Mobiele menu

Samenvatting

Jeugdigen die de JeugdzorgPlus hebben verlaten zijn zelf overwegend positief over hoe het met hen gaat. Ze maken een vergelijking met hoe het hen in de jaren voor, tijdens en direct na JeugdzorgPlus is vergaan en zien verbeteringen op het gebied van financiën, werk, opleiding, relaties, psychische toestand en druggebruik. In de verhalen over hun leven klinkt echter nog veel door van de oude problematiek. Ook komt het voor dat - gezien het samenvallen van het vertrek uit de JeugdzorgPlus met de transitie naar volwassenheid, nieuwe uitdagingen ontstaan, zoals financiën, huisvesting en soms de komst van één of meer kinderen (zie ook Sulimani-Aidan, 2017). Deze stapelen bovenop reeds bestaande, onopgeloste problematiek. Het merendeel van de jeugdigen geeft dan ook aan met name het eerste jaar na JeugdzorgPlus als heel lastig te hebben ervaren. Als hulpbronnen die ervoor zorgen dat het na verloop van tijd beter met hen gaat, benoemen ze opvallend vaak niet de JeugdzorgPlus of jeugdzorg in brede zin, maar hun eigen inzet of ondersteuning uit het eigen netwerk.

Van de rapportage is ook een factsheet beschikbaar.

Lees de volledige rapportage 'Hoe gaat het nu met de jongeren uit de JeugdzorgPlus, periode 2008-2013?'

Bekijk hier de factsheet 'Hoe gaat het nu met de jongeren uit de JeugdzorgPlus, periode 2018-2013?'

Kenmerken

Projectnummer:
727024001
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut