Mobiele menu

HOMERUNInitiation of home mechanical ventilation at home in a selective group of patients with chronic hypercapnic respiratory failure in the Netherlands.

In Nederland zijn er 4 centra voor thuisbeademing die allemaal verbonden zijn aan een Universitair Medisch Centrum (Groningen, Maastricht, Utrecht en Rotterdam). Tot nu toe worden de patiënten in het ziekenhuis ingesteld op chronische ademhalingsondersteuning. Recent is in Groningen een vooronderzoek verricht waarbij bleek dat het instellen op chronische ademhalingsondersteuning ook thuis kan. Dit betekent dat daardoor een opname in het ziekenhuis niet meer nodig is en dat er geld kan worden bespaard.

In deze studie is onderzocht of het instellen op chronische ademhalingsondersteuning in geheel Nederland ook effectief en veilig thuis kan. Er is daarbij gebruik gemaakt van de nieuwste technieken op het gebied van de beademing en telemonitoring. De resultaten laten zien dat het instellen thuis even effectief is als het instellen in het ziekenhuis. Tevens is gebleken dat de veiligheid gewaarborgd in de thuissituatie. Bovendien levert het instellen op chronische ademhalingsondersteuning per patiënt een besparing op van ruim € 3000.-. Het instellen op chronische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie is door patiënten als heel positief beoordeeld. Vooral patiënten die veel zorg nodig hebben vonden het van meerwaarde dat de thuiszorg / mantelzorg en de huisarts vanaf de start betrokken waren bij het instellen op chronische ademhalingsondersteuning.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen.

Producten

Titel: A Randomized Trial of Initiation of Chronic Noninvasive Mechanical Ventilation at Home vs In-Hospital in Patients With Neuromuscular Disease and Thoracic Cage Disorder: The Dutch Homerun Trial
Auteur: Ries J M van den Biggelaar 1, Anda Hazenberg 2, Nicolle A M Cobben 3, Michael A Gaytant 4, Karin M Vermeulen 5, Peter J Wijkstra 2
Magazine: Chest. 2020 Dec; 158 (6)
Link: https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.07.007
Titel: Home mechanical ventilation: the Dutch approach
Auteur: R J M van den Biggelaar 1, A Hazenberg 2, N A M Cobben 3, D A M P J Gommers 4, M A Gaytant 5, P J Wijkstra 2
Magazine: Pulmonology. 2022 Mar-Apr; 28 (2)
Link: https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2021.11.001
Titel: Starting HMV at home: a reasonable option for many patients?
Auteur: Ries J M van den Biggelaar 1 2, A Hazenberg 3 4, N A M Cobben 5, M A Gaytant 6, D A M P J Gommers 7, P J Wijkstra 3 4
Magazine: BMC Pulm Med. 2022 Nov 9; 22 (1)
Link: https://doi.org/10.1186/s12890-022-02195-5

Verslagen


Eindverslag

In Nederland zijn de 4 centra voor thuisbeademing, verbonden aan een Universitair Medisch Centrum (Groningen, Maastricht, Utrecht en Rotterdam). Tot nu toe worden de patiënten in het ziekenhuis ingesteld op chronische ademhalingsondersteuning. In een vooronderzoek in Groningen bleek dat het instellen ook thuis kan. In de Homerun studie is onderzocht of het instellen op chronische ademhalingsondersteuning in heel Nederland effectief en veilig thuis kan. Dit betekent dat een opname in het ziekenhuis niet meer nodig is en dat er geld kan worden bespaard. We hebben gebruik gemaakt van de nieuwste technieken op het gebied van de beademing en telemonitoring. 96 mensen met een indicatie voor chronische ademhalingsondersteuning deden mee met het onderzoek. Het onderzoek toont aan dat het instellen op beademing in de thuissituatie veilig en net zo effectief is als in het ziekenhuis, maar wel duidelijk goedkoper. De deelnemers waren zeer tevreden en zagen de start thuis als een grote winst.
De 4 centra voor thuisbeademing van Groningen, Maastricht, Utrecht en Rotterdam starten chronische ademhalingsondersteuning nu uitsluitend in het ziekenhuis . Recent is in Groningen een vooronderzoek verricht waarbij bleek dat het instellen op chronische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie veilig is en bovendien even effectief is als het instellen in het ziekenhuis. Tevens was het duidelijk goedkoper in vergelijking met de start in het ziekenhuis. Voordat dit echter in Nederland breed geïmplementeerd kan worden is moeten ook de andere centra ervaring op doen met deze manier van instellen. Tevens zal aansluitend de veldnorm aangepast moeten worden omdat daarin staat dat de start nu alleen nog maar in het ziekenhuis kan plaats vinden. In de nieuwe studie wordt nu onderzocht of het instellen op chronische ademhalingsondersteuning in geheel Nederland ook effectief en veilig thuis kan. Dit betekent dat daardoor een opname in het ziekenhuis niet meer nodig is en dat er geld kan worden bespaard. We maken daarbij gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van de beademing en telemonitoring. In totaal gaan 96 patiënten met een indicatie voor chronische ademhalingsondersteuning aan het onderzoek mee werken.

Kenmerken

Projectnummer:
837002501
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Hazenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen