Mobiele menu

The Pregnancy Drug Register: development and implementation

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Veel zwangere vrouwen gebruiken geneesmiddelen, maar over het veilig gebruik hiervan tijdens de zwangerschap is nog veel onbekend. De Teratologie Informatie Service van Lareb verzamelt op een systematische manier het geneesmiddelgebruik van zwangeren, zodat betere informatie gegeven kan worden over mogelijke schadelijke effecten van geneesmiddelengebruik op de zwangerschap en het kind.

In dit project is het pREGnantregister (vanaf januari 2021: Moeders van Morgen) opgezet dat ervoor zorgt dat de benodigde gegevens eenvoudig door zorgverleners en zwangere vrouwen zelf verzameld kunnen worden.
Na aanmelding bij pREGnant worden zes vragenlijsten ingevuld, drie tijdens de zwangerschap en drie daarna tot het kind een jaar oud is. Onderzocht is of de gegevens die verzameld worden ook overeenkomen met de medische gegevens van zorgverleners.

Resultaat

Aangetoond is dat gegevens over zwangerschap en geneesmiddelengebruik betrouwbaar verzameld kunnen worden met vragenlijsten via internet.

Meer informatie


Samenvatting bij start

Veiligheidsbewaking geneesmiddelen tijdens zwangerschap
Over veiligheid van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap is nog veel onbekend. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb gaat zwangerschappen waarbij geneesmiddelen worden gebruikt registreren en actief volgen. We proberen te ontdekken of een geneesmiddelmogelijk schadelijk is voor het kind. Kennis daarover komt tot nu toe voornamelijk uit onderzoek bij proefdieren. Bij mensen is onderzoek alleen mogelijk door alle ervaringen in de praktijk te bundelen.

Ontwikkelen
De registratie wordt eerst op kleinere schaal opgezet, samen met onder andere het Radboud UMC in Nijmegen. Daarbij beoordelen we de beste manier om de benodigde gegevens te verzamelen. De bedoeling is om te komen tot een landelijk systeem.

Opbrengst voor de zorg
Verloskundigen en gynaecologen melden zwangere vrouwen aan. Hun medewerking leidt tot meer kennis over de veiligheid van geneesmiddelen, wat cruciaal is in hun dagelijkse praktijk van zwangerschapsbegeleiding

Producten

Titel: Validity of a Web-based questionnaire to assess perinatal outcomes in the PRIDE Study
Auteur: Nel Roeleveld
Titel: How to recruit participants into observational studies? A systematic review
Auteur: Marleen van Gelder
Titel: Assessment of medication use during pregnancy by Web-based questionnaires, pharmacy records and biological monitoring in blood
Auteur: van Gelder MMHJ, de Jong LAA, te Winkel B, Olyslager EJH, Vorstenbosch S, van Puijenbroek EP, Verbeek ALM, Roeleveld N
Titel: Using Web-based questionnaires to assess medication use during pregnancy
Auteur: Marleen van Gelder
Titel: Using Web-based questionnaires to assess medication use during pregnancy
Auteur: Marleen van Gelder
Titel: Validity of a Web-based questionnaire to assess perinatal outcome in the PRIDE Study. Conference on Epidemiological Birth Cohort Studies, Oulu
Auteur: Nel Roeleveld
Titel: Includeren van zwangere vrouwen voor onderzoek
Auteur: Saskia Vorstenbosch, Bernke te Winkel
Titel: Using Web-based questionnaires to assess medication use during pregnancy: a validation study in pREGnant and the PRIDE Study
Auteur: Nel Roeleveld
Titel: First data on participation rates of a national pregnancy drug register in the Netherlands
Auteur: Saskia Vorstenbosch, Agnes Kant
Titel: Development of a national register for medicinal drug use during pregnancy in the Netherlands
Auteur: Bernke te Winkel, Saskia Vorstenbosch, Eugene van Puijenbroek
Titel: A population-based cohort, Pregnant: day-to-day experience with medication use during pregnancy and breastfeeding
Auteur: S. Vorstenbosch
Titel: pREGnant register
Auteur: • Saskia Vorstenbosch
Titel: pREGnant: development of a register on medial drug use during pregnancy
Auteur: Saskia Vorstenbosch, Bernke te Winkel, Eugene van Puijenbroek, Agnes Kant
Titel: A Pregnancy Drug Register in the Netherlands: development and implementation
Auteur: Bernke te Winkel
Titel: Using Web-based questionnaires to assess medication use during pregnancy: a validation study in two prospective cohort studies.
Auteur: Nel Roeleveld
Titel: Assessing general health characteristics among pregnant women: web-based questionnaires versus obstetric records.
Auteur: Nel Roeleveld
Titel: pREGnant: ontwikkeling van een nationaal zwangerschapsregister
Auteur: Saskia Vorstenbosch
Titel: Assessing general health characteristics among pregnant women: web-based questionnaires versus obstetric records.
Auteur: Marleen van Gelder
Titel: Validity of a Web-based questionnaire to assess perinatal outcome
Auteur: • Marleen van Gelder
Titel: Validity of a Web-based questionnaire to assess perinatal outcome
Auteur: Marleen van Gelder
Titel: Assessment of medication use during pregnancy by Web-based questionnaires, pharmacy records and serum screening
Auteur: van Gelder, Marleen M.H.J., de Jong, Lutea A.A., te Winkel, Bernke, Olyslager, Erik J.H., Vorstenbosch, Saskia, van Puijenbroek, Eugène P., Verbeek, André L.M., Roeleveld, Nel
Magazine: Reproductive Toxicology
Titel: Using Web-Based Questionnaires to Assess Medication Use During Pregnancy: A Validation Study in 2 Prospectively Enrolled Cohorts
Auteur: van Gelder, Marleen M H J, Vorstenbosch, Saskia, te Winkel, Bernke, van Puijenbroek, Eugène P, Roeleveld, Nel
Magazine: American Journal of Epidemiology
Titel: Registratie geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap.
Auteur: Litjens CHC, de Vries LC, Bakker PC, Vorstenbosch S
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie
Titel: Help de kennis een stap vooruit!
Auteur: Litjens CHC, Wils A, Vorstenbosch S
Magazine: Tijdschrift voor Verloskundigen
Titel: Effects of estimated completion time and unconditional gifts certificates on questionnaire response
Auteur: van Gelder MM, Geuijen PM, de Vries JH, Roeleveld N
Magazine: Journal of Epidemiology and Community Health
Titel: Aim and Design of pREGnant, the Dutch Pregnancy Drug Register
Auteur: Vorstenbosch, Saskia, te Winkel, Bernke, van Gelder, Marleen M. H. J, Kant, Agnes, Roeleveld, Nel, van Puijenbroek, Eugène
Magazine: Drug Safety
Titel: Meer inzicht in risico's gebruik medicijnen in lactatieperiode
Auteur: Saskia Vorstenbosch
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Titel: Using Web-Based Questionnaires and Obstetric Records to Assess General Health Characteristics Among Pregnant Women: A Validation Study
Auteur: van Gelder, Marleen MHJ, Schouten, Naomi PE, Merkus, Peter JFM, Verhaak, Chris M, Roeleveld, Nel, Roukema, Jolt
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: The Dutch Pregnancy Drug Register: A Good Idea for Canada?
Auteur: Saskia Vorstenbosch, Agnes Kant, Yvonne Dabekausen
Magazine: Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada (JOGC)
Titel: Web-based questionnaires to assess perinatal outcome proved to be valid
Auteur: van Gelder, Marleen M.H.J., Vorstenbosch, Saskia, Derks, Lineke, te Winkel, Bernke, van Puijenbroek, Eugène P., Roeleveld, Nel
Magazine: Journal of Clinical Epidemiology
Titel: Bouwen aan pREGnant-register verbetert zorg voor zwangere
Auteur: Vorstenbosch S
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Titel: Met pREGnant wijzer door ervaring
Auteur: S. Vorstenbosch
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie
Titel: Geneesmiddelen, zwangerschap en borstvoeding
Auteur: Teratologie Informatie Service Lareb
Titel: pREGnant geneesmiddelen tijdens de zwangerschap
Auteur: Teratologie Informatie Service Lareb
Titel: pREGnant website
Auteur: Bijwerkingencentrum Lareb
Link: https://www.pregnant.nl/

Verslagen


Eindverslag

Bijwerkingen Centrum Lareb heeft, in samenwerking met de PRIDE studie van Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc) in Nijmegen, het pREGnant zwangerschapsregister ontwikkeld en gebouwd. Hierbij zijn digitale vragenlijsten en bijbehorend informatiemateriaal zoals uitnodigingen, folders, brochure, brieven en een website voor het project ontwikkeld.
In het kader van dit project zijn samenwerkingen opgezet en afspraken gemaakt met betrokken partijen zoals Stichting Perinatale Registratie Nederland, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
Om de betrouwbaarheid van de data verzameling te controleren zijn acht validatiestudies uitgevoerd. Hiervoor zijn de gegevens van de PRIDE studie en het pREGnant register vergeleken met de medische gegevens zoals deze door zorgverleners verzameld zijn. Deze studies hebben laten zien dat het verzamelen van gegevens via digitale vragenlijsten bij de vrouw betrouwbare informatie oplevert. De komende periode zal het register daarom breder worden uitgerold.

Samenvatting van de aanvraag

More information on the safety of medical drugs used in pregnancy is needed to assess whether or not the benefits of drug use outweigh the risks. The lack of knowledge on the safety of medical drug use during pregnancy is mentioned as a lacuna in the report ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen'. To increase knowledge, there is a need for monitoring of medical drug use during pregnancy. The aim of this project is to develop and implement, by joined forces, a national register for prescription and over-the-counter medical drug use during pregnancy and pregnancy outcomes, such as miscarriage, stillbirth, birth defects, low birth weight and preterm delivery. This Pregnancy Drug Register will be used for: 1. Signal detection by systematically screening the register for combinations of drugs and pregnancy outcomes that are disproportionally present in the register compared to the rest of the database. 2. Conducting epidemiologic studies assessing associations between medical drug use and pregnancy outcomes. The results will be used to improve counseling and prescription patterns and allow a more rational use of medical drugs during pregnancy. Feedback to health care professionals in the field will take place through counseling by the Teratology Information Service, publications, guidelines, information on the Lareb website and the compendium ’Drugs, pregnancy and breastfeeding’. In this development project, maximum collaboration and integration of already existing monitoring systems, studies and registers is a main objective. Another major target is minimizing efforts and workload and gaining efficiency in collecting adequate data in cooperation with health care professionals in the field. Multiple data gathering at the source will be avoided and the burden of data collection will be minimized as much as possible. Cooperation will lead towards optimal collection of all relevant data needed for proper risk assessment regarding medical drug use during pregnancy. The project will be set up in 5 phases. Phase 1: Exploration and development The project will start by exploring how already existing initiatives and systems for data collection can be integrated or linked. The data collection efforts of TIS Lareb, EURAP, and the PRIDE Study will be integrated into one system. With the Netherlands Perinatal Registry inclusion of pregnant women and integrated data collection or linkage of data will also be explored. In addition, possibilities for collaboration with and integration of other relevant systems and initiatives will be investigated. Phase 2: Data collection pilot / optimization of collaboration Data will be collected by means of web-based questionnaires completed by the pregnant women and health care professionals, focussing on medical drug use, the health of the pregnant woman, pregnancy complications and outcomes, and the health of the child. In addition, data on other relevant potential risk factors will be collected, for instance smoking, alcohol consumption, exposure to chemical or biological agents, medical history and maternal diseases. Different schemes for data collection will be introduced in order to make comparisons in the evaluation phase and decide about the best definite model for the Pregnancy Drug Register. Phase 3: Validation and evaluation The different schemes of data collection will be compared and evaluated to determine which scheme gives the least burden, but will provide enough and adequate data for the aim of the register. Validation studies of exposure and outcome data collected will be conducted by comparison with other data sources such as medication diaries, pharmacy records and medical records. Phase 4: Improvement and definite set up of the Pregnancy Drug Register Based on the results of the validation studies, the evaluation and the possibilities for collaboration, the definite system for the proposed register for monitoring of drug-exposed pregnancies will be defined. In the definite model for the Pregnancy Drug Register, choices will be made on the sources for the web-based questionnaires, other data sources, the final set of data needed, inclusion of a control group and the frequency of data collection. Phase 5: Implementation of the Pregnancy Drug Register In this phase, the Pregnancy Drug Register will be nationally expanded by actively involving as many relevant health care professionals as possible in the inclusion process of pregnant women.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836012001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S. Vorstenbosch
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb