Implementatie van de Feverkidstool als medisch hulpmiddel

Projectomschrijving

Dit project heeft als doel om de 'feverkidstool' beschikbaar te maken in de kindergeneeskundige routinepraktijk als medisch hulpmiddel.

In eerdere studies is aangetoond dat de feverkidstool een geschikte beslisregel is om de kans op ernstige infecties in te schatten, en een vermindering geeft van antibioticavoorschriften bij kinderen die geen antibiotica nodig hebben. De Feverkidstool bestaat uit een aantal klinische kenmerken en een laboratoriumtest.

Implementatie activiteiten

Om de feverkidstool als medisch hulpmiddel (app) te implementeren in de routinezorg zijn diverse aanvullende stappen nodig, en daarin voorziet dit project; samen met toekomstige gebruikers en applicatieontwikkelaars met betrekking tot de plaats van de app in het zorgproces en de voorkeur wat betreft uiterlijk en functies. Ook CE-markering voor informatieveiligheid, bescherming van persoonsgegevens, dataopslag en kwaliteit wordt gerealiseerd in dit project. Tot slot wordt een pilotstudie uitgevoerd over de toepassing van de app in de praktijk.

Dit VIMP-project is een vervolg op: STRAP - Study to Reduce Antibiotic prescription in childhood Pneumonia: implementation of a validated decision rule to target antibiotic prescription in children with suspected community acquired pneumonia (836041001)

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In dit project beogen we het verspreiden en implementeren van de Feverkidstool, als gecertificeerd medisch hulpmiddel, die adviseert in het gerichter voorschrijven van antibiotica bij kinderen met verdenking luchtweginfectie op de spoedeisende hulp. Uit eerder onderzoek bleek dat gebruik van de Feverkidstool in de routine praktijk een gerichter antibioticavoorschrift geeft, dwz vermindering bij kinderen die er geen baat bij hebben, en minder therapiefalen bij kinderen die wel antibiotica nodig hebben. De Feverkidstool combineert klinische kenmerken met laboratoriumtesten en draagt bij aan het juist positioneren van deze laatste (CRP draagt vooral bij in de keuze t.a.v. ‘wel/niet antibiotica geven’ op het moment dat je overweegt antibiotica voor te schrijven). De Feverkidstool draagt bij aan een gestandaardiseerde risicoschatting op de kans van ernstiger lagere luchtweginfecties die antibiotica behoeven, en ondersteunt de arts in besluitvorming. In het huidigproject wordt een Feverkidstool-app ontwikkeld, zodat deze als medisch hulpmiddel te gebruiken is in de routine praktijk. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met toekomstige gebruikers tav de plaats van de app in het zorgproces, de vereiste vormgeving en functionaliteiten, en met de applicatieontwikkelaars. Ter waarborging van de informatieveiligheid, bescherming van persoonsgegevens, datamanagement en kwaliteit wordt een CE-markering gerealiseerd. In een groep kinderartsen met interesse voor zorg op de kindergeneeskundige spoedeisende hulp wordt een implementatieproces uitgevoerd en vervolgens geevalueerd.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
8360410011
Looptijd:
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R Oostenbrink
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum