Mobiele menu

Implementatie van de Feverkidstool als medisch hulpmiddel

Er bestaan veel beslismodellen die de arts kunnen helpen in hun medisch handelen, maar brede toepassing hiervan is gebonden aan regelgeving. 

Implementatie-activiteiten

In een proces van 5 stappen, namelijk vooronderzoek en rechtvaardiging, ontwerp, productie, verificatie en validatie en een klinische evaluatie met afweging van risico’s en profijt, is met een Verspreidings- en Implementatie impuls een beslisregel, de Feverkidstool (FKT), ontwikkeld tot een medisch hulpmiddel. De vereiste regelgeving ten aanzien van technische documentatie is doorlopen en de risico’s voor gebruik in de klinische praktijk werden afgedekt.

Samenvatting bij start

In dit proces bleek samenwerking tussen artsen, de software producent en informatie & technologie deskundigen essentieel voor het bundelen van klinische, technische en wettelijke kennis. De FKT is nu goedgekeurd voor één ziekenhuis, en de beoordeling voor brede toepassing is gaande. De ervaring uit dit project helpt bij de ontwikkeling van andere beslissingsondersteunende middelen. Er is een strategie ontwikkeld voor de implementatie van de FKT in Nederland.

Dit project heeft als doel om de 'feverkidstool' beschikbaar te maken in de kindergeneeskundige routinepraktijk als medisch hulpmiddel.

In eerdere studies is aangetoond dat de feverkidstool een geschikte beslisregel is om de kans op ernstige infecties in te schatten, en een vermindering geeft van antibioticavoorschriften bij kinderen die geen antibiotica nodig hebben. De Feverkidstool bestaat uit een aantal klinische kenmerken en een laboratoriumtest.

Implementatie activiteiten

Om de feverkidstool als medisch hulpmiddel (app) te implementeren in de routinezorg zijn diverse aanvullende stappen nodig, en daarin voorziet dit project; samen met toekomstige gebruikers en applicatieontwikkelaars met betrekking tot de plaats van de app in het zorgproces en de voorkeur wat betreft uiterlijk en functies. Ook CE-markering voor informatieveiligheid, bescherming van persoonsgegevens, dataopslag en kwaliteit wordt gerealiseerd in dit project. Tot slot wordt een pilotstudie uitgevoerd over de toepassing van de app in de praktijk.

Meer informatie

Dit VIMP-project is een vervolg op: STRAP - Study to Reduce Antibiotic prescription in childhood Pneumonia: implementation of a validated decision rule to target antibiotic prescription in children with suspected community acquired pneumonia (836041001)
en kent een vervolg in: Feverkidstool: brede implementatie van medisch digitaal gecertificeerd hulpmiddel op de spoedeisende hulp (10390162210012)

Kenmerken

Projectnummer:
8360410011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R Oostenbrink
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum