Mobiele menu

Implementatie van dosisreductie van biologics bij psoriasis

Projectomschrijving

Mensen met ernstige psoriasis kunnen worden behandeld met biologics. Uit eerder onderzoek blijkt dat de dosis van biologics verlaagd kan worden terwijl het effect op de huid goed blijft.

Onderzoek en uitkomsten

Dit implementatieproject had tot doel dat dosisvermindering van biologics bij psoriasis meer gebruikt zou gaan worden in Nederland. Onderzocht is wat dermatologen nu doen, er is in drie ziekenhuizen geholpen dosisvermindering te gaan toepassen bij hun patiënten en er is overeenstemming onder dermatologen gekomen over wanneer en hoe dosisvermindering te gebruiken is. Ook is aan patiënten gevraagd wat voor hen belangrijk is.
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een richtlijn te ontwikkelen.
 

Samenvatting bij start

Mensen met ernstige psoriasis worden regelmatig behandeld met biologics. Biologics zijn medicijnen die meestal in een standaarddosering worden gegeven. Maar niet iedere patiënt heeft die vaste dosering nodig. Daarom is in een studie onderzocht of mensen met rustige psoriasis, die de biologics adalimumab, etanercept of ustekinumab gebruikten, de dosering stapsgewijs konden afbouwen. Uit dit onderzoek bleek dat dosisvermindering succesvol was bij 53% van de patiënten en ook zorgkosten reduceert.

Doelstelling

Met deze Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) worden deze nieuwe inzichten gedeeld met andere dermatologen en onderzocht hoe deze afbouwstrategie het beste kan worden toegepast in de praktijk. Eerst wordt met een vragenlijst gekeken naar de mening en behoeften omtrent dosisvermindering bij Nederlandse dermatologen. Ook zal de afbouwstrategie worden toegepast in twee regionale ziekenhuizen en worden geëvalueerd.
De opgedane kennis zal worden verspreid onder Nederlandse dermatologen door een richtlijn/consensus over dosisvermindering te schrijven.

Meer informatie

Dit project is een vervolg van: Tight control dose-reductions of biologics in psoriasis patients with low disease activity: a randomized pragmatic trial (836041003)

Producten

Titel: Concept resultaten interviews zorgverleners implementatie dosisreductie
Auteur: LS van der Schoot, JJ Janssen, JMPA van den Reek, EMGJ de Jong
Titel: RESEARCH PROTOCOL: Implementation of a tightly controlled dose reduction strategy of adalimumab, etanercept and ustekinumab for psoriasis in daily clinical practice: a pilot study
Auteur: EMGJ de Jong, JMPA van den Reek, LS van der Schoot
Titel: Congres Abstract: National consensus on biologic dose reduction in psoriasis: a modified eDelphi procedure
Auteur: Lara S. van der Schoot, Ewout M. Baerveldt , W. Annefloor van Enst , Stef P. Menting , Sarah L. Wanders , Juul M.P.A. van den Reek, Elke M.G.J. de Jong
Titel: Congres Abstract: Implementation of a tightly controlled dose reduction strategy of adalimumab, etanercept and ustekinumab for psoriasis in daily clinical practice: a pilot study
Auteur: LS van der Schoot, MT Bastiaens, A de Boer-Brand, C Christiaansen-Smit, DNH Enomoto, R Hovingh, RA Tupker, JMPA van den Reek, EMGJ de Jong
Titel: Concept resultaten interviews patient perspectief ‘Patients’ perspectives on biologic dose reduction in psoriasis: a qualitative study’
Auteur: LS van der Schoot, JMPA van den Reek, EMGJ de Jong
Titel: Concept manuscript: National consensus on biologic dose reduction in psoriasis: a modified eDelphi procedure
Auteur: L.S. van der Schoot, E.M. Baerveldt, W.A. van Enst, S.P. Menting, M.M.B. Seyger, S.L. Wanders, I. van Ee, A.H. Pieterse, J.M.P.A. van den Reek, E.M.G.J. de Jong
Titel: RESEARCH PROTOCOL: Patients’ perspectives on biologic dose reduction in psoriasis: a qualitative study.
Auteur: EMGJ de Jong, JMPA van den Reek, LS van der Schoot
Titel: Attitudes and behaviour regarding dose reduction of biologics for psoriasis: a survey among dermatologists worldwide
Auteur: M E van Muijen, L S van der Schoot, J M P A van den Reek, E M G J de Jong
Magazine: Archives of Dermatology
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34467442/
Titel: Regaining adequate treatment responses in patients with psoriasis who discontinued dose reduction of adalimumab, etanercept or ustekinumab
Auteur: Lara S van der Schoot, Selma Atalay, Marisol E Otero, Wietske Kievit, Juul M P A van den Reek, Elke M G J de Jong
Magazine: British Journal of Dermatology
Titel: National consensus on biologic dose reduction in psoriasis: a modified eDelphi procedure
Auteur: L S van der Schoot, E M Baerveldt, W A van Enst, S P Menting, M M B Seyger, S L Wanders, I van Ee, A H Pieterse, J M P A van den Reek, E M G J de Jong
Magazine: Journal of Dermatological Treatment
Titel: Dosisreductie van biologics bij psoriasis: stand van zaken en perspectieven
Auteur: L.S. van der Schoot, M.E. van Muijen, J.M.P.A. van den Reek, E.M.G.J. de Jong
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Link: https://nvdv.nl/storage/app/media/NTvDV_07_2021_BW_LR.pdf
Titel: Steps towards implementation of protocolized dose reduction of adalimumab, etanercept and ustekinumab for psoriasis in daily practice
Auteur: L S van der Schoot, J J Janssen, M T Bastiaens, A de Boer-Brand, C Christiaansen-Smit, D N H Enomoto, R Hovingh, R A Tupker, M M B Seyger, L M Verhoef, J M P A van den Reek, E M G J de Jong
Magazine: Journal of Dermatological Treatment
Titel: Patients' perspectives towards biologic dose reduction in psoriasis: a qualitative study
Auteur: L S van der Schoot, L M Verhoef, I van Ee, F P A H van Oort, A H Pieterse, M M B Seyger, E M G J de Jong, J M P A van den Reek
Magazine: Archives of Dermatology
Titel: Dosisreductie Biologicals bij Psoriasis Haalbare Kaart
Auteur: S atalay
Magazine: Medisch Contact
Titel: Houding en gedrag van Nederlandse Dermatologen. Dosisvermindering van biologics voor psoriasis
Auteur: M.E. van Muijen1, L.S. van der Schoot1, H.J. Bovenschen2, S.R.P. Dodemont3,4, P.P.M. van Lümig4 W.A. van Enst5, J.M.P.A. van den Reek6, E.M.G.J. de Jong7
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Link: https://nvdv.nl/storage/app/media/NTvDV01_2021.pdf
Titel: National consensus on biologic dose reduction in psoriasis: a modified eDelphi procedure
Auteur: LS van der Schoot, EM Baerveldt, WA van Enst, SP Menting, MMB Seyger, SL Wanders, I van Ee, AH Pieterse, JMPA van den Reek, EMGJ de Jong
Titel: Implementatie van dosisreductie van biologics bij patiënten met psoriasis
Auteur: LS van der Schoot, LM Verhoef, MMB Seyger, JMPA van den Reek, EMGJ de Jong, Psoriasispatiënten Nederland, Nederlandse Vereniging voor dermatologie en venereologie
Titel: Implementation of a tightly controlled dose reduction strategy of adalimumab, etanercept and ustekinumab for psoriasis in daily clinical practice: a pilot study
Auteur: LS van der Schoot, MT Bastiaens, A de Boer Brand, C Christiaansen Smit, DNH Enomoto, R Hovingh, RA Tupker, JMPA van den Reek, EMGJ de Jong
Titel: Implementation of a tightly controlled dose reduction strategy of adalimumab, etanercept and ustekinumab for psoriasis in daily clinical practice: a pilot study
Auteur: LS van der Schoot, MT Bastiaens, A de Boer Brand, C Christiaansen Smit, DNH Enomoto, R Hovingh, RA Tupker, JMPA van den Reek, EMGJ de Jong
Titel: Regaining adequate treatment responses in patients with psoriasis who discontinued dose reduction of adalimumab, etanercept or ustekinumab
Auteur: LS van der Schoot, S Atalay, ME Otero, W Kievit, JMPA van den Reek, EMGJ de Jong
Titel: Patientenfolder dosisreductie voorbeeld
Auteur: LS van der Schoot, JMPA van den Reek, EMGJ de Jong, Psoriasispatiënten Nederland
Titel: Zakkaartje Dosisreductie
Auteur: EMGJ de Jong, JMPA van den Reek, LS van der Schoot

Verslagen


Eindverslag

Mensen met ernstige psoriasis kunnen worden behandeld met biologics. Uit eerder onderzoek blijkt dat de dosis van biologics verlaagd kan worden terwijl het effect op de huid goed blijft. Met dit project wilden we zorgen dat dosisvermindering van biologics bij psoriasis meer gebruikt zou gaan worden in Nederland. We onderzochten wat dermatologen nu doen, hebben drie ziekenhuizen geholpen om dosisvermindering te gaan toepassen bij hun patiënten en kwamen tot overeenstemming onder dermatologen over wanneer en hoe dosisvermindering te gebruiken is. Ook vroegen we patiënten wat voor hen belangrijk is. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een richtlijn te ontwikkelen.

Samenvatting van de aanvraag

De aanvraag sluit aan op de studie over dosisreductie van biologics bij psoriasispatiënten (80-83600-98-40024). Hieruit bleek dat dosisreductie van adalimumab, etanercept en ustekinumab succesvol was bij 53% van de patiënten met stabiele psoriasis, en kosten reduceert. Wij willen de nieuwe inzichten implementeren in Nederland en een consensus/richtlijn schrijven. Deze VIMP stelt ons in staat om: 1.De handelwijze van dermatologen wat betreft dosisreductie van biologics voor psoriasis in Nederland te analyseren, middels een enquête met NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie). Hiermee wordt ook inzicht in obstakels en behoeften verkregen. De resultaten willen wij publiceren op de NVDV website en in het Ned. Tijdschrift voor Dermatologie, om dermatologen te informeren en bewustwording voor dosisvermindering te creëren (m1-3). 2.Bij enkele ziekenhuizen de afbouwstrategie uit bovengenoemde studie toe te passen in de praktijk. Hierbij wordt bijgehouden hoeveel tijd de strategie kost, wat het oplevert en waar verbeterpunten liggen. Zorgverleners en patiënten zullen geïnterviewd worden om verbeterpunten te extraheren (m3-9). 3.De kennis uit deze stappen te gebruiken voor een consensus/richtlijn. Via publicatie/presentaties zal de kennis nationaal verspreid worden. De NVDV en patiëntenvereniging zullen betrokken worden bij deze en voorgaande stappen (m9-12). 4.Een nationaal implementatieplan op te stellen, samen met een implementatiespecialist. Met zorgverzekeraars zal gesproken worden over toepassing van de nieuwe inzichten. Uit onze ervaring blijkt dat ondersteuning van het proces door een dedicated zorgmedewerker belangrijk is, en dat de strategie in de beginfase meer tijd vraagt van de behandelaar. Momenteel loopt een afbouwstudie van de nieuwste biologics (BeNeBio) in Nederland en België. Als deze ook succesvol blijkt, zal de reeds geïmplementeerde strategie ook voor de nieuwste biologics gebruikt kunnen worden in Nederland en België.

Kenmerken

Projectnummer:
8360410031
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.M.G.J. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc