Mobiele menu

Inbedding van het verzamelen en verspreiden van kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap in de Geboortezorg: Opbouwfase (VIMP)

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In het pREGnantregister (sinds januari 2021 genaamd: Moeders van Morgen) worden gegevens van vrouwen verzameld over medicijngebruik rondom de zwangerschap, het verloop van de zwangerschap en het kind. Hiermee komt waardevolle informatie beschikbaar over het gebruik van medicijnen en de mogelijke gevolgen op de zwangerschap en het kind.

Resultaten

Het zorgveld heeft behoefte aan meer kennis over medicijngebruik rondom de zwangerschap en de infrastructuur van pREGnant is hiervoor gereed. Het is derhalve van belang dat zoveel mogelijk vrouwen meedoen aan het pREGnantregister. Daarom zijn in dit project voorbereidingen gedaan om pREGnant een vast onderdeel van de Geboortezorg te maken. Dit gaat om IT-voorbereidingen om opschaling mogelijk te maken en het bepalen van een implementatiestrategie. Hiertoe zijn klankbordsessies gehouden met verschillende betrokkenen. Ook is er een start gemaakt met het uitnodigen van zwangeren via zorginformatiesystemen van verloskundigen en gynaecologen. En is er via verschillende routes gewerkt aan de vergroting van de zichtbaarheid en aan de verspreiding van kennis uit het pREGnantregister.
 

Samenvatting bij start

Veel zwangere vrouwen gebruiken medicijnen, maar vaak is nog weinig bekend of deze middelen veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap. Om betere informatie te krijgen over het gebruik en de mogelijke gevolgen van medicijnen op de zwangerschap en het kind, is het landelijke zwangerschapsregister pREGnant ontwikkeld.

VIMP-activiteiten

Om onderbouwde conclusies en analyses te kunnen maken is het belangrijk dat zoveel mogelijk zwangeren meedoen aan het landelijke zwangerschapsregister pREGnant. Het doel van dit VIMP-project is het verzamelen en analyseren van gegevens, en het verspreiden van de opgedane kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en dit in te bedden in de Geboortezorg.
In de huidige fase worden voorbereidingen getroffen voor grootschalige implementatie van pREGnant. Dit gaat om strategiebepaling door verschillende klankbordsessies, IT-voorbereidingen, zoals het uitnodigen van zwangeren via zorginformatiesystemen, vergroten van de zichtbaarheid en het verspreiden van kennis uit pREGnant.
 

Meer informatie

Producten

Titel: Vernieuwde Kennisbank over geneesmiddelen rondom de zwangerschap
Auteur: Bijwerkingencentrum Lareb
Link: https://tinyurl.com/ybwybntl
Titel: Weeg ondansetrongebruik tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap zorgvuldig af
Auteur: Bijwerkingencentrum Lareb
Link: https://tinyurl.com/y9fdohjv
Titel: Geen hoge dosis vitamine D bij zwangere
Auteur: Bijwerkingencentrum Lareb
Link: https://www.lareb.nl/news/geen-hoge-dosis-vitamine-d-bij-zwangere
Titel: Fingolimod mag niet gebruikt worden vlak voor of tijdens de zwangerschap
Auteur: Bijwerkingencentrum Lareb
Link: https://tinyurl.com/y8uem9yc
Titel: Bewaking veiligheid maternale kinkhoestvaccinatie
Auteur: Bijwerkingencentrum Lareb
Link: https://tinyurl.com/yb3ql7df
Titel: Coronavirusinfectie (COVID-19) tijdens de zwangerschap
Auteur: Bijwerkingencentrum Lareb
Link: https://tinyurl.com/y7z55skd
Titel: Onjuiste online berichten medicijngebruik tijdens zwangerschap
Auteur: Bijwerkingencentrum Lareb
Link: https://tinyurl.com/yarg5gwm
Titel: Wat gebeurt er in de praktijk? Mag metoclopramide tijdens de zwangerschap langer dan 5 dagen gebruikt worden?
Auteur: L. de Vries, S. Vorstenbosch
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie
Titel: Hap slik beter?
Auteur: M. Zuidgeest
Magazine: Libelle
Titel: Wat gebeurt er in de praktijk? ADHD, methylfenidaat en zwangerschap
Auteur: S. Vorstenbosch, B. Cuppers-Maarschalkerweerd
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie
Titel: Met pREGnant wijzer door ervaring
Auteur: S. Vorstenbosch
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie
Titel: Bijwerking? Goed om te weten!
Auteur: G. Weits

Verslagen


Eindverslag

In pREGnant worden gegevens van vrouwen verzameld over medicijngebruik rondom de zwangerschap, het verloop van de zwangerschap en het kind. Hiermee komt er waardevolle informatie beschikbaar over het gebruik van medicijnen en de mogelijke gevolgen op de zwangerschap en het kind. Het zorgveld heeft behoefte aan meer kennis over medicijngebruik rondom de zwangerschap en de infrastructuur van pREGnant staat. Het is nu belangrijk dat zoveel mogelijk vrouwen meedoen aan pREGnant. Daarom zijn er in dit project voorbereidingen gedaan om pREGnant een vast onderdeel van de Geboortezorg te maken. Dit gaat om IT voorbereidingen om opschaling mogelijk te maken en het bepalen van een implementatiestrategie. Hiervoor zijn klankbordsessies gehouden met verschillende betrokkenen. Ook is er een start gemaakt met het uitnodigen van zwangeren via zorginformatiesystemen van verloskundigen en gynaecologen. En is er via verschillende routes gewerkt aan de vergroting van de zichtbaarheid en aan de verspreiding van kennis uit pREGnant.

Samenvatting van de aanvraag

Veel zwangere vrouwen gebruiken medicijnen, maar vaak ontbreekt bewijs voor veilig gebruik tijdens de zwangerschap. Om betere informatie te krijgen over het gebruik en mogelijke effecten van medicijnen voor moeder en het (ongeboren) kind, tijdens en na de zwangerschap, is pREGnant ontwikkeld. Dit is het landelijke register waar data over medicijngebruik van zwangere vrouwen centraal wordt verzameld. Door analyses worden alle ervaringen van zwangere vrouwen met medicijngebruik omgezet naar toepasbare kennis. Het is nu van belang dat er zoveel mogelijk zwangere vrouwen deelnemen aan pREGnant. Het doel van dit project is het verzamelen en analyseren van data, en het verspreiden van kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en dit in te bedden in de Geboortezorg. Zo kunnen verloskundigen, gynaecologen, apothekers, huisartsen, medisch specialisten en zwangere vrouwen betere keuzes maken. Dit draagt bij aan verbetering van de perinatale en maternale gezondheid door de preventieve werking die er van uit gaat. Bijwerkingencentrum Lareb, WOMEN Inc, de KNOV en de NVOG hebben daarom een Coalitie gevormd. In deze opbouwfase zullen benodigde voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige implementatie van pREGnant. Dit betreft o.a. integratie in verloskundige software. Bij wijze van pilot, zullen 20 verloskundigenpraktijken gebruik gaan maken van de functionaliteit binnen Orfeus om vrouwen digitaal uit te nodigen voor pREGnant. De gewenste begeleiding hierbij zal vastgesteld worden. De informatie- en wervingsmaterialen zullen getoetst worden bij de doelgroep en aangepast worden. Tot slot zullen 3 rondetafelgesprekken georganiseerd worden; 1) met vrouwen van vruchtbare leeftijd, 2) met zorgverleners en 3) met vertegenwoordigers van initiatieven als Moeders voor Moeders, Regionale Consortia Geboortezorg ed. Hiermee kan de strategie voor interventies en campagne scherp worden geformuleerd. Vervolgens kan implementatie in de geboortezorg plaatsvinden.

Kenmerken

Projectnummer:
8360120011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S. Vorstenbosch
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb