Mobiele menu

Het PARAPLU project: PARamedici als Actieve Partners in Lokale eerstelijns netwerken oUderenzorg.

Veel voorkomende problemen bij ouderen, zoals ondervoeding en vallen, leiden tot versnelde functionele achteruitgang en verhoogde kans op opname in een ziekenhuis of verpleeghuis. Beschikbare expertise van paramedici zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten wordt regelmatig niet benut, wanneer thuiswonende ouderen risico’s lopen op vallen en ondervoeding.

Doel

Het doel van project PARamedici als Actieve Partners in Lokale eerstelijns netwerken oUderenzorg is om huisartsen, wijkverpleegkundigen en paramedici structureel te laten samenwerken in lokale netwerken voor kwetsbare ouderen.

Werkwijze

Om dit te bereiken onderzoeken we:

  • de huidige betrokkenheid van paramedici in de lokale netwerken in de regio Zuid-Gelderland en waarmee deze samenhangt
  • belemmerende en bevorderende factoren voor succesvolle betrokkenheid van paramedici in lokale netwerken ouderenzorg
  • hoe gezamenlijk werken aan verbeterprojecten op de thema’s vallen en ondervoeding de interprofessionele samenwerking, kwaliteit van zorg, patiëntuitkomsten en zorgkosten positief beïnvloeden

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Radboudumc, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Netwerk100, TVN zorgt en IQ healthcare.

Kenmerken

Projectnummer:
10270022120001
Looptijd: 58%
Looptijd: 58 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.S. Nieuwboer PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Multidisciplinaire samen-werking in de eerst lijn

Uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek blijkt dat de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici nog niet optimaal is. Daarom financieren wij 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Dit project is daar één van.