Mobiele menu

Implementatie van het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling in 25 Nederlandse ziekenhuizen

Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) is in 2023 geïmplementeerd in 31 ziekenhuizen. Volledige landelijke implementatie volgt de komende jaren. Het NSK wordt gebruikt door professionals op de spoedeisende hulp en bevordert alertheid op signalen van kindermishandeling. Bij een afwijkend NSK worden professionals digitaal ondersteund in het werken met de meldcode kindermishandeling. De signalen worden onderzocht en professionals gaan met de ouders hierover in gesprek. 

Het NSK zorgt voor transparantie bij ouders door een uniforme werkwijze met duidelijke werkafspraken voor het hele behandelteam. Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling kunnen efficiënter werken en het proces beter monitoren en begeleiden. De transparantie helpt in de samenwerking binnen de keten.

De NSK-werkwijze wordt geborgd binnen een landelijke zorgevaluatie rondom het proces van signaleren van kindermishandeling. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg blijvend worden gemonitord en verbeterd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10260072110003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. E.M. van de Putte MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht

VIMP-project

Dit project is een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)-project. ZonMw kan een gehonoreerd en afgerond project extra stimuleren met een VIMP. Het doel van een VIMP is doorgeleiding, verspreiding of implementatie van projectresultaten. Deze VIMP hoort bij het hoofdproject Implementatie van een nationaal signaleringsinstrument kindermishandeling in 10 Nederlandse ziekenhuizen