Mobiele menu

Improved prescribing for older patients with complex multi-morbidity in nursing homes

Geneesmiddelengebruik en palliatieve zorgdoelen van verpleeghuisbewoners met complexe multimorbiditeit beter op elkaar afstemmen

Verpleeghuisbewoners hebben vaak ziekten in gevorderde stadia (bijvoorbeeld dementie), een grote zorgbehoefte en een beperkte levensverwachting. Kwaliteit van leven behouden en verlichten van belastende symptomen zijn dan belangrijke palliatieve zorgdoelen. Behandeling moet daarop afgestemd worden en dat gebeurt in gesprekken over proactieve zorgplanning ( advance care planning (ACP)).

Aandacht voor gebruik van geneesmiddelen

Gebruik van geneesmiddelen krijgt in ACP-gesprekken nauwelijks aandacht: past het wel bij het palliatieve zorgdoel van de bewoner? Is een geneesmiddel gericht op preventie van toekomstige ziekte wel zinnig bij beperkte levensverwachting? Dit leidt tot onnodig geneesmiddelengebruik met wel de nadelen van bijwerkingen, maar niet de voordelen.

Doel

Dit onderzoek inventariseert redenen waarom geneesmiddelengebruik en palliatieve zorgdoelen niet goed op elkaar afgestemd zijn en kijkt of jaarlijkse evaluatie van het geneesmiddelengebruik - door arts, apotheker, zorg en bewoner - leidt tot geneesmiddelgebruik dat past bij het (palliatieve) zorgdoel.

Vervolgproject

Dit project is een voortzetting van het project Towards a geriatric palliative care approach in prescribing for older patients with complex multi-morbidity.

Producten

Titel: Opvattingen over het veranderen van medicatie onder verpleeghuisbewoners met een beperkte levensverwachting en hun naasten: een kwalitatieve studie
Auteur: Marlies Dijk, Eefje Sizoo, Simone Laeven, Amna Panwar, Cees Hertogh, Rob van Marum, Jacqueline Hugtenburg, Martin Smalbrugge
Titel: Views On (De)prescribing Among Nursing Home Residents With A Limited Life Expectancy And Their Relatives: A Qualitative Study
Auteur: Margaretha T. Dijk, Eefje M. Sizoo, Simone Laeven, AmnaPanwar, Cees M.P.M. Hertogh, Rob J van Marum, Jacqueline G. Hugtenburg, Martin Smalbrugge
Titel: Opvattingen over het veranderen van (preventieve) medicatie onder verpleeghuisbewoners met een beperkte levensverwachting en hun naasten
Auteur: Marlies Dijk, Eefje Sizoo, Simone Laeven, Amna Panwar, Cees Hertogh, Rob van Marum, Jacqueline Hugtenburg, Martin Smalbrugge

Kenmerken

Projectnummer:
839160003
Looptijd: 51%
Looptijd: 51 %
2020
2028
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. E.M. Sizoo MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Onderzoek naar ouderengeneeskunde door aioto's

Om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen in hun dagelijkse werk, financieren we onderzoek naar relevante vraagstukken. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.