Mobiele menu

Improving ADL nursing care of long-term care clients.

Projectomschrijving

Elke dag zijn verpleegkundigen en verzorgende bezig met het ondersteunen van de ADL zorg aan cliënten. Niet voor niets wordt deze zorg ook wel essentiële zorg genoemd. Het is immers de zorg die door cliënten als meest belangrijk wordt ervaren. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder meer: hulp bij wassen en aankleden en ondersteuning bij eten en drinken en bij bewegen.

Voortbouwen op Basic Care Revisited

In 2014 initieerden we het Basic Care Revisited (BCR) programma om meer wetenschappelijke kennis te generen over de ADL-activiteiten. De huidige projectaanvraag borduurt voort op het BCR-programma en werkt daarmee aan de onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend evidence based handelen bij ADL.

Twee delen

Het project bestaat uit 2 delen. Deel A is de uitbreiding en evaluatie van een aanpak die gericht is op het verbeteren van de zelfredzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg (thuis en in het verpleeghuis). Dit deel heet Function Focused Care. Deel B heeft als doelstelling het goed gebruik van verzorgend wassen in het verpleeghuis.

Producten

Titel: Educatie/ module/ les voor de hbo verpleegkunde
Titel: Training/ workshop gedragsverandering waarin ZELF als voorbeeld wordt gebruikt.
Titel: Schematisch overzicht re-implementatieplan
Titel: Factsheet van de ZELF studie
Titel: Symposium eindgebruikers organisatie MEANDER
Titel: ZELF willen, kunnen doen – De effectiviteit van een scholingsprogramma ter bevordering van eigen regie en eigen kracht. Resultaten van een cluster gerandomiseerd onderzoek.
Auteur: Metzelthin S, Vluggen S, de Man-van Ginkel J, Bleijlevens M, van Breukelen G, Huisman-de Waal G, Zwakhalen S.
Titel: Het Wijkleercentrum organiseert daarom een themabijeenkomst ‘zelfredzaam thuis wonen in Meerssen’ op woensdag 20 september v
Titel: Effectiveness of the "SELF-Program" in Dutch Nursing Home Care: Results of a Multicenter Cluster-Randomized Trial
Auteur: Vluggen S, Metzelthin S, Zwakhalen S, Bleijelevens M, de Man-van Ginkel J, Huisman - De Waal G.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Elke dag zijn verpleegkundigen en verzorgende bezig met het ondersteunen van de ADL zorg aan cliënten. Niet voor niets wordt deze zorg ook wel essentiële zorg genoemd. Het is immers de zorg die door de cliënten als meest belangrijk wordt ervaren. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder andere: hulp bij het wassen en aankleden en ondersteuning bij voeding en bij het bewegen. Wanneer de zelfredzaamheid in het gedrang komt ervaren cliënten vaak grote gevolgen hiervan in hun dagelijkse leven. Dat geldt zeker voor de kwetsbare groep cliënten die langdurig van zorg afhankelijk zijn (thuis en in het verpleeghuis) en vaak op meerdere terreinen problemen ervaren. In 2014 initieerde we het Basic Care Revisited (BCR) programma om meer wetenschappelijke kennis te generen over deze ADL activiteiten. De huidige projectaanvraag borduurt verder op het BCR programma en zet daarbij in op de meest belovende interventies en resultaten voortgekomen uit BCR. De aanvraag bestaat uit twee delen. Deel A betreft de verdere uitbreiding en evaluatie van een aanpak ter verbetering van zelfredzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg (thuis en in het verpleeghuis), genaamd Function Focused Care. Deel B heeft als doelstelling de verdere en correcte implementatie van verzorgend wassen in het verpleeghuis. In beide projecten, die bestaan uit diverse werkpakken, wordt verder geborduurd op de ervaring uit deze eerdere BCR (Tussen Weten en Doen) projecten. Beide onderdelen dragen expliciet bij aan de onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend evidence based handelen in de dagelijkse praktijk. De opbrengsten van beide projecten ondersteunen de verpleegkundige en verzorgenden bij het verlenen van de juiste zorg op het juiste moment. Er worden diverse producten ontwikkeld die de verpleging en verzorging handvatten zullen bieden om ADL zorg te verlenen in de langdurige zorg. Daarom zal gedurende het gehele project uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvinden tussen onderzoekers, zorgverleners, cliënten/ mantelzorgers en de onderwijsinstellingen (waaronder het mbo en hbo-verpleegkunde).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639003701
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. SMG Zwakhalen
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University