Mobiele menu

Immunologische & Virologische Ontregeling als Onderliggende Post-COVID Pathofysiology

Post-COVID is een chronische aandoening waarbij mensen na een SARS-CoV-2 infectie langdurig klachten ondervinden. De oorzaak is nog steeds niet duidelijk, maar waarschijnlijk spelen verschillende ziektemechanismen een rol. Zo zijn er aanwijzingen dat het virus langdurig in het lichaam aanwezig blijft. Daarnaast is het immuunsysteem van mensen met post-COVID ontregeld, waardoor mogelijk schade aan organen kan ontstaan. Achterhalen hoe deze processen de ziekte veroorzaken en in stand houden kan aanknopingspunten geven voor nieuwe therapieën.

Doel

In dit project komen experts op het gebied van de klinische praktijk van post-COVID, het immuunsysteem en virologie samen om te onderzoeken welke cellen van het immuunsysteem ontregeld zijn bij post-COVID, en hoe dit gerelateerd is aan de klachten die patiënten ervaren. We onderzoeken ook of deze veranderingen veroorzaakt worden door langdurige aanwezigheid van het virus (virale persistentie). Dit helpt de mechanismen van virale persistentie en immuunsysteemverstoringen beter te begrijpen, en kan helpen bij het vinden van een therapie.

Aanpak/werkwijze

Dit project zal 3 groepen vergelijken: mensen met post-COVID die kort (<12 maanden) en lang (>24 maanden) ziek zijn, en mensen zonder post-COVID na SARS-CoV-2 infectie. Van alle deelnemers zullen bloedmonsters worden verzameld om de ontregeling van immuun cellen en mogelijke aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus daarin te onderzoeken. Ziekteklachten worden met vragenlijsten uitgevraagd, en de resultaten van het labonderzoek worden aan deze klachten(patronen) gekoppeld. Hiermee zullen we proberen mensen met post-COVID in verschillende groepen in te delen op basis van bloedwaarden en klachten, om zo een meer gepersonaliseerde behandeling mogelijk te maken.

Samenwerkingspartners

Binnen het Erasmus MC wordt expertise gebundeld van de immunologie (de afdeling Longgeneeskunde) en virologie (de afdeling Viroscience). Daarnaast wordt samengewerkt met het Leiden UMC (stolling), Maastricht UMC (stolling), Amsterdam UMC (antistoffen), UMC Utrecht (ontsteking in het brein), en de Radboud Universiteit Nijmegen (DNA-veranderingen). Met deze partners worden de nieuwste methoden in het post-COVID onderzoek gedeeld, en worden ook samples uitgewisseld om zo veel mogelijk verschillende oorzaken van post-COVID te onderzoeken in dezelfde patiëntengroep. Hierdoor maken we optimaal gebruik van bestaande expertise per locatie.

(Verwachte) Resultaten

Deze studie zal ons helpen beter te begrijpen hoe de verstoring van het immuunsysteem, de mogelijk langdurige aanwezigheid van het virus en de klinische symptomen samenhangen. Hierdoor kunnen we patiënten beter in groepen indelen, op basis van onderliggende ziektemechanismen, waardoor we gerichtere behandelingen voor deze verschillende groepen kunnen geven. Daarnaast zal dit onderzoek ook helpen bij het vinden van nieuwe targets voor een gepersonaliseerde behandeling. Dit is heel hard nodig, omdat er steeds meer mensen met post-COVID zijn en er nog geen goede behandeling mogelijk is.

Vervolg

Na het meten van de bloedcellen bij de start van de studie, zullen we vragen of de deelnemers met post-COVID terug willen komen na 1 jaar en 2 jaar om opnieuw bloed af te staan. Hierdoor kunnen we onderzoeken hoe de onderliggende mechanismen veranderen tijdens het natuurlijk beloop. Daarnaast kunnen we onderzoeken hoe het afweersysteem van mensen met post-COVID bij wie de klachten veranderen en mensen bij wie dat niet gebeurt verschillend zijn. 

Kenmerken

Projectnummer:
10430172310011
Looptijd: 27%
Looptijd: 27 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. O. B. J. (Odilia) Corneth
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum