Mobiele menu

Implementatie van AIMS: een effectieve en kosteneffectieve interventie om therapietrouw met HIV-medicatie te verbeteren

Dit project betreft een verspreidings- en implementatieplan als vervolg op het onderzoek: 'Determining the cost-effectiveness of an effective intervention to improve adherence among treatment-experienced HIV-infected patients in the Netherlands' (projectnummer 1710022081).

 

Het langdurig en correct gebruik van geneesmiddelen is voor een deel van de patiënten met een chronische aandoening een uitdaging. Dit speelt ook bij mensen met hiv die antiretrovirale medicatie gebruiken.
In een voorgaand onderzoek is een programma ontwikkeld om deze patiënten beter te ondersteunen bij het goed gebruiken van de geneesmiddelen en het volhouden van de behandeling.
Dit programma (AIMS) bleek effectief (60% reductie in de kans op ‘virologisch falen’) en was bovendien kosteneffectief (kostenbesparend in de meeste scenario’s).

Welke implementatie activiteiten zijn ondernomen

Dit VIMP-project heeft tot doel de daadwerkelijke implementatie van dit programma in de dagelijkse zorg te stimuleren. In samenwerking met de beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen, patiëntenvereniging (Hiv vereniging) en SOA AIDS Nederland is de training voor het programma geprofessionaliseerd en geaccrediteerd. Daarnaast is het programma opgenomen in de behandelrichtlijnen en zijn de logistieke procedures rondom de implementatie van het programma in kaart gebracht. Vervolgens zijn de trainingen en logistieke ondersteuning aangeboden aan 8 ziekenhuizen die in eerste instantie met AIMS willen werken.


Samenvatting bij start VIMP

Therapieontrouw betreft zowel het onregelmatig innemen van de medicatie, als het voortijdig stoppen van de medicatie. Therapieontrouw komt voor bij veel verschillende behandelingen, zo ook bij de behandeling van hiv met combinatie AntiRetrovirale Therapie (cART). De Adherence Improving self-Management Strategy (AIMS) is een interventie om therapietrouw met medicatie te ondersteunen. AIMS is vooralsnog de enige therapietrouwinterventie wereldwijd waarvan is aangetoond dat deze relevante, reproduceerbare effecten heeft op cART therapietrouw en de viral load, en kosteneffectief is (zelfs kosten besparend). Implementatie van AIMS in de reguliere zorg vereist een gecoordineerde aanpak.

Doelstelling

Dit project beoogt de adoptie en implementatie van AIMS in de reguliere hiv-zorg te initiëren, zodat 18 maanden na start van dit project tenminste de helft van de Nederlandse hiv-klinieken concrete stappen heeft gezet richting implementatie.

Werkwijze

Een multi-disciplinair team bestaande uit belangrijke stakeholders (beroepsverenigingen, Sao Aids Nederland, patiëntperspectief en de onderzoekers) streeft ernaar eerst de randvoorwaarden voor adoptie (opname in behandelrichtlijnen, vergoeding zorgverzekeraars) en implementatie (interventiewebsite, training, en elektronische pillenpotjes beschikbaar) van AIMS te vervullen. Vervolgens wordt er middels een gedegen communicatiestrategie en concrete ondersteuning van klinieken, gepoogd de adoptie en implementatie te bevorderen. Ten slotte zal het succes van de aanpak geëvalueerd worden en zal de interventie bij 1 of meerdere stakeholders geborgd worden.

Lees meer informatie over hiv en de onderzoeken op onze themapagina over soa.

Verslagen


Eindverslag

Het langdurig en correct gebruik van geneesmiddelen is voor een deel van de patiënten met een chronische aandoening een uitdaging. Dit speelt ook bij mensen met hiv die antiretrovirale medicatie gebruiken. In een voorgaand onderzoek hebben we een programma ontwikkeld om deze patiënten beter te ondersteunen bij het goed gebruiken van de geneesmiddelen en het volhouden van de behandeling. Het programma bleek effectief (60% reductie in de kans op ‘virologisch falen’) en was bovendien kosteneffectief (kostenbesparend in de meeste scenario’s). In dit project hebben we stappen gezet om AIMS in 8 ziekenhuizen in Nederland te implementeren.

Kenmerken

Projectnummer:
17100220811
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. de Bruin
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC