Mobiele menu

Hoe gaat het nu met de jongeren uit de JeugdzorgPlus, periode 2008-2013?

Hoe gaat het met jongeren die in de periode 2008-2013 in de JeugdzorgPlus (JZ+) verbleven op het gebied van wonen, opleiding, werk, sociaal netwerk, financiën en gezondheid? Wat was belemmerend en wat was behulpzaam? Op welke manier zijn zij – terugkijkend – op hun leven voorbereid in de JZ+?

Het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht onderzoeken in samenwerking met SJSJ Icarus en Almata, Het Poortje en Juzt Plus, de levenslopen van 150 jongeren. Door middel van interviews op basis van een tijdlijn geven de jongeren hun visie weer en formuleren zij ideeën of ervaringen. Over hun eigen leven en over zorg en ondersteuning die zij tijdens en na hun traject in de JZ+ ontvingen.

Met de 150 levenslopen destilleren we rode draden, die aanknopingspunten leveren voor verdere verbetering van de kwaliteit van de behandeling, zorg en ondersteuning voor jongeren tijdens en na verblijf in een JZ+-instelling.

Het onderzoek start in oktober 2018 en rond af in het voorjaar van 2020.

Kenmerken

Projectnummer:
727024001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.E.P.L. Sondeijker
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut