Mobiele menu

Identifying the right patient to treat, by estimating absolute treatment effect for individual patients: U-prevent.

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Veel mensen gebruiken medicijnen ter preventie van hart- en vaatziekten, zoals cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en bloedverdunners. Vóórdat dit soort medicijnen worden gestart, moet een individuele inschatting worden gemaakt van de te verwachten vóór- en nádelen van behandeling.

Resultaten

Dit project heeft geleid tot de ontwikkeling van een interactieve website die dat mogelijk maakt. Deze website heet U-Prevent en is gratis toegankelijk via http://u-prevent.nl.
U-Prevent maakt gebruik van innovatieve slimme rekenmodellen gebaseerd op ‘big-data’ onderzoek. De website berekent op basis van eenvoudig meetbare persoonskenmerken voor iedere individu hoeveel ziektevrije levenswinst (combinaties) van medicijnen opleveren. U-Prevent is bedoeld voor zowel de huisartsenpraktijk als gebruik door medisch- en verpleegkundig specialisten in de tweede lijn. Individueel voorspeld behandeleffect geeft patiënten inzicht in het potentiële effect van medicijnen en maakt zo gezamenlijke besluitvorming mogelijk.


Samenvatting bij start

Veel mensen gebruiken medicijnen ter preventie van hart- en vaatziekten, zoals cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en bloedverdunners. Vóórdat dit soort medicijnen worden gestart, moet een individuele inschatting worden gemaakt van de te verwachten vóór- en nádelen van behandeling.
Sinds kort is het mogelijk om met innovatieve modellen voor ieder individu in te schatten hoeveel ziektevrije levenswinst medicatie oplevert. Deze modellen zijn gebaseerd op ‘big-data’ onderzoek en maken gebruik van eenvoudig meetbare persoonskenmerken.

Doel

Dit project heeft tot doel om een gebruiksvriendelijke software applicatie te ontwikkelen die deze slimme rekenmodellen beschikbaar stelt in de spreekkamer. Deze calculatietool is bedoeld voor zowel de huisartsenpraktijk als gebruik door medisch en verpleegkundig specialisten in de tweede lijn. Individueel voorspeld behandeleffect geeft patiënten inzicht in het potentiële effect van dit soort medicijnen en maakt zo gezamenlijke besluitvorming mogelijk.

Dit project is een vervolg op Identifying the right patient to treat, by estimating absolute treatment effect for individual patients based on randomised clinical trial data (836011027)

Meer informatie

Producten

Titel: Website waarin de ontwikkelde calculatoren van het eerdere ZonMw-GGG project zijn opgenomen. Website: U-Prevent.nl of U-Prevent.com
Auteur: J.A.N. Dorresteijn en F.L.J. Visseren
Link: http://www.U-Prevent.nl

Verslagen


Eindverslag

Veel mensen gebruiken medicijnen ter preventie van hart- en vaatziekten, zoals cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en bloedverdunners. Vóórdat dit soort medicijnen worden gestart, moet een individuele inschatting worden gemaakt van de te verwachten vóór- en nádelen van behandeling. Dit project heeft geleid tot de ontwikkeling van een interactieve website die dat mogelijk maakt. Deze website heet U-Prevent en is gratis toegankelijk via http://u-prevent.nl. U-Prevent maakt gebruik van innovatieve slimme rekenmodellen gebaseerd op ‘big-data’ onderzoek. De website berekent op basis van eenvoudig meetbare persoonskenmerken voor iedere individu hoeveel ziektevrije levenswinst (combinaties) van medicijnen opleveren. U-Prevent is bedoeld voor zowel de huisartsenpraktijk als gebruik door medisch- en verpleegkundig specialisten in de tweede lijn. Individueel voorspeld behandeleffect geeft patiënten inzicht in het potentiële effect van medicijnen en maakt zo gezamenlijke besluitvorming mogelijk.

Samenvatting van de aanvraag

De beste behandeling van hart- en vaatziekten (HVZ) is het voorkomen ervan. Veel mensen gebruiken om deze reden cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en bloedverdunnende medicijnen. Hoewel deze medicijnen gemiddeld genomen zeer effectief zijn, is het effect ervan niet voor iedereen hetzelfde. Sommige mensen hebben veel baat bij therapie en anderen vrijwel niet. In het voorafgaande ZonMw-GGG project zijn algoritmes ontwikkeld, gebaseerd op trial en cohort data (‘big data’), waarmee de gemiddelde onderzoeksresultaten op groepsniveau vertaald worden naar de individuele patiënt., Hiermee kan het effect van cholesterol-, bloeddruk- en bloedverdunnende therapie voor iedere patiënt vóóraf worden berekend. Zowel bij patienten zonder vaatziekten, patienten met vaatziekten, patienten met diabetes als bij oudere patienten. De voorspellingen worden uitgedrukt in extra leven (in maanden of jaren) in goede gezondheid, en zijn gebaseerd op eenvoudig meetbare persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, bloeddruk en gangbare laboratoriumuitslagen. De verschillende algoritmes worden samengebracht in een praktische tool ('U-prevent') waarmee het effect van dit soort preventieve medicijnen op individueel niveau kan worden ingeschat. Het betreft een interactieve calculator waarmee het effect van verschillende behandelkeuzes op de hart- en vaatziekte vrije levensverwachting kan worden weergegeven: hoeveel maanden of jaren gezond leven levert een pilletje extra op? Deze informatie kan de gezamenlijke besluitvorming over het starten of stoppen van medicijnen op individuele basis ondersteunen. De calculator kan dus gebruikt worden in de speekkamer van huisartsen en medisch specialisten. De calculator is toegankelijk via een website voor gebruik op PC, smartphone of tablet. In een later stadium kan het verder worden uitgebreid met extra opties, zoals educatiefilmpjes voor patiënten.

Kenmerken

Projectnummer:
8360110271
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.A.N. Dorresteijn
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht