Mobiele menu

Implementatiestudie CURA - NPZ Eemland

Projectomschrijving

Hospice Nijkerk levert sinds 1993 palliatieve terminale zorg aan zorgvragers in de laatste levensfase. Het hospice heeft 6 gastenkamers en geeft ook zorg door vrijwilligers in de thuissituatie. In het hospice komen ethische vraagstukken regelmatig voor, zoals bijvoorbeeld een gast, die besluit te stoppen met eten en drinken, het moment van inzetten van palliatieve sedatie of keuze van zorgvragers voor euthanasie of lastige situaties zoals het overlijden van jonge zorgvragers met kleine kinderen. De medewerkers, zowel de 80 vrijwilligers als de 12 verpleegkundigen, worstelen daarmee. Het hospice wil de kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren. Met CURA wordt meer aandacht gegeven aan de 'zorg voor de zorgenden'.

Werkwijze

Het project leidt 3 coördinatoren en 1 verpleegkundige op als CURA-ambassadeurs. Zij implementeren CURA in de volgende (bestaande) overlegvormen: de halfjaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten, ad hoc situaties, zoals na overlijden of uitgeleide van een overleden gast, overdrachtmomenten bij lastige situaties of morele dilemma’s, de introductietraining van nieuwe vrijwilligers en de overleggen van de verpleegkundigen.

Verwacht resultaat

Verhoging van de kwaliteit van zorg aan de gasten, doordat met CURA het morele bewustzijn en de morele competenties van medewerkers wordt versterkt. Hierdoor kunnen medewerkers in een lastige, maar cruciale situatie beter en bewuster beslissen wat te doen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Hospice Nijkerk komen ethische vraagstukken regelmatig voor, zoals bijv. een gast, die besluit te stoppen met eten en drinken, het moment van inzetten van palliatieve sedatie of lastige situaties zoals het overlijden van jonge zorgvragers met kleine kinderen. De hospicemedewerkers, zowel vrijwilligers als verpleegkundigen, worstelen daarmee. Het hospice besteedt regelmatig aandacht aan ‘lastige kwesties’, maar het mist kennis en instrumenten om constructieve en inhoudelijk goede dialogen met vrijwilligers en verpleegkundigen structureel te faciliteren. Dit beperkt het adequaat handelen in de zorgverlening én het welzijn van de medewerkers De doelstellingen voor de implementatie van CURA zijn: 1) medewerkers ervaren minder morele stress in het geval van lastige situaties in de zorg. Ze hebben het gevoel beter toegerust te zijn om met deze situaties cq. morele dilemma’s om te gaan; 2) CURA is na afloop van het project geïntegreerd in de hele structuur van het hospice; 3) Er zijn vier getrainde CURA-ambassadeurs die hierin een hoofdrol spelen. Hospice Nijkerk neemt bij voorkeur deel in de eerste lichting, met de training in mei - juli 2020. Het hospice voldoet aan de gestelde voorwaarden op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Het hospice beschikt bovendien over voldoende en ervaren medewerkers en over geschikte faciliteiten. De haalbaarheid van de interventie in deze kleine organisatie is groot. Het bestuur van de Stichting Hospice Nijkerk ondersteunt de implementatie van CURA als onderdeel van het huidige beleid gericht op kwalitatief goede palliatieve zorg en ‘zorg voor de zorgenden’

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844001955
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. van der Hout
Verantwoordelijke organisatie:
Hospice Nijkerk