Mobiele menu

Improvise, adapt, overwork? Understanding and learning from hospitals'''' adaptations to COVID-19 and their effects on professional functioning and recovery.

In dit project hebben we onderzocht hoe ziekenhuizen inspelen op de snelle veranderingen die de COVID-19 pandemie met zich meebracht. We hebben een aantal manieren gevonden die ziekenhuizen helpen om ontwikkelingen beter aan te zien komen, daar effectiever naar te handelen en van deze aanpassingen te leren. Uit de resultaten blijkt daarnaast dat voor een deel van de zorgprofessionals de inspanningen die van hen gevraagd worden en de beloning en waardering die zij daarvoor terugkrijgen niet in balans is. Medewerkers voelen zich hierdoor steeds minder betrokken bij het werk en een deel denkt er regelmatig over na om de zorg te verlaten. Door een goed sociaal teamklimaat te bieden, emotionele belasting zo veel mogelijk te verlagen, duidelijkheid te bieden over werkomstandigheden, ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, en medewerkers aan iets waardevols te laten bijdragen op het werk kunnen ziekenhuizen het welzijn en de inzetbaarheid van hun personeel beschermen.

Eerste resultaten

Op basis van de eerste ronde vragenlijstgegevens is een wetenschappelijk artikel over dit onderzoek gepubliceerd. Uit het artikel blijkt dat zowel persoonlijke veerkracht van ziekenhuispersoneel als het sociale teamklimaat een positieve invloed hebben op het welzijn van medewerkers gedurende de COVID-pandemie. Medewerkers die over een hogere mate van veerkracht beschikken maken zich minder zorgen om COVID-besmettingen en hebben ook minder depressieve klachten. Medewerkers die in een team werken waarin ze een goed sociaal klimaat ervaren hebben eveneens minder depressieve klachten. Een goed sociaal teamklimaat vormt bovendien een buffer tegen depressieve klachten voor medewerkers die zich zorgen maken over besmettingen.

De volledige catalogus met aanpassingen die ziekenhuizen gedurende de COVID-pandemie maken en de lessen die ze daaruit geleerd hebben is beschikbaar.

Context Organisatie van zorg

Dit onderzoek is één van de 10 onderzoeken naar het onderwerp ‘organisatie van zorg’. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve impact gehad op het gehele zorgsysteem in Nederland. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het inrichten van zorg, zodat hoogwaardige kwaliteit van zorg geleverd kan blijven worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuiszorg, als huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Uitvoerende partijen

Maastricht University (Faculteit Health Medicine and Life Sciences en de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen) in samenwerking met Maastricht UMC+, Zuyderland Ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis, VieCuri Medisch Centrum.

Producten

Titel: Werken aan toolkit voor een toekomstige crisis
Link: http://www.mumc.nl/actueel/onze-verhalen/werken-aan-toolkit-voor-een-toekomstige-crisis
Titel: Onvrede jaagt Limburgs zorgpersoneel weg: gebrek aan waardering, bureaucratie en agressieve patiënten
Link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211217_94595891
Titel: Grootschalig onderzoek naar impact corona zorgsector Limburg
Link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201206_97382770
Titel: Keuzes van ziekenhuizen in crisistijd; wat doet het met het personeel?
Link: https://tinyurl.com/3rva6a5h
Titel: Hoe we het welzijn van zorgmedewerkers bewaken
Link: https://tinyurl.com/kwarejan
Titel: Blog in de serie 'Ik doe onderzoek naar de organisatie van zorg'
Link: https://ap.lc/ZfSuw
Titel: Presentatie Projectleidersbijeenkomst
Auteur: Daan Westra, Rachel Gifford, Bram Fleuren
Titel: Research Seminar Rijksuniversiteit Groningen
Auteur: Daan Westra
Titel: Hospitals’ adaptations and professional functioning in the COVID pandemic
Auteur: Daan Westra
Titel: To Uncertainty and Beyond
Auteur: Rachel Gifford, Daan Westra, Frank van de Baan, Dirk Ruwaard, Fred Zijlstra, Lieze Poesen, Bram Fleuren
Titel: Presentatie impactsessie uitgestelde zorg en organisatie van zorg
Auteur: Daan Westra, Iris Wallenburg
Titel: Best Theory to Practice Paper Award
Titel: Best International Paper Award
Titel: Best Paper Award (nominatie)
Titel: Best International Paper Award
Titel: Samenvatting Doubtful About It All
Auteur: Bram Fleuren, Lieze Poesen, Daan Westra, Fred Zijlstra, Rachel Gifford
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona VieCuri (2)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Observaties kwalitatief onderzoek MUMC (1)
Auteur: Rachel Gifford, Frank van de Baan, Dirk Ruwaard, Daan Westra
Titel: Factsheet Dagboekstudie Zorgen door Corona Zuyderland (3)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona SJG (2)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Factsheet Dagboekstudie Zorgen door Corona VieCuri (3)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona MUMC (4)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Samenvatting To Uncertainty and Beyond
Auteur: Rachel Gifford, Bram Fleuren, Daan Westra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona Laurentius (2)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona SJG (1)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Catalogus Zorgen door Corona
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Link: https://doi.org/10.34894/CQK8VL
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona Zuyderland (2)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona MUMC (2)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona Laurentius (1)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona VieCuri (3)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: To Uncertainty and Beyond
Auteur: Rachel Gifford, Daan Westra, Frank van de Baan, Dirk Ruwaard, Fred Zijlstra, Lieze Poesen, Bram Fleuren
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona MUMC (3)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Samenvatting Through the Looking glass
Auteur: Rachel Gifford, Frank van de Baan, Daan Westra, Dirk Ruwaard, Bram Fleuren
Titel: Samenvatting United We Stand, Divided We Fall
Auteur: Rachel Gifford, Daan Westra, Bram Fleuren
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona SJG (4)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona Zuyderland (3)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona Laurentius (4)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Samenvatting Wanting, Getting, Using, and Staying
Auteur: Bram Fleuren, Daan Westra, Lieze Poesen, Fred Zijlstra, Dirk Ruwaard, Frank van de Baan, Rachel Gifford
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona SJG (3)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona Laurentius (3)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Factsheet Dagboekstudie Zorgen door Corona Zuyderland (2)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona MUMC (1)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona VieCuri (1)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Factsheet Dagboekstudie Zorgen door Corona VieCuri (4)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Samenvatting We're not gonna fall
Auteur: Bram Fleuren, Daan Westra, Rachel Gifford
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona Zuyderland (1)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona VieCuri (4)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Factsheet Dagboekstudie Zorgen door Corona Zuyderland (4)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: Dagboekstudie Zorgen door Corona Zuyderland (4)
Auteur: Lieze Poesen, Bram Fleuren, Fred Zijlstra
Titel: To Uncertainty and Beyond
Auteur: Rachel Gifford, Bram Fleuren, Frank van de Baan, Dirk Ruwaard, Lieze Poesen, Fred Zijlstra, Daan Westra
Magazine: Medical Care Research and Review
Begin- en eindpagina:
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/10775587211057416
Titel: We’re Not Gonna Fall
Auteur: Bram Fleuren, Lieze Poesen, Rachel Gifford, Fred Zijlstra, Dirk Ruwaard, Frank van de Baan, Daan Westra
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/9/4701/htm
Titel: We’re Not Gonna Fall
Auteur: Bram Fleuren, Lieze Poesen, Rachel Gifford, Fred Zijlstra, Dirk Ruwaard, Frank van de Baan, Daan Westra
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Begin- en eindpagina:
Titel: To Uncertainty and Beyond
Auteur: Rachel Gifford, Daan Westra, Frank van de Baan, Dirk Ruwaard, Fred Zijlstra, Lieze Poesen, Bram Fleuren
Magazine: Academy of Management Proceedings
Begin- en eindpagina:
Titel: There and back again
Auteur: Rachel E. Gifford, Frank C. van de Baan, Daan Westra, Dirk Ruwaard, Fred R.H. Zijlstra, Lieze T. Poesen, Bram P.I. Fleuren
Magazine: Social Science & Medicine - Qualitative Research in Health
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667321522000154
Titel: Mediaoptreden Onderzoek naar impact Corona op Ziekenhuispersoneel (L1mburg Centraal)
Auteur: L1, Daan Westra
Link: https://www.1limburg.nl/onderzoek-naar-impact-corona-op-ziekenhuispersoneel
Titel: Zorgen door corona - Maastricht University - extractie voor HEROES
Titel: Catalogue of Hospitals’ adaptations during the Covid-pandemic (ENG-NED)
Link: https://doi.org/10.34894/NODI0Q

Kenmerken

Projectnummer:
10430022010011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ing. D.D. Westra
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University