Mobiele menu

Implementatie CURA - NPZ Hoogeveen e.o.

Binnen onze zorgorganisatie Beter Thuis Wonen Thuiszorg was er behoefte om intervisie te houden, omdat medewerkers tegen een moreel dilemma aanliepen. Bijvoorbeeld wanneer een client geen pijnbestrijding wil innemen terwijl dit wel zijn kwaliteit op dat moment verbetert.

Doel

We willen zorgmedewerkers ondersteunen bij morele dilemma’s in de palliatieve zorg door het invoeren van de CURA-methodiek.

Aanpak/werkwijze

We hebben vragenlijsten uitgezet naar behoeften van zorgmedewerkers als een 0-meting en gaven een webinar. De zorgorganisatie stelde ambassadeurs aan die CURA onder de aandacht brengen bij collega-zorgmedewerkers. Binnen een zorgteam is een gespreksleider die ervoor zorgt dat er tijdens ieder teamoverleg ruimte is om een moreel dilemma in te brengen. De ambassadeur volgt deze zetting en houdt een vinger aan de pols over de aandacht die het krijgt.

Resultaten

Binnen de organisatie staat nu een stabiel team met CURA-ambassadeurs die enthousiast met de implementatie en borging van de CURA-methodiek aan de slag gaat. De Huishoudelijke Ondersteuning teams in Enschede hebben 8 wekelijks overleg waarin CURA een vast onderwerp op de agenda is. Er wordt een cliënt ingebracht. Binnen de regio Meppel bij de verpleging en verzorging staat CURA ook binnen 3 teams ieder 6 wekelijks overleg op de agenda.

ZonMw en morele dilemma’s

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten.

Kenmerken

Projectnummer:
844001901
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Kosse
Verantwoordelijke organisatie:
Beter Thuis Wonen