Mobiele menu

Improving evidence based essential care and nurse engagement through Unit Practice Councils

Nurses on the move! Implementatie van verpleegkundige kwaliteitscouncils voor het evidence based verbeteren van essentiële zorg.

De kwaliteit van de zorg staat onder druk. Toenemende complexiteit van zorgvragen en een tekort aan verpleegkundigen vereisen innovatieve oplossingen. Een veelbelovende oplossing lijkt de verpleegkundige afdelingscouncil (UPC) in het ziekenhuis te zijn.

Verpleegkundige afdelingscouncil (UPC)?

In een UPC is de professionele zeggenschap van verpleegkundigen formeel vormgegeven. In gezamenlijke besluitvorming met patiënten wordt interdisciplinair structureel gewerkt aan evidence based essentiële zorg. Deze werkwijze is voor veel verpleegkundigen nieuw. Zij ervaren namelijk dat hun zorgverlening uitvoeringsgericht is met weinig ruimte voor de eigen professionele inbreng.

Doel

In deze studie wordt de invoering van een werkwijze in de UPC ten behoeve van evidence based essentiële zorg geïmplementeerd en geëvalueerd. De werkwijze beoogd, en dit wordt ook gemeten, de verpleegkundige zeggenschap, evidence based practice vaardigheden en patiëntenparticipatie te vergroten met als ultieme uitkomst de verbetering van de essentiële zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
10040022230018
Looptijd: 40%
Looptijd: 40 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. M.I.M.M. Heemels MHA
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus
Afbeelding

Essentiële zorg

Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarom financieren wij projecten die actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies toepassen én deze kennis verder onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.