) apothekers
Auteur: Valérie Meijvis, Mette Heringa, Henk-Frans Kwint en Marcel Bouvy
Titel: Scholingsprogramma "CombiConsult" voor (openbaar) apothekers
Auteur: Valérie Meijvis, Mette Heringa, Henk-Frans Kwint, Marcel L. Bouvy
Verslagen

Eindverslag

Het CombiConsult is zinvol voor patiënten met diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten en/of COPD. Er worden relevante geneesmiddelgerelateerde problemen opgelost en als er persoonlijke behandeldoelen bij de patiënt worden gesteld, worden deze in ongeveer de helft van de gevallen bereikt. Met het CombiConsult kan de openbaar apotheker bijdragen aan effectief, veilig en doelmatig gebruik van medicatie door de patiënt en zo zorg op maat leveren. Patiënten ervaren deze zorg als prettig en ook zorgverleners zijn positief over het concept. Wel zouden een aantal aanpassingen gedaan kunnen worden om het CombiConsult makkelijker te kunnen uitvoeren. Zo hoeft het consult bij de apotheker niet per se aansluitend te zijn op de (jaar)controle bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. Het is vooral belangrijk dat de zorgverleners elkaar goed weten te vinden en samen met de patiënt tot de juiste medicatie en behandeldoelen komen. Scholing in consultvoering voor apothekers is hierbij wenselijk. Voor implementatie van het CombiConsult is de positie in beroepsrichtlijnen en passende financiering van belang.

Samenvatting van de aanvraag
Patiënten met chronische aandoeningen gebruiken vaak veel en complexe medicatie. Het waarborgen van effectief, veilig én doelmatig gebruik van medicijnen bij deze patiënten, vraagt om goede afstemming tussen zorgverleners. Huisartsen (HA) en openbaar apothekers (OA’s) staan positief tegenover samenwerking in de zorg rondom medicijnen. Integratie van OA in artsenpraktijken in Canada, Australië en de VS resulteerde in een afname van farmacotherapie-gerelateerde problemen, optimalisering van medicijngebruik en betere gezondheidsuitkomsten. Daarom zijn in Nederland HA en OA’s lokaal gestart met het combiconsult: een gestructureerde beoordeling van de medicatie door de OA’s in de huisartsenpraktijk voorafgaand aan de jaarcontrole bij HA of praktijkverpleegkundige (PVK) binnen de zorgprogramma’s CVRM, diabetes en COPD. Voorafgaand aan een grootschalige implementatie van het combiconsult is het nodig deze aanpak eerst in een groter aantal praktijken uit te voeren en te evalueren. Hieruit moet blijken welke concrete opbrengsten het combiconsult oplevert wat betreft de zorg rondom medicijnen aan patiënten met CVRM, DM en COPD en welke factoren implementatie van het combiconsult bevorderen en belemmeren. In onderhavig project wordt het combiconsult gedurende 1 jaar uitgevoerd door OA’s, HA en PVK in 16 huisartsenpraktijken, waarbij wordt gekeken naar de volgende uitkomstmaten: 1. Ervaren betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling met medicijnen 2. Mate van het behalen van patiënt specifieke behandeldoelen 3. Mate van therapietrouw wat betreft geneesmiddelen voor CVRM, DM of COPD 4. Aantal gesignaleerde farmacotherapie-gerelateerde problemen 5. Percentage doorgevoerde aanbevelingen ter verbetering van de farmacotherapie 6. Ervaren samenwerking tussen OA’S, HA en PVK 7. Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie van het combiconsult De uitkomsten van dit project worden ingezet ten behoeve van grootschalige implementatie van het combiconsult in Nederland.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
848023004
Looptijd:
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. V.A.M. Meijvis
Verantwoordelijke organisatie:
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy BV