Mobiele menu

Implementatie van neurofilament light bloedtest

Projectomschrijving

Er is een nieuwe betrouwbare bloedtest neurofilament light (NfL) om hersenschade te meten, maar deze werd nog niet breed toegepast. In dit project hebben we de bloedtest geïmplementeerd in een webapp, om zo artsen van betrouwbare, toegankelijke informatie te kunnen voorzien.

Doel

Het doel is om de bloedtest neurofilament light (NfL) te implementeren in de praktijk.

Aanpak

In het project hebben we samengewerkt met artsen. Deelnemende artsen leerden over de test, online en in hun praktijk bij patiënten met geheugenproblemen. Met hun feedback hebben we de handleiding geoptimaliseerd.

Resultaten

In deze VIMP ontwikkelden we een interactieve online handleiding over NfL.

We hebben een publicatie, onderdelen voor presentaties, en een ‘letter of qualification’ voor de EMA voorbereid, wat bij zal dragen aan het verder benutten van deze test in de zorg.

Toekomstperspectief

In toekomstig onderzoek zouden we graag waarden van NfL in meer typen patiëntengroepen in de handleiding uitbreiden, om zo in nog betere informatie en benutting voor de klinische praktijk te voorzien.

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit implementatie project is gericht op de bloedtest voor Neurofilament light (NfL). De NfL-bloedtest is een nieuwe diagnostische marker voor hersenschade die ingezet kan worden bij cognitieve diagnostiek. Uit het PRODIA project en ander cohortonderzoek blijkt dat NfL-uitslagen met name belangrijk kunnen zijn om psychiatrische problemen van neurodegeneratieve aandoeningen te onderscheiden, en om de ziekete fronto-temporale dementie eerder te herkennen. De NfL-bloedtest is als onderdeel van het PRODIA-project technisch geoptimaliseerd en beschikbaar gemaakt voor klinische toepassing. Bij een allereerste implementatie-stap vonden we dat NfL bij 54% van de patiënten nuttig bij diagnostiek in ons eigen centrum. Echter, we ondervonden ook dat onbekendheid met de recente literatuur en de normaalwaarden van NfL bij artsen er voor zorgde dat neurologen de testuitslagen niet makkelijk konden interpreteren, wat een drempel is voor de verdere implementatie. Samengevat is er nu een klinisch toepasbare bloedtest beschikbaar voor diagnostiek bij cognitieve stoornissen, maar de kennis en ervaring met de test ontbreekt in het veld. Daarom nemen we informatievoorziening voor de gebruikers dat als focus van deze VIMP. Neurologen, psychiaters en geriaters die koploper zijn in hun veld zijn de doelgroep. In deze VIMP gaan we in samenspraak met de aanvragend artsen een handleiding voor interpretatie van deze bloedtest implementeren, en daarbij zullen de betrokken artsen benodigde ervaring opdoen met deze bepalingen bij hun patiënten. Dus er komt meer praktijkkennis en -ervaring over het gebruik van de NfL-bloedtest. Door deze VIMP zijn we straks voorbereid op de bredere toepassing van de NfL-bloedtest. We verwachten dat dit project uiteindelijk ook kan bijdragen aan het opnemen van de NfL-bloedtest in richtlijnen en verzekeringssystemen.

Kenmerken

Projectnummer:
7330502061
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Vermunt
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc