Mobiele menu

Identifying best practices in care trajectories of community-dwelling persons with dementia. A comparison of care trajectories, quality indicators and costs extracted from routine care registrations and health insurance data

Projectomschrijving

Mensen met dementie doorlopen vaak een lang en intensief zorgtraject.

Doel

In dit onderzoek werd informatie uit bestaande zorgregistraties van huisartsen en regionale dementienetwerken gekoppeld aan landelijke bestanden met informatie over zorggebruik en zorgkosten.

Aanpak

Het bleek mogelijk om deze gegevens te koppelen binnen de wettelijke kaders en te gebruiken om zorgtrajecten van mensen met dementie te beschrijven. Informatie over de kwaliteit van zorgtrajecten is nog beperkt uit de registraties te halen.

Resultaten

Er waren variaties tussen regio’s in het zorggebruik en zorgkosten. Het is nog te vroeg om ‘best practices’ (goede voorbeelden) in de dementiezorg aan te wijzen waar zorgverleners van kunnen leren. Daarvoor verschilden de registraties te sterk, miste er informatie en was de kwaliteit van gegevens soms te beperkt. De geleerde lessen en resultaten uit dit project worden gebruikt bij de opzet van een landelijk Register voor dementiezorg en ondersteuning.

Meer informatie

Producten

Titel: Quality indicators for community care for older people: A systematic review.
Auteur: Karlijn J. Joling, Liza van Eenoo, Davide L. Vetrano, Veerle R. Smaardijk, Anja Declercq, Graziano Onder, Hein P.J. van Hout, Henriette G. van der Roest.
Magazine: PlosOne
Titel: Time from diagnosis to institutionalization and death in people with dementia
Auteur: Karlijn J Joling, Olin Janssen, Anneke L Francke, Robert A Verheij, Birgit I Lissenberg-Witte, Pieter-Jelle Visser, Hein P J van Hout
Magazine: Alzheimer's & Dementia
Titel: Psychotropic drug prescription rates in primary care for people with dementia from recorded diagnosis onwards
Auteur: Karlijn J Joling, Maud Ten Koppel, Hein P J van Hout, Bregje D Onwuteaka-Philipsen, Anneke L Francke, Robert A Verheij, Jos W R Twisk, Rob J van Marum
Magazine: International Journal of Geriatric Psychiatry
Titel: Duration of Care Trajectories in Persons With Dementia Differs According to Demographic and Clinical Characteristics
Auteur: Olin Janssen, Stephanie J B Vos, Ron Handels, Lisa Vermunt, Robert Verheij, Frans R J Verhey, Hein van Hout, Pieter Jelle Visser, Karlijn J Joling
Magazine: JAMDA
Titel: Aanbevelingen voor de realisatie van een Register Dementiezorg en Ondersteuning
Auteur: Carola Döpp, Karlijn Joling, Daniëlle Jansen, Robert Verheij, Remco Coppen, Robbert Huijsman, Anneke Francke
Titel: Zorgtrajecten van mensen met dementie in kaart. Resultaten van het BESIDE project.
Auteur: Joling K, van der Heide I, Verheij R, Francke A, van Hout H.

Verslagen


Eindverslag

Mensen met dementie doorlopen vaak een lang en intensief zorgtraject. In dit onderzoek werd informatie uit bestaande zorgregistraties van huisartsen en regionale dementienetwerken gekoppeld aan landelijke bestanden met informatie over zorggebruik en zorgkosten. Het bleek mogelijk om deze gegevens binnen de wettelijke kaders te gebruiken en aan elkaar te koppelen. De registraties bevatten relevante informatie over het zorggebruik, medicatie, zorgkosten en zorgtransities van mensen met dementie. Zo werd inzicht gegeven in de transitie tussen de eerste symptomen van dementie, de diagnose, gebruik van zorg thuis, zorg in een instelling en overlijden. Ook werd het voorschrijven van psychofarmaca en de zorgkosten gedurende het zorgtraject inzichtelijk gemaakt. Daarnaast werden opnamen in het ziekenhuis en contacten met de huisartsenpost gedurende twee jaar in kaart gebracht. De bevindingen zijn beschreven bij ‘Resultaten’. Informatie over de kwaliteit van zorg bleek nog beperkt uit bestaande registraties te halen. Verder bleek in dit project dat er variaties zijn tussen werkgebieden van regionale dementienetwerken in het zorggebruik en kosten, maar op basis daarvan konden nog geen ‘best practices’ (goede voorbeelden) in de dementiezorg aangewezen worden waar zorgverleners van kunnen leren. Daarvoor verschilden de registraties van zorgprofessionals te sterk, miste er informatie en was de kwaliteit van gegevens soms te beperkt. Ook wijst het project erop dat het van groot belang is om de context te registreren waarbinnen de dementiezorg in de verschillende dementienetwerken plaatsvindt. De resultaten worden gebruikt bij de opzet van een landelijk Register voor dementiezorg en ondersteuning.
Mensen met dementie en hun mantelzorgers doorlopen vaak een lang en intensief zorgtraject. In dit onderzoek wordt informatie uit bestaande registratiebestanden van de zorg door huisartsen, regionale dementienetwerken en zorgverzekeraars aan elkaar gekoppeld. Op die manier krijgen de onderzoekers een beeld van de kwaliteit en de kosten van zorgtrajecten en bekijken zij of er verschillen zijn tussen regio's. Met deze gegevens worden de zogenaamde ‘best practices’ (goede voorbeelden) in de dementiezorg aangewezen, waar zorgverleners uit verschillende regio’s van kunnen leren. De juridische en inhoudelijke voorbereidingen om de gegevens uit de bestaande registratiebestanden te halen en aan elkaar te koppelen zijn getroffen. De werkwijze is afgestemd met de partijen die gegevens aanleveren en er is toestemming verkregen om binnen de wettelijke kaders gebruik te mogen maken van de gegevens. Er is vastgesteld welke registratiegegevens van huisartsen, dementienetwerken en zorgverzekeraars gebruikt gaan worden om de kwaliteit en kosten van zorgtrajecten in beeld te brengen. Met de dementienetwerken is afgestemd hoe de informatie uit hun registratiebestanden op de juiste manier kunnen worden aangeleverd. Mensen en partijen die nauw betrokken zijn bij de dementiezorg leveren hun input, onder meer door deel te nemen in de klankbordgroep van het project.

Samenvatting van de aanvraag

BACKGROUND: Persons with dementia and their family carers move through a demanding care trajectory, from first symptoms of dementia until admission in a long term care facility or death. During this trajectory, various problems and transitions appear which can cause intense stress for both patients and caregivers. In the last 15 years, dementia care networks were developed throughout the Netherlands providing integrated dementia care in the community, mostly coordinated by case managers. There are substantial regional differences in the provision and coverage of dementia care networks. It is unclear if and to what extent these differences relate to variations in quality and costs of care. Little information is available on what characterizes high-quality dementia care throughout the disease trajectory; nor what is the most cost-effective manner to offer dementia care. Insight and learning from ‘best practices’ may further facilitate the provision of high-quality of care for persons with dementia and their family carers against reasonable costs. AIM: To identify and characterize best practices in care trajectories of community-dwelling persons with dementia and their family carers from the first symptoms of dementia until admission in a long term care facility or death, by linking, extracting and processing relevant data from routine care registrations of GPs, local dementia care networks and health care insurers. To reach this aim, the following objectives will be addressed: 1. Describe the (variation in) care trajectories of persons with dementia from first symptoms to admission in a long term care facility or death, in terms of quality indicators (QIs) from the Dutch National Dementia Care Standard and health care costs per region. 2. Define best (and worst), practices in care trajectories based on the QI scores, costs and cost-QI ratio of the dementia care networks. 3. Develop feedback report formats to provide local dementia care networks and other stakeholders (health care insurers, GPs, policy makers) with information about the quality and costs of care for persons with dementia in specific regions. 4. Produce a roadmap with tips & tricks for linking and extracting routinely collected data of GPs, local dementia care networks and health care insurers for future usage by the workgroup preparing the National Dementia Register in the context of the Deltaplan for Dementia). The specific research questions derived from the objectives include: a. With what precision and completeness can QIs for dementia care, as described in the Dutch Dementia Care Standard, and health care costs be extracted and calculated from routinely collected care registries? b. Which care trajectories do persons with dementia and their family carers, move through in the period from first symptoms to admission or death? And which QIs and costs are related to these trajectories? c. To what extent are patient-, organizational- and regional characteristics related to the provided care, QI scores and costs? d. How can ‘best practices’ based on QI scores and costs be characterized and interpreted? METHOD: Both quantitative as well as qualitative methods are used to address the research questions. Care trajectories of persons with a dementia diagnosis are described by connecting and evaluating routinely collected quantitative data from GPs, local dementia care networks and health insurers. Quality Indicators (QIs) and costs of care are compared across ten dementia care networks. Best practices are defined by ranking the local dementia care networks from poor to superior, based on their QI scores per domain, the QI summary score expressing the overall level of quality of care, and the Cost-QI ratio. Best practices are characterized by describing the organizational and regional features of the local dementia care networks. Qualitative methods involve a Delphi procedure with an expert panel to specify the QIs from the Dementia Care Standard at the start of the project. At the end of the project, focus group discussions with stakeholders are organized to validate and interpret best practices, develop feedback report formats for benchmarking and to promote the adoption of the methodology to identify best practices. EXPECTED RESULTS: This study produces relevant insight in best practices in care trajectories of persons with dementia and their primary family carer. Specific end products include: 1. A guideline on how to extract and calculate a set of specified QIs from the National Dementia Care Standard from routinely collected data registries 2. Feedback report formats that help dementia care organizations and health care professionals to set priorities for quality of care improvement 3. A roadmap with information about linking and extracting routinely collected care data for future usage by the National Dementia Register workgroup.

Kenmerken

Projectnummer:
733050403
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K.J. Joling
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc